小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 受取る | うけとる

Informacje podstawowe

Kanji

うけ

Znaczenie znaków kanji

przyjmować, akceptować, zdobywać, zdać (egzamin)

Pokaż szczegóły znaku

brać, trzymać, łapać

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うけとる

uke toru


Znaczenie

otrzymywać

dostać

dostawać

odebrać

przyjmować

???


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

受けとる, うけとる, uke toru

alternatywa

請け取る, うけとる, uke toru

alternatywa

請取る, うけとる, uke toru

alternatywa

うけ取る, うけとる, uke toru

alternatywa

受け取る, うけとる, uke toru

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取ります

うけとります

uke torimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取りません

うけとりません

uke torimasen

Twierdzenie, czas przeszły

受取りました

うけとりました

uke torimashita

Przeczenie, czas przeszły

受取りませんでした

うけとりませんでした

uke torimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取る

うけとる

uke toru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取らない

うけとらない

uke toranai

Twierdzenie, czas przeszły

受取った

うけとった

uke totta

Przeczenie, czas przeszły

受取らなかった

うけとらなかった

uke toranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

受取り

うけとり

uke tori


Forma mashou

受取りましょう

うけとりましょう

uke torimashou


Forma te

受取って

うけとって

uke totte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取れる

うけとれる

uke toreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取れない

うけとれない

uke torenai

Twierdzenie, czas przeszły

受取れた

うけとれた

uke toreta

Przeczenie, czas przeszły

受取れなかった

うけとれなかった

uke torenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取れます

うけとれます

uke toremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取れません

うけとれません

uke toremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受取れました

うけとれました

uke toremashita

Przeczenie, czas przeszły

受取れませんでした

うけとれませんでした

uke toremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

受取れて

うけとれて

uke torete


Forma wolicjonalna

受取ろう

うけとろう

uke torou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取られる

うけとられる

uke torareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取られない

うけとられない

uke torarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受取られた

うけとられた

uke torareta

Przeczenie, czas przeszły

受取られなかった

うけとられなかった

uke torarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取られます

うけとられます

uke toraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取られません

うけとられません

uke toraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受取られました

うけとられました

uke toraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受取られませんでした

うけとられませんでした

uke toraremasen deshita


Forma bierna, forma te

受取られて

うけとられて

uke torarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取らせる

うけとらせる

uke toraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取らせない

うけとらせない

uke torasenai

Twierdzenie, czas przeszły

受取らせた

うけとらせた

uke toraseta

Przeczenie, czas przeszły

受取らせなかった

うけとらせなかった

uke torasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取らせます

うけとらせます

uke torasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取らせません

うけとらせません

uke torasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受取らせました

うけとらせました

uke torasemashita

Przeczenie, czas przeszły

受取らせませんでした

うけとらせませんでした

uke torasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

受取らせて

うけとらせて

uke torasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取らされる

うけとらされる

uke torasareru

受取らせられる

うけとらせられる

uke toraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取らされない

うけとらされない

uke torasarenai

受取らせられない

うけとらせられない

uke toraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受取らされた

うけとらされた

uke torasareta

受取らせられた

うけとらせられた

uke toraserareta

Przeczenie, czas przeszły

受取らされなかった

うけとらされなかった

uke torasarenakatta

受取らせられなかった

うけとらせられなかった

uke toraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受取らされます

うけとらされます

uke torasaremasu

受取らせられます

うけとらせられます

uke toraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受取らされません

うけとらされません

uke torasaremasen

受取らせられません

うけとらせられません

uke toraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受取らされました

うけとらされました

uke torasaremashita

受取らせられました

うけとらせられました

uke toraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受取らされませんでした

うけとらされませんでした

uke torasaremasen deshita

受取らせられませんでした

うけとらせられませんでした

uke toraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

受取らされて

うけとらされて

uke torasarete

受取らせられて

うけとらせられて

uke toraserarete


Forma ba

Twierdzenie

受取れば

うけとれば

uke toreba

Przeczenie

受取らなければ

うけとらなければ

uke toranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お受取りになる

おうけとりになる

ouke tori ni naru

Forma modestywna (skromna)

お受取りします

おうけとりします

ouke tori shimasu

お受取りする

おうけとりする

ouke tori suru

Przykłady gramatyczne

Być może

受取るかもしれない

うけとるかもしれない

uke toru ka mo shirenai

受取るかもしれません

うけとるかもしれません

uke toru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

受取ってある

うけとってある

uke totte aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 受取ってほしくないです

[osoba に] ... うけとってほしくないです

[osoba ni] ... uke totte hoshikunai desu

[osoba に] ... 受取らないでほしいです

[osoba に] ... うけとらないでほしいです

[osoba ni] ... uke toranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

受取りたいです

うけとりたいです

uke toritai desu


Chcieć (III osoba)

受取りたがっている

うけとりたがっている

uke toritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 受取ってほしいです

[osoba に] ... うけとってほしいです

[osoba ni] ... uke totte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 受取ってくれる

[dający] [は/が] うけとってくれる

[dający] [wa/ga] uke totte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に受取ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にうけとってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni uke totte ageru


Decydować się na

受取ることにする

うけとることにする

uke toru koto ni suru

受取らないことにする

うけとらないことにする

uke toranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

受取らなくてよかった

うけとらなくてよかった

uke toranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

受取ってよかった

うけとってよかった

uke totte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

受取らなければよかった

うけとらなければよかった

uke toranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

受取ればよかった

うけとればよかった

uke toreba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

受取るまで, ...

うけとるまで, ...

uke toru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

受取らなくださって、ありがとうございました

うけとらなくださって、ありがとうございました

uke torana kudasatte, arigatou gozaimashita

受取らなくてくれて、ありがとう

うけとらなくてくれて、ありがとう

uke toranakute kurete, arigatou

受取らなくて、ありがとう

うけとらなくて、ありがとう

uke toranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

受取ってくださって、ありがとうございました

うけとってくださって、ありがとうございました

uke totte kudasatte, arigatou gozaimashita

受取ってくれて、ありがとう

うけとってくれて、ありがとう

uke totte kurete, arigatou

受取って、ありがとう

うけとって、ありがとう

uke totte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

受取るって

うけとるって

uke torutte

受取ったって

うけとったって

uke tottatte


Forma wyjaśniająca

受取るんです

うけとるんです

uke torun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お受取りください

おうけとりください

ouke tori kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 受取りに行く

[miejsce] [に/へ] うけとりにいく

[miejsce] [に/へ] uke tori ni iku

[miejsce] [に/へ] 受取りに来る

[miejsce] [に/へ] うけとりにくる

[miejsce] [に/へ] uke tori ni kuru

[miejsce] [に/へ] 受取りに帰る

[miejsce] [に/へ] うけとりにかえる

[miejsce] [に/へ] uke tori ni kaeru


Jeszcze nie

まだ受取っていません

まだうけとっていません

mada uke totte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

受取れば, ...

うけとれば, ...

uke toreba, ...

受取らなければ, ...

うけとらなければ, ...

uke toranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

受取ったら、...

うけとったら、...

uke tottara, ...

受取らなかったら、...

うけとらなかったら、...

uke toranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

受取る時、...

うけとるとき、...

uke toru toki, ...

受取った時、...

うけとったとき、...

uke totta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

受取ると, ...

うけとると, ...

uke toru to, ...


Lubić

受取るのが好き

うけとるのがすき

uke toru no ga suki


Łatwo coś zrobić

受取りやすいです

うけとりやすいです

uke tori yasui desu

受取りやすかったです

うけとりやすかったです

uke tori yasukatta desu


Mieć doświadczenie

受取ったことがある

うけとったことがある

uke totta koto ga aru

受取ったことがあるか

うけとったことがあるか

uke totta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

受取るといいですね

うけとるといいですね

uke toru to ii desu ne

受取らないといいですね

うけとらないといいですね

uke toranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

受取るといいんですが

うけとるといいんですが

uke toru to ii n desu ga

受取るといいんですけど

うけとるといいんですけど

uke toru to ii n desu kedo

受取らないといいんですが

うけとらないといいんですが

uke toranai to ii n desu ga

受取らないといいんですけど

うけとらないといいんですけど

uke toranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

受取るのに, ...

うけとるのに, ...

uke toru noni, ...

受取ったのに, ...

うけとったのに, ...

uke totta noni, ...


Musieć 1

受取らなくちゃいけません

うけとらなくちゃいけません

uke toranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

受取らなければならない

うけとらなければならない

uke toranakereba naranai

受取らなければなりません

sければなりません

uke toranakereba narimasen

受取らなくてはならない

うけとらなくてはならない

uke toranakute wa naranai

受取らなくてはなりません

うけとらなくてはなりません

uke toranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

受取っても

うけとっても

uke totte mo

受取らなくても

うけとらなくても

uke toranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

受取らなくてもかまわない

うけとらなくてもかまわない

uke toranakute mo kamawanai

受取らなくてもかまいません

うけとらなくてもかまいません

uke toranakute mo kamaimasen


Nie lubić

受取るのがきらい

うけとるのがきらい

uke toru no ga kirai


Nie robiąc, ...

受取らないで、...

うけとらないで、...

uke toranai de, ...


Nie trzeba tego robić

受取らなくてもいいです

うけとらなくてもいいです

uke toranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 受取って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] うけとってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] uke totte morau


Po czynności, robię ...

受取ってから, ...

うけとってから, ...

uke totte kara, ...


Podczas

受取っている間に, ...

うけとっているあいだに, ...

uke totte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

受取っている間, ...

うけとっているあいだ, ...

uke totte iru aida, ...


Powinnien / Miał

受取るはずです

うけとるはずです

uke toru hazu desu

受取るはずでした

うけとるはずでした

uke toru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 受取らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... うけとらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... uke torasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 受取らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... うけとらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... uke torasete kureru

Pozwól mi

私に ... 受取らせてください

私に ... うけとらせてください

watashi ni ... uke torasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

受取ってもいいです

うけとってもいいです

uke totte mo ii desu

受取ってもいいですか

うけとってもいいですか

uke totte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

受取ってもかまわない

うけとってもかまわない

uke totte mo kamawanai

受取ってもかまいません

うけとってもかまいません

uke totte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

受取るかもしれません

うけとるかもしれません

uke toru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

受取るでしょう

うけとるでしょう

uke toru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

受取ってごらんなさい

うけとってごらんなさい

uke totte goran nasai


Prośba

受取ってください

うけとってください

uke totte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

受取っていただけませんか

うけとっていただけませんか

uke totte itadakemasen ka

受取ってくれませんか

うけとってくれませんか

uke totte kuremasen ka

受取ってくれない

うけとってくれない

uke totte kurenai


Próbować

受取ってみる

うけとってみる

uke totte miru


Przed czynnością, robię ...

受取る前に, ...

うけとるまえに, ...

uke toru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

受取らなくて、すみませんでした

うけとらなくて、すみませんでした

uke toranakute, sumimasen deshita

受取らなくて、すみません

うけとらなくて、すみません

uke toranakute, sumimasen

受取らなくて、ごめん

うけとらなくて、ごめん

uke toranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

受取って、すみませんでした

うけとって、すみませんでした

uke totte, sumimasen deshita

受取って、すみません

うけとって、すみません

uke totte, sumimasen

受取って、ごめん

うけとって、ごめん

uke totte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

受取っておく

うけとっておく

uke totte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 受取る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... うけとる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... uke toru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

受取る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

うけとる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

uke toru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

受取ったほうがいいです

うけとったほうがいいです

uke totta hou ga ii desu

受取らないほうがいいです

うけとらないほうがいいです

uke toranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

受取ったらどうですか

うけとったらどうですか

uke tottara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

受取ってくださる

うけとってくださる

uke totte kudasaru


Rozkaz

受取りなさい

うけとりなさい

uke torinasai


Słyszałem, że ...

受取るそうです

うけとるそうです

uke toru sou desu

受取ったそうです

うけとったそうです

uke totta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

受取り方

うけとりかた

uke torikata


Starać się regularnie wykonywać

受取ることにしている

うけとることにしている

uke toru koto ni shite iru

受取らないことにしている

うけとらないことにしている

uke toranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

受取りにくいです

うけとりにくいです

uke tori nikui desu

受取りにくかったです

うけとりにくかったです

uke tori nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

受取っている

うけとっている

uke totte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

受取ろうと思っている

うけとろうとおもっている

uke torou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

受取ろうと思う

うけとろうとおもう

uke torou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

受取りながら, ...

うけとりながら, ...

uke tori nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

受取るみたいです

うけとるみたいです

uke toru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受取るみたいな

うけとるみたいな

uke toru mitai na

... みたいに受取る

... みたいにうけとる

... mitai ni uke toru

受取ったみたいです

うけとったみたいです

uke totta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受取ったみたいな

うけとったみたいな

uke totta mitai na

... みたいに受取った

... みたいにうけとった

... mitai ni uke totta


Zakaz 1

受取ってはいけません

うけとってはいけません

uke totte wa ikemasen


Zakaz 2

受取らないでください

うけとらないでください

uke toranai de kudasai


Zamiar

受取るつもりです

うけとるつもりです

uke toru tsumori desu

受取らないつもりです

うけとらないつもりです

uke toranai tsumori desu


Zbyt wiele

受取りすぎる

うけとりすぎる

uke tori sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受取らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけとらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke toraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受取らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけとらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke torasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

受取ってしまう

うけとってしまう

uke totte shimau

受取っちゃう

うけとっちゃう

uke tocchau

受取ってしまいました

うけとってしまいました

uke totte shimaimashita

受取っちゃいました

うけとっちゃいました

uke tocchaimashita