小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 白紙に戻す | はくしにもどす

Informacje podstawowe

Kanji

はく もど

Znaczenie znaków kanji

biały

Pokaż szczegóły znaku

papier

Pokaż szczegóły znaku

re-, powrót, wracanie, wznawianie, ponawianie, przywracanie, cofanie się

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はくしにもどす

hakushi ni modosu


Znaczenie

zapomnieć o dawnych urazach

rozpocząć na nowo


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻します

はくしにもどします

hakushi ni modoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻しません

はくしにもどしません

hakushi ni modoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻しました

はくしにもどしました

hakushi ni modoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻しませんでした

はくしにもどしませんでした

hakushi ni modoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻す

はくしにもどす

hakushi ni modosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻さない

はくしにもどさない

hakushi ni modosanai

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻した

はくしにもどした

hakushi ni modoshita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻さなかった

はくしにもどさなかった

hakushi ni modosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

白紙に戻し

はくしにもどし

hakushi ni modoshi


Forma mashou

白紙に戻しましょう

はくしにもどしましょう

hakushi ni modoshimashou


Forma te

白紙に戻して

はくしにもどして

hakushi ni modoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻せる

はくしにもどせる

hakushi ni modoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻せない

はくしにもどせない

hakushi ni modosenai

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻せた

はくしにもどせた

hakushi ni modoseta

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻せなかった

はくしにもどせなかった

hakushi ni modosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻せます

はくしにもどせます

hakushi ni modosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻せません

はくしにもどせません

hakushi ni modosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻せました

はくしにもどせました

hakushi ni modosemashita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻せませんでした

はくしにもどせませんでした

hakushi ni modosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

白紙に戻せて

はくしにもどせて

hakushi ni modosete


Forma wolicjonalna

白紙に戻そう

はくしにもどそう

hakushi ni modosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻される

はくしにもどされる

hakushi ni modosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻されない

はくしにもどされない

hakushi ni modosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻された

はくしにもどされた

hakushi ni modosareta

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻されなかった

はくしにもどされなかった

hakushi ni modosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻されます

はくしにもどされます

hakushi ni modosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻されません

はくしにもどされません

hakushi ni modosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻されました

はくしにもどされました

hakushi ni modosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻されませんでした

はくしにもどされませんでした

hakushi ni modosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

白紙に戻されて

はくしにもどされて

hakushi ni modosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させる

はくしにもどさせる

hakushi ni modosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させない

はくしにもどさせない

hakushi ni modosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻させた

はくしにもどさせた

hakushi ni modosaseta

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻させなかった

はくしにもどさせなかった

hakushi ni modosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させます

はくしにもどさせます

hakushi ni modosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させません

はくしにもどさせません

hakushi ni modosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻させました

はくしにもどさせました

hakushi ni modosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻させませんでした

はくしにもどさせませんでした

hakushi ni modosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

白紙に戻させて

はくしにもどさせて

hakushi ni modosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させられる

はくしにもどさせられる

hakushi ni modosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させられない

はくしにもどさせられない

hakushi ni modosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻させられた

はくしにもどさせられた

hakushi ni modosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻させられなかった

はくしにもどさせられなかった

hakushi ni modosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させられます

はくしにもどさせられます

hakushi ni modosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

白紙に戻させられません

はくしにもどさせられません

hakushi ni modosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

白紙に戻させられました

はくしにもどさせられました

hakushi ni modosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

白紙に戻させられませんでした

はくしにもどさせられませんでした

hakushi ni modosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

白紙に戻させられて

はくしにもどさせられて

hakushi ni modosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

白紙に戻せば

はくしにもどせば

hakushi ni modoseba

Przeczenie

白紙に戻さなければ

はくしにもどさなければ

hakushi ni modosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お白紙に戻しになる

おはくしにもどしになる

ohakushi ni modoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お白紙に戻しします

おはくしにもどしします

ohakushi ni modoshi shimasu

お白紙に戻しする

おはくしにもどしする

ohakushi ni modoshi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

白紙に戻すかもしれない

はくしにもどすかもしれない

hakushi ni modosu ka mo shirenai

白紙に戻すかもしれません

はくしにもどすかもしれません

hakushi ni modosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 白紙に戻してほしくないです

[osoba に] ... はくしにもどしてほしくないです

[osoba ni] ... hakushi ni modoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 白紙に戻さないでほしいです

[osoba に] ... はくしにもどさないでほしいです

[osoba ni] ... hakushi ni modosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

白紙に戻したいです

はくしにもどしたいです

hakushi ni modoshitai desu


Chcieć (III osoba)

白紙に戻したがっている

はくしにもどしたがっている

hakushi ni modoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 白紙に戻してほしいです

[osoba に] ... はくしにもどしてほしいです

[osoba ni] ... hakushi ni modoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 白紙に戻してくれる

[dający] [は/が] はくしにもどしてくれる

[dający] [wa/ga] hakushi ni modoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に白紙に戻してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にはくしにもどしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hakushi ni modoshite ageru


Decydować się na

白紙に戻すことにする

はくしにもどすことにする

hakushi ni modosu koto ni suru

白紙に戻さないことにする

はくしにもどさないことにする

hakushi ni modosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

白紙に戻さなくてよかった

はくしにもどさなくてよかった

hakushi ni modosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

白紙に戻してよかった

はくしにもどしてよかった

hakushi ni modoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

白紙に戻さなければよかった

はくしにもどさなければよかった

hakushi ni modosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

白紙に戻せばよかった

はくしにもどせばよかった

hakushi ni modoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

白紙に戻すまで, ...

はくしにもどすまで, ...

hakushi ni modosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

白紙に戻さなくださって、ありがとうございました

はくしにもどさなくださって、ありがとうございました

hakushi ni modosana kudasatte, arigatou gozaimashita

白紙に戻さなくてくれて、ありがとう

はくしにもどさなくてくれて、ありがとう

hakushi ni modosanakute kurete, arigatou

白紙に戻さなくて、ありがとう

はくしにもどさなくて、ありがとう

hakushi ni modosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

白紙に戻してくださって、ありがとうございました

はくしにもどしてくださって、ありがとうございました

hakushi ni modoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

白紙に戻してくれて、ありがとう

はくしにもどしてくれて、ありがとう

hakushi ni modoshite kurete, arigatou

白紙に戻して、ありがとう

はくしにもどして、ありがとう

hakushi ni modoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

白紙に戻すって

はくしにもどすって

hakushi ni modosutte

白紙に戻したって

はくしにもどしたって

hakushi ni modoshitatte


Forma wyjaśniająca

白紙に戻すんです

はくしにもどすんです

hakushi ni modosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お白紙に戻しください

おはくしにもどしください

ohakushi ni modoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 白紙に戻しに行く

[miejsce] [に/へ] はくしにもどしにいく

[miejsce] [に/へ] hakushi ni modoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 白紙に戻しに来る

[miejsce] [に/へ] はくしにもどしにくる

[miejsce] [に/へ] hakushi ni modoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 白紙に戻しに帰る

[miejsce] [に/へ] はくしにもどしにかえる

[miejsce] [に/へ] hakushi ni modoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ白紙に戻していません

まだはくしにもどしていません

mada hakushi ni modoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

白紙に戻せば, ...

はくしにもどせば, ...

hakushi ni modoseba, ...

白紙に戻さなければ, ...

はくしにもどさなければ, ...

hakushi ni modosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

白紙に戻したら、...

はくしにもどしたら、...

hakushi ni modoshitara, ...

白紙に戻さなかったら、...

はくしにもどさなかったら、...

hakushi ni modosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

白紙に戻す時、...

はくしにもどすとき、...

hakushi ni modosu toki, ...

白紙に戻した時、...

はくしにもどしたとき、...

hakushi ni modoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

白紙に戻すと, ...

はくしにもどすと, ...

hakushi ni modosu to, ...


Lubić

白紙に戻すのが好き

はくしにもどすのがすき

hakushi ni modosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

白紙に戻しやすいです

はくしにもどしやすいです

hakushi ni modoshi yasui desu

白紙に戻しやすかったです

はくしにもどしやすかったです

hakushi ni modoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

白紙に戻したことがある

はくしにもどしたことがある

hakushi ni modoshita koto ga aru

白紙に戻したことがあるか

はくしにもどしたことがあるか

hakushi ni modoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

白紙に戻すといいですね

はくしにもどすといいですね

hakushi ni modosu to ii desu ne

白紙に戻さないといいですね

はくしにもどさないといいですね

hakushi ni modosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

白紙に戻すといいんですが

はくしにもどすといいんですが

hakushi ni modosu to ii n desu ga

白紙に戻すといいんですけど

はくしにもどすといいんですけど

hakushi ni modosu to ii n desu kedo

白紙に戻さないといいんですが

はくしにもどさないといいんですが

hakushi ni modosanai to ii n desu ga

白紙に戻さないといいんですけど

はくしにもどさないといいんですけど

hakushi ni modosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

白紙に戻すのに, ...

はくしにもどすのに, ...

hakushi ni modosu noni, ...

白紙に戻したのに, ...

はくしにもどしたのに, ...

hakushi ni modoshita noni, ...


Musieć 1

白紙に戻さなくちゃいけません

はくしにもどさなくちゃいけません

hakushi ni modosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

白紙に戻さなければならない

はくしにもどさなければならない

hakushi ni modosanakereba naranai

白紙に戻さなければなりません

sければなりません

hakushi ni modosanakereba narimasen

白紙に戻さなくてはならない

はくしにもどさなくてはならない

hakushi ni modosanakute wa naranai

白紙に戻さなくてはなりません

はくしにもどさなくてはなりません

hakushi ni modosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

白紙に戻しても

はくしにもどしても

hakushi ni modoshite mo

白紙に戻さなくても

はくしにもどさなくても

hakushi ni modosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

白紙に戻さなくてもかまわない

はくしにもどさなくてもかまわない

hakushi ni modosanakute mo kamawanai

白紙に戻さなくてもかまいません

はくしにもどさなくてもかまいません

hakushi ni modosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

白紙に戻すのがきらい

はくしにもどすのがきらい

hakushi ni modosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

白紙に戻さないで、...

はくしにもどさないで、...

hakushi ni modosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

白紙に戻さなくてもいいです

はくしにもどさなくてもいいです

hakushi ni modosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 白紙に戻して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] はくしにもどしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hakushi ni modoshite morau


Po czynności, robię ...

白紙に戻してから, ...

はくしにもどしてから, ...

hakushi ni modoshite kara, ...


Podczas

白紙に戻している間に, ...

はくしにもどしているあいだに, ...

hakushi ni modoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

白紙に戻している間, ...

はくしにもどしているあいだ, ...

hakushi ni modoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

白紙に戻すはずです

はくしにもどすはずです

hakushi ni modosu hazu desu

白紙に戻すはずでした

はくしにもどすはずでした

hakushi ni modosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 白紙に戻させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... はくしにもどさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hakushi ni modosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 白紙に戻させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... はくしにもどさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hakushi ni modosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 白紙に戻させてください

私に ... はくしにもどさせてください

watashi ni ... hakushi ni modosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

白紙に戻してもいいです

はくしにもどしてもいいです

hakushi ni modoshite mo ii desu

白紙に戻してもいいですか

はくしにもどしてもいいですか

hakushi ni modoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

白紙に戻してもかまわない

はくしにもどしてもかまわない

hakushi ni modoshite mo kamawanai

白紙に戻してもかまいません

はくしにもどしてもかまいません

hakushi ni modoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

白紙に戻すかもしれません

はくしにもどすかもしれません

hakushi ni modosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

白紙に戻すでしょう

はくしにもどすでしょう

hakushi ni modosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

白紙に戻してごらんなさい

はくしにもどしてごらんなさい

hakushi ni modoshite goran nasai


Prośba

白紙に戻してください

はくしにもどしてください

hakushi ni modoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

白紙に戻していただけませんか

はくしにもどしていただけませんか

hakushi ni modoshite itadakemasen ka

白紙に戻してくれませんか

はくしにもどしてくれませんか

hakushi ni modoshite kuremasen ka

白紙に戻してくれない

はくしにもどしてくれない

hakushi ni modoshite kurenai


Próbować 1

白紙に戻してみる

はくしにもどしてみる

hakushi ni modoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

白紙に戻そうとする

はくしにもどそうとする

hakushi ni modosou to suru


Przed czynnością, robię ...

白紙に戻す前に, ...

はくしにもどすまえに, ...

hakushi ni modosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

白紙に戻さなくて、すみませんでした

はくしにもどさなくて、すみませんでした

hakushi ni modosanakute, sumimasen deshita

白紙に戻さなくて、すみません

はくしにもどさなくて、すみません

hakushi ni modosanakute, sumimasen

白紙に戻さなくて、ごめん

はくしにもどさなくて、ごめん

hakushi ni modosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

白紙に戻して、すみませんでした

はくしにもどして、すみませんでした

hakushi ni modoshite, sumimasen deshita

白紙に戻して、すみません

はくしにもどして、すみません

hakushi ni modoshite, sumimasen

白紙に戻して、ごめん

はくしにもどして、ごめん

hakushi ni modoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

白紙に戻しておく

はくしにもどしておく

hakushi ni modoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 白紙に戻す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... はくしにもどす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hakushi ni modosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

白紙に戻す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はくしにもどす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hakushi ni modosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

白紙に戻したほうがいいです

はくしにもどしたほうがいいです

hakushi ni modoshita hou ga ii desu

白紙に戻さないほうがいいです

はくしにもどさないほうがいいです

hakushi ni modosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

白紙に戻したらどうですか

はくしにもどしたらどうですか

hakushi ni modoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

白紙に戻してくださる

はくしにもどしてくださる

hakushi ni modoshite kudasaru


Rozkaz 1

白紙に戻せ

はくしにもどせ

hakushi ni modose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

白紙に戻しなさい

はくしにもどしなさい

hakushi ni modoshinasai


Słyszałem, że ...

白紙に戻すそうです

はくしにもどすそうです

hakushi ni modosu sou desu

白紙に戻したそうです

はくしにもどしたそうです

hakushi ni modoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

白紙に戻し方

はくしにもどしかた

hakushi ni modoshikata


Starać się regularnie wykonywać

白紙に戻すことにしている

はくしにもどすことにしている

hakushi ni modosu koto ni shite iru

白紙に戻さないことにしている

はくしにもどさないことにしている

hakushi ni modosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

白紙に戻しにくいです

はくしにもどしにくいです

hakushi ni modoshi nikui desu

白紙に戻しにくかったです

はくしにもどしにくかったです

hakushi ni modoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

白紙に戻している

はくしにもどしている

hakushi ni modoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

白紙に戻そうと思っている

はくしにもどそうとおもっている

hakushi ni modosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

白紙に戻そうと思う

はくしにもどそうとおもう

hakushi ni modosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

白紙に戻しながら, ...

はくしにもどしながら, ...

hakushi ni modoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

白紙に戻すみたいです

はくしにもどすみたいです

hakushi ni modosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

白紙に戻すみたいな

はくしにもどすみたいな

hakushi ni modosu mitai na

... みたいに白紙に戻す

... みたいにはくしにもどす

... mitai ni hakushi ni modosu

白紙に戻したみたいです

はくしにもどしたみたいです

hakushi ni modoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

白紙に戻したみたいな

はくしにもどしたみたいな

hakushi ni modoshita mitai na

... みたいに白紙に戻した

... みたいにはくしにもどした

... mitai ni hakushi ni modoshita


Zakaz 1

白紙に戻してはいけません

はくしにもどしてはいけません

hakushi ni modoshite wa ikemasen


Zakaz 2

白紙に戻さないでください

はくしにもどさないでください

hakushi ni modosanai de kudasai


Zakaz 3

白紙に戻すな

はくしにもどすな

hakushi ni modosu na


Zamiar

白紙に戻すつもりです

はくしにもどすつもりです

hakushi ni modosu tsumori desu

白紙に戻さないつもりです

はくしにもどさないつもりです

hakushi ni modosanai tsumori desu


Zbyt wiele

白紙に戻しすぎる

はくしにもどしすぎる

hakushi ni modoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 白紙に戻させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はくしにもどさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hakushi ni modosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 白紙に戻させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はくしにもどさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hakushi ni modosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

白紙に戻してしまう

はくしにもどしてしまう

hakushi ni modoshite shimau

白紙に戻しちゃう

はくしにもどしちゃう

hakushi ni modoshichau

白紙に戻してしまいました

はくしにもどしてしまいました

hakushi ni modoshite shimaimashita

白紙に戻しちゃいました

はくしにもどしちゃいました

hakushi ni modoshichaimashita