小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa |

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

stopień, stopnie, występowanie, czas, klasyfikator na wystąpienia, rozważanie, rozpatrywanie, nastawienie, postawa

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

do


Znaczenie

stopień (np. kąt, temperatura i etc)

razy

klasyfikator do liczenia wystąpień i ilości razów

siła (alkoholu)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

klasyfikatory

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

度を過ごす, どをすごす, do o sugosu

słowo powiązanie

度を失う, どをうしなう, do o ushinau

Przykładowe zdania

Kąt 90 stopni zwany jest kątem prostym.

90度の角度は直角と呼ばれている。


Moja temperatura wynosiła dziś rano poniżej trzydziestu siedmiu stopni.

私の体温は今朝は37度以下でした。


Woda wrze w temperaturze stu stopni Celsjusza.

水はセ氏100度で沸騰する。

水は摂氏100度で沸騰する。


Spróbuj jeszcze raz.

もう一回やってみて。

もう一度やってみて。

もう1度やってみなさい。


Wysokość słoneczna to 20 stopni.

太陽の高度は20度である。


Woda zamarza w 32 stopniach fahrenheita.

水は32度Fで凍る。


Spróbuj jeszcze raz.

もう1度やってみなさい。


Zmienił swoje podejście o 180 stopni.

彼の態度は180度変わった。