小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | れい

Informacje podstawowe

Kanji

れい

Znaczenie znaków kanji

przykład, użycie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

れい

rei


Znaczenie

przykład

zwyczaj

nawyk

przyzwyczajenie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

rzeczownik (przedrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Mówca zilustrował teorię przykładami.

話し手は例を用いてその理論を説明した。