小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 先生 | せんせい

Informacje podstawowe

Kanji

せん せい

Znaczenie znaków kanji

przed, zanim, poprzedni, wcześniejszy, przyszłość, pierwszeństwo, poprzedzanie

Pokaż szczegóły znaku

życie, istnienie, narodziny, prawdziwy

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

せんせい

sensei


Znaczenie

nauczyciel

nauczycielka

instruktor

mistrz

Sensei

słowo honoryfikatywne stojące przy nazwisku lub forma adresowania do np. nauczyciela, mistrza, lekarza, prawnika

zażyła lub złośliwa forma zwracania się do kogoś (język poufały)

ktoś starszy (archaizm, pierwotne znaczenie)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Nawet nauczyciel może popełnić błąd.

先生でも間違いをすることはありうる。


Polubiła nowego nauczyciela.

彼女は新しい先生が好きになった。


On był szanowany jako nauczyciel i jako człowiek.

彼は先生としても人間としても尊敬された。


Jest najmłodszym nauczycielem, który tu kiedykolwiek uczył.

彼はここで教えた先生の中で一番若い先生です。


Pokazał język swojemu nauczycielowi.

Pokazał nauczycielowi język.

彼は先生にむかって舌をべろっと出した。


Nauczyciel przekazał jej sporo informacji o uczelni.

先生は彼女に、大学について多くの情報を与えた。


Panna Swan jest naszą nauczycielką angielskiego.

スワン先生は私たちの英語の先生だ。


Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

君の提案は先生に拒否されるだろう。


Kto jest Twoim nauczycielem?

君たちの先生はだれですか。


Też jestem nauczycielem.

私も先生です。

私も教師です。