小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 慕わしい | したわしい

Informacje podstawowe

Kanji

した

Znaczenie znaków kanji

pragnąć, tęsknić, uwielbiać, podziwiać, iść (za kimś), podążać (za kimś), drogi, kochany

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

したわしい

shitawashii


Znaczenie

drogi

kochany


Części mowy

i-przymiotnik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

慕わしいです

したわしいです

shitawashii desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

慕わしくないです

したわしくないです

shitawashikunai desu

慕わしくありません

したわしくありません

shitawashiku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

慕わしかったです

したわしかったです

shitawashikatta desu

Przeczenie, czas przeszły

慕わしくなかったです

したわしくなかったです

shitawashikunakatta desu

慕わしくありませんでした

したわしくありませんでした

shitawashiku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

慕わしい

したわしい

shitawashii

Przeczenie, czas teraźniejszy

慕わしくない

したわしくない

shitawashikunai

Twierdzenie, czas przeszły

慕わしかった

したわしかった

shitawashikatta

Przeczenie, czas przeszły

慕わしくなかった

したわしくなかった

shitawashikunakatta


Forma te

慕わしくて

したわしくて

shitawashikute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

慕わしいでございます

したわしいでございます

shitawashii de gozaimasu

慕わしいでござる

したわしいでござる

shitawashii de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

慕わしいって

したわしいって

shitawashiitte

慕わしくないって

したわしくないって

shitawashikunaitte


Forma wyjaśniająca

慕わしいんです

したわしいんです

shitawashiin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

慕わしかったら、...

したわしかったら、...

shitawashikattara, ...

慕わしくなかったら、...

したわしくなかったら、...

shitawashikunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

慕わしい時、...

したわしいとき、...

shitawashii toki, ...

慕わしかった時、...

したわしかったとき、...

shitawashikatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

慕わしくなると, ...

したわしくなると, ...

shitawashiku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

慕わしいといいですね

したわしいといいですね

shitawashii to ii desu ne

慕わしくないといいですね

したわしくないといいですね

shitawashikunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

慕わしいといいんですが

したわしいといいんですが

shitawashii to ii n desu ga

慕わしいといいんですけど

したわしいといいんですけど

shitawashii to ii n desu kedo

慕わしくないといいんですが

したわしくないといいんですが

shitawashikunai to ii n desu ga

慕わしくないといいんですけど

したわしくないといいんですけど

shitawashikunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

慕わしいのに, ...

したわしいのに, ...

shitawashii noni, ...

慕わしかったのに, ...

したわしかったのに, ...

shitawashikatta noni, ...


Nawet, jeśli

慕わしくても

したわしくても

shitawashikute mo

慕わしくなくても

したわしくなくても

shitawashikunakute mo


Nie trzeba

慕わしくなくてもいいです

したわしくなくてもいいです

shitawashikunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように慕わしい

[rzeczownik] のようにしたわしい

[rzeczownik] no you ni shitawashii


Powinno być / Miało być

慕わしいはずです

したわしいはずです

shitawashii hazu desu

慕わしいはずでした

したわしいはずでした

shitawashii hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

慕わしいかもしれません

したわしいかもしれません

shitawashii kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

慕わしいでしょう

したわしいでしょう

shitawashii deshou


Pytania w zdaniach

慕わしい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

したわしい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shitawashii ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

慕わしいそうです

したわしいそうです

shitawashii sou desu

慕わしくないそうです

したわしくないそうです

shitawashikunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

慕わしくする

したわしくする

shitawashiku suru


Stawać się

慕わしくなる

したわしくなる

shitawashiku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も慕わしい

もっともしたわしい

mottomo shitawashii

一番慕わしい

いちばんしたわしい

ichiban shitawashii


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと慕わしい

もっとしたわしい

motto shitawashii


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

慕わしいみたいです

したわしいみたいです

shitawashii mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

慕わしいみたいな

したわしいみたいな

shitawashii mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

慕わしそうです

したわしそうです

shitawashi sou desu

慕わしくなさそうです

したわしくなさそうです

shitawashikuna sasou desu


Zbyt wiele

慕わしすぎる

したわしすぎる

shitawashi sugiru