小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 紹介する | しょうかいする

Informacje podstawowe

Kanji

しょう かい

Znaczenie znaków kanji

przedstawianie, prezentowanie, dziedziczenie, pomoc

Pokaż szczegóły znaku

zapakowany w, zaklinowany w, skorupiak, pośrednik, pośredniczenie, zajmowanie się (czymś)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しょうかいする

shoukai suru


Znaczenie

przedstawiać

wprowadzać

zaznajamiać


Informacje dodatkowe

kogoś ni kto ~, hiragana i katakana


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介します

しょうかいします

shoukai shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介しません

しょうかいしません

shoukai shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

紹介しました

しょうかいしました

shoukai shimashita

Przeczenie, czas przeszły

紹介しませんでした

しょうかいしませんでした

shoukai shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介する

しょうかいする

shoukai suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介しない

しょうかいしない

shoukai shinai

Twierdzenie, czas przeszły

紹介した

しょうかいした

shoukai shita

Przeczenie, czas przeszły

紹介しなかった

しょうかいしなかった

shoukai shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

紹介し

しょうかいし

shoukai shi


Forma mashou

紹介しましょう

しょうかいしましょう

shoukai shimashou


Forma te

紹介して

しょうかいして

shoukai shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介できる

しょうかいできる

shoukai dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介できない

しょうかいできない

shoukai dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

紹介できた

しょうかいできた

shoukai dekita

Przeczenie, czas przeszły

紹介できなかった

しょうかいできなかった

shoukai dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介できます

しょうかいできます

shoukai dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介できません

しょうかいできません

shoukai dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

紹介できました

しょうかいできました

shoukai dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

紹介できませんでした

しょうかいできませんでした

shoukai dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

紹介できて

しょうかいできて

shoukai dekite


Forma wolicjonalna

紹介しよう

しょうかいしよう

shoukai shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介される

しょうかいされる

shoukai sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介されない

しょうかいされない

shoukai sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

紹介された

しょうかいされた

shoukai sareta

Przeczenie, czas przeszły

紹介されなかった

しょうかいされなかった

shoukai sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介されます

しょうかいされます

shoukai saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介されません

しょうかいされません

shoukai saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

紹介されました

しょうかいされました

shoukai saremashita

Przeczenie, czas przeszły

紹介されませんでした

しょうかいされませんでした

shoukai saremasen deshita


Forma bierna, forma te

紹介されて

しょうかいされて

shoukai sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介させる

しょうかいさせる

shoukai saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介させない

しょうかいさせない

shoukai sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

紹介させた

しょうかいさせた

shoukai saseta

Przeczenie, czas przeszły

紹介させなかった

しょうかいさせなかった

shoukai sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介させます

しょうかいさせます

shoukai sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介させません

しょうかいさせません

shoukai sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

紹介させました

しょうかいさせました

shoukai sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

紹介させませんでした

しょうかいさせませんでした

shoukai sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

紹介させて

しょうかいさせて

shoukai sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介させられる

しょうかいさせられる

shoukai saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介させられない

しょうかいさせられない

shoukai saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

紹介させられた

しょうかいさせられた

shoukai saserareta

Przeczenie, czas przeszły

紹介させられなかった

しょうかいさせられなかった

shoukai saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

紹介させられます

しょうかいさせられます

shoukai saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

紹介させられません

しょうかいさせられません

shoukai saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

紹介させられました

しょうかいさせられました

shoukai saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

紹介させられませんでした

しょうかいさせられませんでした

shoukai saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

紹介させられて

しょうかいさせられて

shoukai saserarete


Forma ba

Twierdzenie

紹介すれば

しょうかいすれば

shoukai sureba

Przeczenie

紹介しなければ

しょうかいしなければ

shoukai shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

紹介なさる

しょうかいなさる

shoukai nasaru

紹介なさいます

しょうかいなさいます

shoukai nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

紹介致します

しょうかいいたします

shoukai itashimasu

紹介致す

しょうかいいたす

shoukai itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

紹介するかもしれない

しょうかいするかもしれない

shoukai suru ka mo shirenai

紹介するかもしれません

しょうかいするかもしれません

shoukai suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

紹介してある

しょうかいしてある

shoukai shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 紹介してほしくないです

[osoba に] ... しょうかいしてほしくないです

[osoba ni] ... shoukai shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 紹介しないでほしいです

[osoba に] ... しょうかいしないでほしいです

[osoba ni] ... shoukai shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

紹介したいです

しょうかいしたいです

shoukai shitai desu


Chcieć (III osoba)

紹介したがっている

しょうかいしたがっている

shoukai shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 紹介してほしいです

[osoba に] ... しょうかいしてほしいです

[osoba ni] ... shoukai shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 紹介してくれる

[dający] [は/が] しょうかいしてくれる

[dający] [wa/ga] shoukai shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に紹介してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしょうかいしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shoukai shite ageru


Decydować się na

紹介することにする

しょうかいすることにする

shoukai suru koto ni suru

紹介しないことにする

しょうかいしないことにする

shoukai shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

紹介しなくてよかった

しょうかいしなくてよかった

shoukai shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

紹介してよかった

しょうかいしてよかった

shoukai shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

紹介しなければよかった

しょうかいしなければよかった

shoukai shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

紹介すればよかった

しょうかいすればよかった

shoukai sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

紹介するまで, ...

しょうかいするまで, ...

shoukai suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

紹介しなくださって、ありがとうございました

しょうかいしなくださって、ありがとうございました

shoukai shina kudasatte, arigatou gozaimashita

紹介しなくてくれて、ありがとう

しょうかいしなくてくれて、ありがとう

shoukai shinakute kurete, arigatou

紹介しなくて、ありがとう

しょうかいしなくて、ありがとう

shoukai shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

紹介してくださって、ありがとうございました

しょうかいしてくださって、ありがとうございました

shoukai shite kudasatte, arigatou gozaimashita

紹介してくれて、ありがとう

しょうかいしてくれて、ありがとう

shoukai shite kurete, arigatou

紹介して、ありがとう

しょうかいして、ありがとう

shoukai shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

紹介するって

しょうかいするって

shoukai surutte

紹介したって

しょうかいしたって

shoukai shitatte


Forma wyjaśniająca

紹介するんです

しょうかいするんです

shoukai surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご紹介ください

ごしょうかいください

goshoukai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 紹介しに行く

[miejsce] [に/へ] しょうかいしにいく

[miejsce] [に/へ] shoukai shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 紹介しに来る

[miejsce] [に/へ] しょうかいしにくる

[miejsce] [に/へ] shoukai shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 紹介しに帰る

[miejsce] [に/へ] しょうかいしにかえる

[miejsce] [に/へ] shoukai shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ紹介していません

まだしょうかいしていません

mada shoukai shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

紹介すれば, ...

しょうかいすれば, ...

shoukai sureba, ...

紹介しなければ, ...

しょうかいしなければ, ...

shoukai shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

紹介したら、...

しょうかいしたら、...

shoukai shitara, ...

紹介しなかったら、...

しょうかいしなかったら、...

shoukai shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

紹介する時、...

しょうかいするとき、...

shoukai suru toki, ...

紹介した時、...

しょうかいしたとき、...

shoukai shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

紹介すると, ...

しょうかいすると, ...

shoukai suru to, ...


Lubić

紹介するのが好き

しょうかいするのがすき

shoukai suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

紹介しやすいです

しょうかいしやすいです

shoukai shi yasui desu

紹介しやすかったです

しょうかいしやすかったです

shoukai shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

紹介したことがある

しょうかいしたことがある

shoukai shita koto ga aru

紹介したことがあるか

しょうかいしたことがあるか

shoukai shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

紹介するといいですね

しょうかいするといいですね

shoukai suru to ii desu ne

紹介しないといいですね

しょうかいしないといいですね

shoukai shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

紹介するといいんですが

しょうかいするといいんですが

shoukai suru to ii n desu ga

紹介するといいんですけど

しょうかいするといいんですけど

shoukai suru to ii n desu kedo

紹介しないといいんですが

しょうかいしないといいんですが

shoukai shinai to ii n desu ga

紹介しないといいんですけど

しょうかいしないといいんですけど

shoukai shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

紹介するのに, ...

しょうかいするのに, ...

shoukai suru noni, ...

紹介したのに, ...

しょうかいしたのに, ...

shoukai shita noni, ...


Musieć 1

紹介しなくちゃいけません

しょうかいしなくちゃいけません

shoukai shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

紹介しなければならない

しょうかいしなければならない

shoukai shinakereba naranai

紹介しなければなりません

sければなりません

shoukai shinakereba narimasen

紹介しなくてはならない

しょうかいしなくてはならない

shoukai shinakute wa naranai

紹介しなくてはなりません

しょうかいしなくてはなりません

shoukai shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

紹介しても

しょうかいしても

shoukai shite mo

紹介しなくても

しょうかいしなくても

shoukai shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

紹介しなくてもかまわない

しょうかいしなくてもかまわない

shoukai shinakute mo kamawanai

紹介しなくてもかまいません

しょうかいしなくてもかまいません

shoukai shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

紹介するのがきらい

しょうかいするのがきらい

shoukai suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

紹介しないで、...

しょうかいしないで、...

shoukai shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

紹介しなくてもいいです

しょうかいしなくてもいいです

shoukai shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 紹介して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] しょうかいしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shoukai shite morau


Po czynności, robię ...

紹介してから, ...

しょうかいしてから, ...

shoukai shite kara, ...


Podczas

紹介している間に, ...

しょうかいしているあいだに, ...

shoukai shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

紹介している間, ...

しょうかいしているあいだ, ...

shoukai shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

紹介するはずです

しょうかいするはずです

shoukai suru hazu desu

紹介するはずでした

しょうかいするはずでした

shoukai suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 紹介させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... しょうかいさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shoukai sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 紹介させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... しょうかいさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shoukai sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 紹介させてください

私に ... しょうかいさせてください

watashi ni ... shoukai sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

紹介してもいいです

しょうかいしてもいいです

shoukai shite mo ii desu

紹介してもいいですか

しょうかいしてもいいですか

shoukai shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

紹介してもかまわない

しょうかいしてもかまわない

shoukai shite mo kamawanai

紹介してもかまいません

しょうかいしてもかまいません

shoukai shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

紹介するかもしれません

しょうかいするかもしれません

shoukai suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

紹介するでしょう

しょうかいするでしょう

shoukai suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

紹介してごらんなさい

しょうかいしてごらんなさい

shoukai shite goran nasai


Prośba

紹介してください

しょうかいしてください

shoukai shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

紹介していただけませんか

しょうかいしていただけませんか

shoukai shite itadakemasen ka

紹介してくれませんか

しょうかいしてくれませんか

shoukai shite kuremasen ka

紹介してくれない

しょうかいしてくれない

shoukai shite kurenai


Próbować

紹介してみる

しょうかいしてみる

shoukai shite miru


Przed czynnością, robię ...

紹介する前に, ...

しょうかいするまえに, ...

shoukai suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

紹介しなくて、すみませんでした

しょうかいしなくて、すみませんでした

shoukai shinakute, sumimasen deshita

紹介しなくて、すみません

しょうかいしなくて、すみません

shoukai shinakute, sumimasen

紹介しなくて、ごめん

しょうかいしなくて、ごめん

shoukai shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

紹介して、すみませんでした

しょうかいして、すみませんでした

shoukai shite, sumimasen deshita

紹介して、すみません

しょうかいして、すみません

shoukai shite, sumimasen

紹介して、ごめん

しょうかいして、ごめん

shoukai shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

紹介しておく

しょうかいしておく

shoukai shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 紹介する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... しょうかいする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shoukai suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

紹介する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しょうかいする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shoukai suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

紹介したほうがいいです

しょうかいしたほうがいいです

shoukai shita hou ga ii desu

紹介しないほうがいいです

しょうかいしないほうがいいです

shoukai shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

紹介したらどうですか

しょうかいしたらどうですか

shoukai shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

紹介してくださる

しょうかいしてくださる

shoukai shite kudasaru


Rozkaz

紹介しなさい

しょうかいしなさい

shoukai shinasai


Słyszałem, że ...

紹介するそうです

しょうかいするそうです

shoukai suru sou desu

紹介したそうです

しょうかいしたそうです

shoukai shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

紹介し方

しょうかいしかた

shoukai shikata


Starać się regularnie wykonywać

紹介することにしている

しょうかいすることにしている

shoukai suru koto ni shite iru

紹介しないことにしている

しょうかいしないことにしている

shoukai shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

紹介しにくいです

しょうかいしにくいです

shoukai shi nikui desu

紹介しにくかったです

しょうかいしにくかったです

shoukai shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

紹介している

しょうかいしている

shoukai shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

紹介しようと思っている

しょうかいしようとおもっている

shoukai shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

紹介しようと思う

しょうかいしようとおもう

shoukai shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

紹介しながら, ...

しょうかいしながら, ...

shoukai shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

紹介するみたいです

しょうかいするみたいです

shoukai suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

紹介するみたいな

しょうかいするみたいな

shoukai suru mitai na

... みたいに紹介する

... みたいにしょうかいする

... mitai ni shoukai suru

紹介したみたいです

しょうかいしたみたいです

shoukai shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

紹介したみたいな

しょうかいしたみたいな

shoukai shita mitai na

... みたいに紹介した

... みたいにしょうかいした

... mitai ni shoukai shita


Zakaz 1

紹介してはいけません

しょうかいしてはいけません

shoukai shite wa ikemasen


Zakaz 2

紹介しないでください

しょうかいしないでください

shoukai shinai de kudasai


Zamiar

紹介するつもりです

しょうかいするつもりです

shoukai suru tsumori desu

紹介しないつもりです

しょうかいしないつもりです

shoukai shinai tsumori desu


Zbyt wiele

紹介しすぎる

しょうかいしすぎる

shoukai shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 紹介させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しょうかいさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shoukai saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 紹介させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しょうかいさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shoukai sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

紹介してしまう

しょうかいしてしまう

shoukai shite shimau

紹介しちゃう

しょうかいしちゃう

shoukai shichau

紹介してしまいました

しょうかいしてしまいました

shoukai shite shimaimashita

紹介しちゃいました

しょうかいしちゃいました

shoukai shichaimashita