小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 致命的 | ちめいてき

Informacje podstawowe

Kanji

めい てき

Znaczenie znaków kanji

wykonywanie, robienie, wysyłanie, przekazywanie, powodowanie, przyczyna, powód, wysilanie się, narażanie się

Pokaż szczegóły znaku

rozkaz, nakaz, życie, przeznaczenie

Pokaż szczegóły znaku

cel, znak, punkt, końcówka tworząca na-przymiotniki od rzeczowników

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちめいてき

chimeiteki


Znaczenie

śmiertelny

zabójczy


Części mowy

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Ostatnia rana okazała się śmiertelną.

最後の傷が致命的であるとわかった。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

致命的です

ちめいてきです

chimeiteki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

致命的でわありません

ちめいてきでわありません

chimeiteki dewa arimasen

致命的じゃありません

ちめいてきじゃありません

chimeiteki ja arimasen

致命的じゃないです

ちめいてきじゃないです

chimeiteki ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

致命的でした

ちめいてきでした

chimeiteki deshita

Przeczenie, czas przeszły

致命的でわありませんでした

ちめいてきでわありませんでした

chimeiteki dewa arimasen deshita

致命的じゃありませんでした

ちめいてきじゃありませんでした

chimeiteki ja arimasen deshita

致命的じゃなかったです

ちめいてきじゃなかったです

chimeiteki ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

致命的だ

ちめいてきだ

chimeiteki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

致命的じゃない

ちめいてきじゃない

chimeiteki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

致命的だった

ちめいてきだった

chimeiteki datta

Przeczenie, czas przeszły

致命的じゃなかった

ちめいてきじゃなかった

chimeiteki ja nakatta


Forma te

致命的で

ちめいてきで

chimeiteki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

致命的でございます

ちめいてきでございます

chimeiteki de gozaimasu

致命的でござる

ちめいてきでござる

chimeiteki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

致命的だって

ちめいてきだって

chimeiteki datte

致命的だったって

ちめいてきだったって

chimeiteki dattatte


Forma wyjaśniająca

致命的なんです

ちめいてきなんです

chimeiteki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

致命的だったら、...

ちめいてきだったら、...

chimeiteki dattara, ...

致命的じゃなかったら、...

ちめいてきじゃなかったら、...

chimeiteki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

致命的な時、...

ちめいてきなとき、...

chimeiteki na toki, ...

致命的だった時、...

ちめいてきだったとき、...

chimeiteki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

致命的になると, ...

ちめいてきになると, ...

chimeiteki ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

致命的だといいですね

ちめいてきだといいですね

chimeiteki da to ii desu ne

致命的じゃないといいですね

ちめいてきじゃないといいですね

chimeiteki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

致命的だといいんですが

ちめいてきだといいんですが

chimeiteki da to ii n desu ga

致命的だといいんですけど

ちめいてきだといいんですけど

chimeiteki da to ii n desu kedo

致命的じゃないといいんですが

ちめいてきじゃないといいんですが

chimeiteki ja nai to ii n desu ga

致命的じゃないといいんですけど

ちめいてきじゃないといいんですけど

chimeiteki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

致命的なのに, ...

ちめいてきなのに, ...

chimeiteki na noni, ...

致命的だったのに, ...

ちめいてきだったのに, ...

chimeiteki datta noni, ...


Nawet, jeśli

致命的でも

ちめいてきでも

chimeiteki de mo

致命的じゃなくても

ちめいてきじゃなくても

chimeiteki ja nakute mo


Nie trzeba

致命的じゃなくてもいいです

ちめいてきじゃなくてもいいです

chimeiteki ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように致命的

[rzeczownik] のようにちめいてき

[rzeczownik] no you ni chimeiteki


Powinno być / Miało być

致命的なはずです

ちめいてきなはずです

chimeiteki na hazu desu

致命的なはずでした

ちめいてきなはずでした

chimeiteki na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

致命的かもしれません

ちめいてきかもしれません

chimeiteki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

致命的でしょう

ちめいてきでしょう

chimeiteki deshou


Pytania w zdaniach

致命的 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちめいてき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chimeiteki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

致命的だそうです

ちめいてきだそうです

chimeiteki da sou desu

致命的だったそうです

ちめいてきだったそうです

chimeiteki datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

致命的にする

ちめいてきにする

chimeiteki ni suru


Stawać się

致命的になる

ちめいてきになる

chimeiteki ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も致命的

もっともちめいてき

mottomo chimeiteki

一番致命的

いちばんちめいてき

ichiban chimeiteki


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと致命的

もっとちめいてき

motto chimeiteki


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

致命的みたいです

ちめいてきみたいです

chimeiteki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

致命的みたいな

ちめいてきみたいな

chimeiteki mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

致命的そうです

ちめいてきそうです

chimeiteki sou desu

致命的じゃなさそうです

ちめいてきじゃなさそうです

chimeiteki ja na sasou desu


Zbyt wiele

致命的すぎる

ちめいてきすぎる

chimeiteki sugiru