小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 緊張する | きんちょうする

Informacje podstawowe

Kanji

きん ちょう

Znaczenie znaków kanji

napięty, nerwowy, twardy, mocny, solidny, niezawodny

Pokaż szczegóły znaku

przedłużanie, wydłużanie, klasyfikator na smyczki i instrumenty strunowe, rozciąganie się, rozprzestrzenianie, stawianie (namiotu)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きんちょうする

kinchou suru


Znaczenie

spinać się

być zdenerwowany


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張します

きんちょうします

kinchou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張しません

きんちょうしません

kinchou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

緊張しました

きんちょうしました

kinchou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

緊張しませんでした

きんちょうしませんでした

kinchou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張する

きんちょうする

kinchou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張しない

きんちょうしない

kinchou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

緊張した

きんちょうした

kinchou shita

Przeczenie, czas przeszły

緊張しなかった

きんちょうしなかった

kinchou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

緊張し

きんちょうし

kinchou shi


Forma mashou

緊張しましょう

きんちょうしましょう

kinchou shimashou


Forma te

緊張して

きんちょうして

kinchou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張できる

きんちょうできる

kinchou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張できない

きんちょうできない

kinchou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

緊張できた

きんちょうできた

kinchou dekita

Przeczenie, czas przeszły

緊張できなかった

きんちょうできなかった

kinchou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張できます

きんちょうできます

kinchou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張できません

きんちょうできません

kinchou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

緊張できました

きんちょうできました

kinchou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

緊張できませんでした

きんちょうできませんでした

kinchou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

緊張できて

きんちょうできて

kinchou dekite


Forma wolicjonalna

緊張しよう

きんちょうしよう

kinchou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張される

きんちょうされる

kinchou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張されない

きんちょうされない

kinchou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

緊張された

きんちょうされた

kinchou sareta

Przeczenie, czas przeszły

緊張されなかった

きんちょうされなかった

kinchou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張されます

きんちょうされます

kinchou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張されません

きんちょうされません

kinchou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

緊張されました

きんちょうされました

kinchou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

緊張されませんでした

きんちょうされませんでした

kinchou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

緊張されて

きんちょうされて

kinchou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張させる

きんちょうさせる

kinchou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張させない

きんちょうさせない

kinchou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

緊張させた

きんちょうさせた

kinchou saseta

Przeczenie, czas przeszły

緊張させなかった

きんちょうさせなかった

kinchou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張させます

きんちょうさせます

kinchou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張させません

きんちょうさせません

kinchou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

緊張させました

きんちょうさせました

kinchou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

緊張させませんでした

きんちょうさせませんでした

kinchou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

緊張させて

きんちょうさせて

kinchou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張させられる

きんちょうさせられる

kinchou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張させられない

きんちょうさせられない

kinchou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

緊張させられた

きんちょうさせられた

kinchou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

緊張させられなかった

きんちょうさせられなかった

kinchou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

緊張させられます

きんちょうさせられます

kinchou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

緊張させられません

きんちょうさせられません

kinchou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

緊張させられました

きんちょうさせられました

kinchou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

緊張させられませんでした

きんちょうさせられませんでした

kinchou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

緊張させられて

きんちょうさせられて

kinchou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

緊張すれば

きんちょうすれば

kinchou sureba

Przeczenie

緊張しなければ

きんちょうしなければ

kinchou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

緊張なさる

きんちょうなさる

kinchou nasaru

緊張なさいます

きんちょうなさいます

kinchou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

緊張致します

きんちょういたします

kinchou itashimasu

緊張致す

きんちょういたす

kinchou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

緊張するかもしれない

きんちょうするかもしれない

kinchou suru ka mo shirenai

緊張するかもしれません

きんちょうするかもしれません

kinchou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

緊張してある

きんちょうしてある

kinchou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 緊張してほしくないです

[osoba に] ... きんちょうしてほしくないです

[osoba ni] ... kinchou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 緊張しないでほしいです

[osoba に] ... きんちょうしないでほしいです

[osoba ni] ... kinchou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

緊張したいです

きんちょうしたいです

kinchou shitai desu


Chcieć (III osoba)

緊張したがっている

きんちょうしたがっている

kinchou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 緊張してほしいです

[osoba に] ... きんちょうしてほしいです

[osoba ni] ... kinchou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 緊張してくれる

[dający] [は/が] きんちょうしてくれる

[dający] [wa/ga] kinchou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に緊張してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきんちょうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kinchou shite ageru


Decydować się na

緊張することにする

きんちょうすることにする

kinchou suru koto ni suru

緊張しないことにする

きんちょうしないことにする

kinchou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

緊張しなくてよかった

きんちょうしなくてよかった

kinchou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

緊張してよかった

きんちょうしてよかった

kinchou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

緊張しなければよかった

きんちょうしなければよかった

kinchou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

緊張すればよかった

きんちょうすればよかった

kinchou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

緊張するまで, ...

きんちょうするまで, ...

kinchou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

緊張しなくださって、ありがとうございました

きんちょうしなくださって、ありがとうございました

kinchou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

緊張しなくてくれて、ありがとう

きんちょうしなくてくれて、ありがとう

kinchou shinakute kurete, arigatou

緊張しなくて、ありがとう

きんちょうしなくて、ありがとう

kinchou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

緊張してくださって、ありがとうございました

きんちょうしてくださって、ありがとうございました

kinchou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

緊張してくれて、ありがとう

きんちょうしてくれて、ありがとう

kinchou shite kurete, arigatou

緊張して、ありがとう

きんちょうして、ありがとう

kinchou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

緊張するって

きんちょうするって

kinchou surutte

緊張したって

きんちょうしたって

kinchou shitatte


Forma wyjaśniająca

緊張するんです

きんちょうするんです

kinchou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご緊張ください

ごきんちょうください

gokinchou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 緊張しに行く

[miejsce] [に/へ] きんちょうしにいく

[miejsce] [に/へ] kinchou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 緊張しに来る

[miejsce] [に/へ] きんちょうしにくる

[miejsce] [に/へ] kinchou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 緊張しに帰る

[miejsce] [に/へ] きんちょうしにかえる

[miejsce] [に/へ] kinchou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ緊張していません

まだきんちょうしていません

mada kinchou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

緊張すれば, ...

きんちょうすれば, ...

kinchou sureba, ...

緊張しなければ, ...

きんちょうしなければ, ...

kinchou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

緊張したら、...

きんちょうしたら、...

kinchou shitara, ...

緊張しなかったら、...

きんちょうしなかったら、...

kinchou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

緊張する時、...

きんちょうするとき、...

kinchou suru toki, ...

緊張した時、...

きんちょうしたとき、...

kinchou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

緊張すると, ...

きんちょうすると, ...

kinchou suru to, ...


Lubić

緊張するのが好き

きんちょうするのがすき

kinchou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

緊張しやすいです

きんちょうしやすいです

kinchou shi yasui desu

緊張しやすかったです

きんちょうしやすかったです

kinchou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

緊張したことがある

きんちょうしたことがある

kinchou shita koto ga aru

緊張したことがあるか

きんちょうしたことがあるか

kinchou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

緊張するといいですね

きんちょうするといいですね

kinchou suru to ii desu ne

緊張しないといいですね

きんちょうしないといいですね

kinchou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

緊張するといいんですが

きんちょうするといいんですが

kinchou suru to ii n desu ga

緊張するといいんですけど

きんちょうするといいんですけど

kinchou suru to ii n desu kedo

緊張しないといいんですが

きんちょうしないといいんですが

kinchou shinai to ii n desu ga

緊張しないといいんですけど

きんちょうしないといいんですけど

kinchou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

緊張するのに, ...

きんちょうするのに, ...

kinchou suru noni, ...

緊張したのに, ...

きんちょうしたのに, ...

kinchou shita noni, ...


Musieć 1

緊張しなくちゃいけません

きんちょうしなくちゃいけません

kinchou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

緊張しなければならない

きんちょうしなければならない

kinchou shinakereba naranai

緊張しなければなりません

sければなりません

kinchou shinakereba narimasen

緊張しなくてはならない

きんちょうしなくてはならない

kinchou shinakute wa naranai

緊張しなくてはなりません

きんちょうしなくてはなりません

kinchou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

緊張しても

きんちょうしても

kinchou shite mo

緊張しなくても

きんちょうしなくても

kinchou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

緊張しなくてもかまわない

きんちょうしなくてもかまわない

kinchou shinakute mo kamawanai

緊張しなくてもかまいません

きんちょうしなくてもかまいません

kinchou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

緊張するのがきらい

きんちょうするのがきらい

kinchou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

緊張しないで、...

きんちょうしないで、...

kinchou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

緊張しなくてもいいです

きんちょうしなくてもいいです

kinchou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 緊張して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きんちょうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kinchou shite morau


Po czynności, robię ...

緊張してから, ...

きんちょうしてから, ...

kinchou shite kara, ...


Podczas

緊張している間に, ...

きんちょうしているあいだに, ...

kinchou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

緊張している間, ...

きんちょうしているあいだ, ...

kinchou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

緊張するはずです

きんちょうするはずです

kinchou suru hazu desu

緊張するはずでした

きんちょうするはずでした

kinchou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 緊張させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きんちょうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kinchou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 緊張させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きんちょうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kinchou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 緊張させてください

私に ... きんちょうさせてください

watashi ni ... kinchou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

緊張してもいいです

きんちょうしてもいいです

kinchou shite mo ii desu

緊張してもいいですか

きんちょうしてもいいですか

kinchou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

緊張してもかまわない

きんちょうしてもかまわない

kinchou shite mo kamawanai

緊張してもかまいません

きんちょうしてもかまいません

kinchou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

緊張するかもしれません

きんちょうするかもしれません

kinchou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

緊張するでしょう

きんちょうするでしょう

kinchou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

緊張してごらんなさい

きんちょうしてごらんなさい

kinchou shite goran nasai


Prośba

緊張してください

きんちょうしてください

kinchou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

緊張していただけませんか

きんちょうしていただけませんか

kinchou shite itadakemasen ka

緊張してくれませんか

きんちょうしてくれませんか

kinchou shite kuremasen ka

緊張してくれない

きんちょうしてくれない

kinchou shite kurenai


Próbować

緊張してみる

きんちょうしてみる

kinchou shite miru


Przed czynnością, robię ...

緊張する前に, ...

きんちょうするまえに, ...

kinchou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

緊張しなくて、すみませんでした

きんちょうしなくて、すみませんでした

kinchou shinakute, sumimasen deshita

緊張しなくて、すみません

きんちょうしなくて、すみません

kinchou shinakute, sumimasen

緊張しなくて、ごめん

きんちょうしなくて、ごめん

kinchou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

緊張して、すみませんでした

きんちょうして、すみませんでした

kinchou shite, sumimasen deshita

緊張して、すみません

きんちょうして、すみません

kinchou shite, sumimasen

緊張して、ごめん

きんちょうして、ごめん

kinchou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

緊張しておく

きんちょうしておく

kinchou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 緊張する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きんちょうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kinchou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

緊張する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きんちょうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kinchou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

緊張したほうがいいです

きんちょうしたほうがいいです

kinchou shita hou ga ii desu

緊張しないほうがいいです

きんちょうしないほうがいいです

kinchou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

緊張したらどうですか

きんちょうしたらどうですか

kinchou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

緊張してくださる

きんちょうしてくださる

kinchou shite kudasaru


Rozkaz

緊張しなさい

きんちょうしなさい

kinchou shinasai


Słyszałem, że ...

緊張するそうです

きんちょうするそうです

kinchou suru sou desu

緊張したそうです

きんちょうしたそうです

kinchou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

緊張し方

きんちょうしかた

kinchou shikata


Starać się regularnie wykonywać

緊張することにしている

きんちょうすることにしている

kinchou suru koto ni shite iru

緊張しないことにしている

きんちょうしないことにしている

kinchou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

緊張しにくいです

きんちょうしにくいです

kinchou shi nikui desu

緊張しにくかったです

きんちょうしにくかったです

kinchou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

緊張している

きんちょうしている

kinchou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

緊張しようと思っている

きんちょうしようとおもっている

kinchou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

緊張しようと思う

きんちょうしようとおもう

kinchou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

緊張しながら, ...

きんちょうしながら, ...

kinchou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

緊張するみたいです

きんちょうするみたいです

kinchou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

緊張するみたいな

きんちょうするみたいな

kinchou suru mitai na

... みたいに緊張する

... みたいにきんちょうする

... mitai ni kinchou suru

緊張したみたいです

きんちょうしたみたいです

kinchou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

緊張したみたいな

きんちょうしたみたいな

kinchou shita mitai na

... みたいに緊張した

... みたいにきんちょうした

... mitai ni kinchou shita


Zakaz 1

緊張してはいけません

きんちょうしてはいけません

kinchou shite wa ikemasen


Zakaz 2

緊張しないでください

きんちょうしないでください

kinchou shinai de kudasai


Zamiar

緊張するつもりです

きんちょうするつもりです

kinchou suru tsumori desu

緊張しないつもりです

きんちょうしないつもりです

kinchou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

緊張しすぎる

きんちょうしすぎる

kinchou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 緊張させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きんちょうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kinchou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 緊張させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きんちょうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kinchou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

緊張してしまう

きんちょうしてしまう

kinchou shite shimau

緊張しちゃう

きんちょうしちゃう

kinchou shichau

緊張してしまいました

きんちょうしてしまいました

kinchou shite shimaimashita

緊張しちゃいました

きんちょうしちゃいました

kinchou shichaimashita