小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 若々しい | わかわかしい

Informacje podstawowe

Kanji

わかわかしい
若々しい

Znaczenie znaków kanji

młody, jeśli, jeżeli, być może, może, możliwe, niska liczba, niedojrzały

Pokaż szczegóły znaku

symbol powtórzenia

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

わかわかしい

wakawakashii


Znaczenie

młody

młodzieńczy


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

若若しい, わかわかしい, wakawakashii

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

若々しいです

わかわかしいです

wakawakashii desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

若々しくないです

わかわかしくないです

wakawakashikunai desu

若々しくありません

わかわかしくありません

wakawakashiku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

若々しかったです

わかわかしかったです

wakawakashikatta desu

Przeczenie, czas przeszły

若々しくなかったです

わかわかしくなかったです

wakawakashikunakatta desu

若々しくありませんでした

わかわかしくありませんでした

wakawakashiku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

若々しい

わかわかしい

wakawakashii

Przeczenie, czas teraźniejszy

若々しくない

わかわかしくない

wakawakashikunai

Twierdzenie, czas przeszły

若々しかった

わかわかしかった

wakawakashikatta

Przeczenie, czas przeszły

若々しくなかった

わかわかしくなかった

wakawakashikunakatta


Forma te

若々しくて

わかわかしくて

wakawakashikute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

若々しいでございます

わかわかしいでございます

wakawakashii de gozaimasu

若々しいでござる

わかわかしいでござる

wakawakashii de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

若々しいって

わかわかしいって

wakawakashiitte

若々しくないって

わかわかしくないって

wakawakashikunaitte


Forma wyjaśniająca

若々しいんです

わかわかしいんです

wakawakashiin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

若々しかったら、...

わかわかしかったら、...

wakawakashikattara, ...

若々しくなかったら、...

わかわかしくなかったら、...

wakawakashikunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

若々しい時、...

わかわかしいとき、...

wakawakashii toki, ...

若々しかった時、...

わかわかしかったとき、...

wakawakashikatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

若々しくなると, ...

わかわかしくなると, ...

wakawakashiku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

若々しいといいですね

わかわかしいといいですね

wakawakashii to ii desu ne

若々しくないといいですね

わかわかしくないといいですね

wakawakashikunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

若々しいといいんですが

わかわかしいといいんですが

wakawakashii to ii n desu ga

若々しいといいんですけど

わかわかしいといいんですけど

wakawakashii to ii n desu kedo

若々しくないといいんですが

わかわかしくないといいんですが

wakawakashikunai to ii n desu ga

若々しくないといいんですけど

わかわかしくないといいんですけど

wakawakashikunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

若々しいのに, ...

わかわかしいのに, ...

wakawakashii noni, ...

若々しかったのに, ...

わかわかしかったのに, ...

wakawakashikatta noni, ...


Nawet, jeśli

若々しくても

わかわかしくても

wakawakashikute mo

若々しくなくても

わかわかしくなくても

wakawakashikunakute mo


Nie trzeba

若々しくなくてもいいです

わかわかしくなくてもいいです

wakawakashikunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように若々しい

[rzeczownik] のようにわかわかしい

[rzeczownik] no you ni wakawakashii


Powinno być / Miało być

若々しいはずです

わかわかしいはずです

wakawakashii hazu desu

若々しいはずでした

わかわかしいはずでした

wakawakashii hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

若々しいかもしれません

わかわかしいかもしれません

wakawakashii kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

若々しいでしょう

わかわかしいでしょう

wakawakashii deshou


Pytania w zdaniach

若々しい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

わかわかしい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

wakawakashii ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

若々しいそうです

わかわかしいそうです

wakawakashii sou desu

若々しくないそうです

わかわかしくないそうです

wakawakashikunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

若々しくする

わかわかしくする

wakawakashiku suru


Stawać się

若々しくなる

わかわかしくなる

wakawakashiku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も若々しい

もっともわかわかしい

mottomo wakawakashii

一番若々しい

いちばんわかわかしい

ichiban wakawakashii


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと若々しい

もっとわかわかしい

motto wakawakashii


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

若々しいみたいです

わかわかしいみたいです

wakawakashii mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

若々しいみたいな

わかわかしいみたいな

wakawakashii mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

若々しそうです

わかわかしそうです

wakawakashi sou desu

若々しくなさそうです

わかわかしくなさそうです

wakawakashikuna sasou desu


Zbyt wiele

若々しすぎる

わかわかしすぎる

wakawakashi sugiru