小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa |

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

raz, stopień, limit, miara, skala, czas, okazja, powtórka

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

do


Znaczenie

stopień (np. kąt, temperatura i etc)

razy

klasyfikator do liczenia wystąpień i ilości razów

siła (alkoholu)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

klasyfikatory

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Kąt 90 stopni zwany jest kątem prostym.

90度の角度は直角と呼ばれている。


Moja temperatura wynosiła dziś rano poniżej trzydziestu siedmiu stopni.

私の体温は今朝は37度以下でした。


Woda wrze w temperaturze stu stopni Celsjusza.

水はセ氏100度で沸騰する。

水は摂氏100度で沸騰する。


Spróbuj jeszcze raz.

もう一回やってみて。

もう一度やってみて。

もう1度やってみなさい。


Wysokość słoneczna to 20 stopni.

太陽の高度は20度である。


Woda zamarza w 32 stopniach fahrenheita.

水は32度Fで凍る。


Spróbuj jeszcze raz.

もう1度やってみなさい。


Zmienił swoje podejście o 180 stopni.

彼の態度は180度変わった。