小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 風邪をひく | かぜをひく

Informacje podstawowe

Kanji

かぜをひく
風邪をひく

Znaczenie znaków kanji

wiatr, powietrze, styl, sposób, wygląd, zwyczaj, moda, rodzaj

Pokaż szczegóły znaku

nikczemny, niegodziwy, niesprawiedliwość, nieuczciwość, zły

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かぜをひく

kaze o hiku


Znaczenie

złapać przeziębienie

przeziębić się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

風邪を引く, かぜをひく, kaze o hiku

alternatywa

かぜを引く, かぜをひく, kaze o hiku

Przykładowe zdania

Przeziębił się.

彼は風邪をひいている。


Mam katar.

かぜを引いているんだ。

風邪をひきました。


Przeziębiłem się.

私は今風邪です。

風邪をひきました。

風邪を引いてしまった。


Przeziębiłem się wczoraj.

私は昨日風邪をひいた。


W poprzednim miesiącu złapałem przeziębienie.

私は先月風邪をひいた。


Przeziębiłem się.

私は風邪をひいた。

風邪ひいた。

風邪をひきました。


Przeziębiłem się. Dlatego nie mogłem wziąć wczoraj udziału w spotkaniu.

私は風邪をひいた。そういうわけで昨日会合に出席できなかった。


Dwa dni temu złapałem przeziębienie.

Przeziębiłam się dwa dni temu.

二日前に風邪をひきました。


Złapałem paskudne przeziębienie.

ひどい風邪を引きました。

わるいかぜを引きました。


Przeziębiła się.

彼女は風邪でダウンした。

彼女は風邪をひいた。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひきます

かぜをひきます

kaze o hikimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひきません

かぜをひきません

kaze o hikimasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひきました

かぜをひきました

kaze o hikimashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひきませんでした

かぜをひきませんでした

kaze o hikimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひく

かぜをひく

kaze o hiku

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかない

かぜをひかない

kaze o hikanai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひいた

かぜをひいた

kaze o hiita

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかなかった

かぜをひかなかった

kaze o hikanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

風邪をひき

かぜをひき

kaze o hiki


Forma mashou

風邪をひきましょう

かぜをひきましょう

kaze o hikimashou


Forma te

風邪をひいて

かぜをひいて

kaze o hiite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪がひける

かぜがひける

kaze ga hikeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪がひけない

かぜがひけない

kaze ga hikenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪がひけた

かぜがひけた

kaze ga hiketa

Przeczenie, czas przeszły

風邪がひけなかった

かぜがひけなかった

kaze ga hikenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪がひけます

かぜがひけます

kaze ga hikemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪がひけません

かぜがひけません

kaze ga hikemasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪がひけました

かぜがひけました

kaze ga hikemashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪がひけませんでした

かぜがひけませんでした

kaze ga hikemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

風邪がひけて

かぜがひけて

kaze ga hikete


Forma wolicjonalna

風邪をひこう

かぜをひこう

kaze o hikou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかれる

かぜをひかれる

kaze o hikareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかれない

かぜをひかれない

kaze o hikarenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかれた

かぜをひかれた

kaze o hikareta

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかれなかった

かぜをひかれなかった

kaze o hikarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかれます

かぜをひかれます

kaze o hikaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかれません

かぜをひかれません

kaze o hikaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかれました

かぜをひかれました

kaze o hikaremashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかれませんでした

かぜをひかれませんでした

kaze o hikaremasen deshita


Forma bierna, forma te

風邪をひかれて

かぜをひかれて

kaze o hikarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかせる

かぜをひかせる

kaze o hikaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかせない

かぜをひかせない

kaze o hikasenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかせた

かぜをひかせた

kaze o hikaseta

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかせなかった

かぜをひかせなかった

kaze o hikasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかせます

かぜをひかせます

kaze o hikasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかせません

かぜをひかせません

kaze o hikasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかせました

かぜをひかせました

kaze o hikasemashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかせませんでした

かぜをひかせませんでした

kaze o hikasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

風邪をひかせて

かぜをひかせて

kaze o hikasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかされる

かぜをひかされる

kaze o hikasareru

風邪をひかせられる

かぜをひかせられる

kaze o hikaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかされない

かぜをひかされない

kaze o hikasarenai

風邪をひかせられない

かぜをひかせられない

kaze o hikaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかされた

かぜをひかされた

kaze o hikasareta

風邪をひかせられた

かぜをひかせられた

kaze o hikaserareta

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかされなかった

かぜをひかされなかった

kaze o hikasarenakatta

風邪をひかせられなかった

かぜをひかせられなかった

kaze o hikaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪をひかされます

かぜをひかされます

kaze o hikasaremasu

風邪をひかせられます

かぜをひかせられます

kaze o hikaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪をひかされません

かぜをひかされません

kaze o hikasaremasen

風邪をひかせられません

かぜをひかせられません

kaze o hikaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪をひかされました

かぜをひかされました

kaze o hikasaremashita

風邪をひかせられました

かぜをひかせられました

kaze o hikaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪をひかされませんでした

かぜをひかされませんでした

kaze o hikasaremasen deshita

風邪をひかせられませんでした

かぜをひかせられませんでした

kaze o hikaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

風邪をひかされて

かぜをひかされて

kaze o hikasarete

風邪をひかせられて

かぜをひかせられて

kaze o hikaserarete


Forma ba

Twierdzenie

風邪をひけば

かぜをひけば

kaze ga hikeba

Przeczenie

風邪をひかなければ

かぜをひかなければ

kaze o hikanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お風邪をひきになる

おかぜをひきになる

okaze o hiki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お風邪をひきします

おかぜをひきします

okaze o hiki shimasu

お風邪をひきする

おかぜをひきする

okaze o hiki suru

Przykłady gramatyczne

Być może

風邪をひくかもしれない

かぜをひくかもしれない

kaze o hiku ka mo shirenai

風邪をひくかもしれません

かぜをひくかもしれません

kaze o hiku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 風邪をひいてほしくないです

[osoba に] ... かぜをひいてほしくないです

[osoba ni] ... kaze o hiite hoshikunai desu

[osoba に] ... 風邪をひかないでほしいです

[osoba に] ... かぜをひかないでほしいです

[osoba ni] ... kaze o hikanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

風邪がひきたいです

かぜがひきたいです

kaze ga hikitai desu


Chcieć (III osoba)

風邪をひきたがっている

かぜをひきたがっている

kaze o hikitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 風邪をひいてほしいです

[osoba に] ... かぜをひいてほしいです

[osoba ni] ... kaze o hiite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 風邪をひいてくれる

[dający] [は/が] かぜをひいてくれる

[dający] [wa/ga] kaze o hiite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に風邪をひいてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかぜをひいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kaze o hiite ageru


Decydować się na

風邪をひくことにする

かぜをひくことにする

kaze o hiku koto ni suru

風邪をひかないことにする

かぜをひかないことにする

kaze o hikanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

風邪をひかなくてよかった

かぜをひかなくてよかった

kaze o hikanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

風邪をひいてよかった

かぜをひいてよかった

kaze o hiite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

風邪をひかなければよかった

かぜをひかなければよかった

kaze o hikanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

風邪をひけばよかった

かぜをひけばよかった

kaze ga hikeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

風邪をひくまで, ...

かぜをひくまで, ...

kaze o hiku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

風邪をひかなくださって、ありがとうございました

かぜをひかなくださって、ありがとうございました

kaze o hikana kudasatte, arigatou gozaimashita

風邪をひかなくてくれて、ありがとう

かぜをひかなくてくれて、ありがとう

kaze o hikanakute kurete, arigatou

風邪をひかなくて、ありがとう

かぜをひかなくて、ありがとう

kaze o hikanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

風邪をひいてくださって、ありがとうございました

かぜをひいてくださって、ありがとうございました

kaze o hiite kudasatte, arigatou gozaimashita

風邪をひいてくれて、ありがとう

かぜをひいてくれて、ありがとう

kaze o hiite kurete, arigatou

風邪をひいて、ありがとう

かぜをひいて、ありがとう

kaze o hiite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

風邪をひくって

かぜをひくって

kaze o hikutte

風邪をひいたって

かぜをひいたって

kaze o hiitatte


Forma wyjaśniająca

風邪をひくんです

かぜをひくんです

kaze o hikun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お風邪をひきください

おかぜをひきください

okaze o hiki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 風邪をひきに行く

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにいく

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni iku

[miejsce] [に/へ] 風邪をひきに来る

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにくる

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 風邪をひきに帰る

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにかえる

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ風邪をひいていません

まだかぜをひいていません

mada kaze o hiite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

風邪をひけば, ...

かぜをひけば, ...

kaze ga hikeba, ...

風邪をひかなければ, ...

かぜをひかなければ, ...

kaze o hikanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

風邪をひいたら、...

かぜをひいたら、...

kaze o hiitara, ...

風邪をひかなかったら、...

かぜをひかなかったら、...

kaze o hikanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

風邪をひく時、...

かぜをひくとき、...

kaze o hiku toki, ...

風邪をひいた時、...

かぜをひいたとき、...

kaze o hiita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

風邪をひくと, ...

かぜをひくと, ...

kaze o hiku to, ...


Lubić

風邪をひくのが好き

かぜをひくのがすき

kaze o hiku no ga suki


Łatwo coś zrobić

風邪をひきやすいです

かぜをひきやすいです

kaze o hiki yasui desu

風邪をひきやすかったです

かぜをひきやすかったです

kaze o hiki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

風邪をひいたことがある

かぜをひいたことがある

kaze o hiita koto ga aru

風邪をひいたことがあるか

かぜをひいたことがあるか

kaze o hiita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

風邪をひくといいですね

かぜをひくといいですね

kaze o hiku to ii desu ne

風邪をひかないといいですね

かぜをひかないといいですね

kaze o hikanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

風邪をひくといいんですが

かぜをひくといいんですが

kaze o hiku to ii n desu ga

風邪をひくといいんですけど

かぜをひくといいんですけど

kaze o hiku to ii n desu kedo

風邪をひかないといいんですが

かぜをひかないといいんですが

kaze o hikanai to ii n desu ga

風邪をひかないといいんですけど

かぜをひかないといいんですけど

kaze o hikanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

風邪をひくのに, ...

かぜをひくのに, ...

kaze o hiku noni, ...

風邪をひいたのに, ...

かぜをひいたのに, ...

kaze o hiita noni, ...


Musieć 1

風邪をひかなくちゃいけません

かぜをひかなくちゃいけません

kaze o hikanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

風邪をひかなければならない

かぜをひかなければならない

kaze o hikanakereba naranai

風邪をひかなければなりません

sければなりません

kaze o hikanakereba narimasen

風邪をひかなくてはならない

かぜをひかなくてはならない

kaze o hikanakute wa naranai

風邪をひかなくてはなりません

かぜをひかなくてはなりません

kaze o hikanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

風邪をひいても

かぜをひいても

kaze o hiite mo

風邪をひかなくても

かぜをひかなくても

kaze o hikanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

風邪をひかなくてもかまわない

かぜをひかなくてもかまわない

kaze o hikanakute mo kamawanai

風邪をひかなくてもかまいません

かぜをひかなくてもかまいません

kaze o hikanakute mo kamaimasen


Nie lubić

風邪をひくのがきらい

かぜをひくのがきらい

kaze o hiku no ga kirai


Nie robiąc, ...

風邪をひかないで、...

かぜをひかないで、...

kaze o hikanai de, ...


Nie trzeba tego robić

風邪をひかなくてもいいです

かぜをひかなくてもいいです

kaze o hikanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 風邪をひいて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かぜをひいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kaze o hiite morau


Po czynności, robię ...

風邪をひいてから, ...

かぜをひいてから, ...

kaze o hiite kara, ...


Podczas

風邪をひいている間に, ...

かぜをひいているあいだに, ...

kaze o hiite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

風邪をひいている間, ...

かぜをひいているあいだ, ...

kaze o hiite iru aida, ...


Powinnien / Miał

風邪をひくはずです

かぜをひくはずです

kaze o hiku hazu desu

風邪をひくはずでした

かぜをひくはずでした

kaze o hiku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 風邪をひかせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かぜをひかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kaze o hikasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 風邪をひかせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かぜをひかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kaze o hikasete kureru

Pozwól mi

私に ... 風邪をひかせてください

私に ... かぜをひかせてください

watashi ni ... kaze o hikasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

風邪をひいてもいいです

かぜをひいてもいいです

kaze o hiite mo ii desu

風邪をひいてもいいですか

かぜをひいてもいいですか

kaze o hiite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

風邪をひいてもかまわない

かぜをひいてもかまわない

kaze o hiite mo kamawanai

風邪をひいてもかまいません

かぜをひいてもかまいません

kaze o hiite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

風邪をひくかもしれません

かぜをひくかもしれません

kaze o hiku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

風邪をひくでしょう

かぜをひくでしょう

kaze o hiku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

風邪をひいてごらんなさい

かぜをひいてごらんなさい

kaze o hiite goran nasai


Prośba

風邪をひいてください

かぜをひいてください

kaze o hiite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

風邪をひいていただけませんか

かぜをひいていただけませんか

kaze o hiite itadakemasen ka

風邪をひいてくれませんか

かぜをひいてくれませんか

kaze o hiite kuremasen ka

風邪をひいてくれない

かぜをひいてくれない

kaze o hiite kurenai


Próbować

風邪をひいてみる

かぜをひいてみる

kaze o hiite miru


Przed czynnością, robię ...

風邪をひく前に, ...

かぜをひくまえに, ...

kaze o hiku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

風邪をひかなくて、すみませんでした

かぜをひかなくて、すみませんでした

kaze o hikanakute, sumimasen deshita

風邪をひかなくて、すみません

かぜをひかなくて、すみません

kaze o hikanakute, sumimasen

風邪をひかなくて、ごめん

かぜをひかなくて、ごめん

kaze o hikanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

風邪をひいて、すみませんでした

かぜをひいて、すみませんでした

kaze o hiite, sumimasen deshita

風邪をひいて、すみません

かぜをひいて、すみません

kaze o hiite, sumimasen

風邪をひいて、ごめん

かぜをひいて、ごめん

kaze o hiite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

風邪をひいておく

かぜをひいておく

kaze o hiite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 風邪をひく か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かぜをひく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kaze o hiku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

風邪をひく か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かぜをひく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kaze o hiku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

風邪をひいたほうがいいです

かぜをひいたほうがいいです

kaze o hiita hou ga ii desu

風邪をひかないほうがいいです

かぜをひかないほうがいいです

kaze o hikanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

風邪をひいたらどうですか

かぜをひいたらどうですか

kaze o hiitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

風邪をひいてくださる

かぜをひいてくださる

kaze o hiite kudasaru


Rozkaz

風邪をひきなさい

かぜをひきなさい

kaze o hikinasai


Słyszałem, że ...

風邪をひくそうです

かぜをひくそうです

kaze o hiku sou desu

風邪をひいたそうです

かぜをひいたそうです

kaze o hiita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

風邪のひき方

かぜのひきかた

kaze no hikikata


Starać się regularnie wykonywać

風邪をひくことにしている

かぜをひくことにしている

kaze o hiku koto ni shite iru

風邪をひかないことにしている

かぜをひかないことにしている

kaze o hikanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

風邪をひきにくいです

かぜをひきにくいです

kaze o hiki nikui desu

風邪をひきにくかったです

かぜをひきにくかったです

kaze o hiki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

風邪をひいている

かぜをひいている

kaze o hiite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

風邪をひこうと思っている

かぜをひこうとおもっている

kaze o hikou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

風邪をひこうと思う

かぜをひこうとおもう

kaze o hikou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

風邪をひきながら, ...

かぜをひきながら, ...

kaze o hiki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

風邪をひくみたいです

かぜをひくみたいです

kaze o hiku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

風邪をひくみたいな

かぜをひくみたいな

kaze o hiku mitai na

... みたいに風邪をひく

... みたいにかぜをひく

... mitai ni kaze o hiku

風邪をひいたみたいです

かぜをひいたみたいです

kaze o hiita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

風邪をひいたみたいな

かぜをひいたみたいな

kaze o hiita mitai na

... みたいに風邪をひいた

... みたいにかぜをひいた

... mitai ni kaze o hiita


Zakaz 1

風邪をひいてはいけません

かぜをひいてはいけません

kaze o hiite wa ikemasen


Zakaz 2

風邪をひかないでください

かぜをひかないでください

kaze o hikanai de kudasai


Zamiar

風邪をひくつもりです

かぜをひくつもりです

kaze o hiku tsumori desu

風邪をひかないつもりです

かぜをひかないつもりです

kaze o hikanai tsumori desu


Zbyt wiele

風邪をひきすぎる

かぜをひきすぎる

kaze o hiki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 風邪をひかせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かぜをひかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kaze o hikaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 風邪をひかせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かぜをひかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kaze o hikasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

風邪をひいてしまう

かぜをひいてしまう

kaze o hiite shimau

風邪をひいちゃう

かぜをひいちゃう

kaze o hiichau

風邪をひいてしまいました

かぜをひいてしまいました

kaze o hiite shimaimashita

風邪をひいちゃいました

かぜをひいちゃいました

kaze o hiichaimashita