小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
気味 ぶきみ bukimi dziwaczny
dziwny
złowieszczy
upiorny
tajemniczy
niesamowity
potworny
Szczegóły
器用 ぶきよう bukiyou niezdarny
nieporęczny
niewprawny
nieumiejętny
niezdolny
Szczegóły
ふあん fuan niespokojny
zaniepokojony
zaniepokojenie
niepokój
niepewność
obawa
lęk
Szczegóły
安定 ふあんてい fuantei niestabilny
niepewny
niestateczny
niestabilność
niepewność
niestateczność
wywrotność
Szczegóły
払い ふばらい fubarai niepłacenie
uchylanie się od płacenia
nie uiszczenie należności
Szczegóły
便 ふべん fuben niewygodny
niewygoda
Szczegóły
ふび fubi defekt
wada
usterka
skaza
słabość
niedoskonałość
ang: Yours in haste (na zakończenie listu)
Szczegóły
文律 ふぶんりつ fubunritsu niepisane prawo
niepisane reguły
prawo zwyczajowe
Szczegóły
平等 ふびょうどう fubyoudou nierówność
nierównomierność
nierówny
nierównomierny
niesprawiedliwy
Szczegóły
調 ふちょう fuchou zły stan (np. zdrowia)
choroba
nie być w formie
kryzys
zastój
nieporządek
nieład
Szczegóły
ふだん fudan trwałość
wierność
lojalność
nieustanny
nieprzerwaność
ciągłość
Szczegóły
ふどう fudou bezruch
brak ruchu
znieruchomienie
immobilizm
stały
niezłomność
nieruchomy
bezczynny
Szczegóły
動産 ふどうさん fudousan nieruchomość Szczegóły
動産屋 ふどうさんや fudou san'ya agent nieruchomości Szczegóły
ふはつ fuhatsu niewypał Szczegóły
ふへい fuhei skarga
zażalenie
niezadowolenie
Szczegóły
ふへん fuhen niezmienny
stały
permanentny
wieczny
Szczegóły
ふへんふとう fuhen futou bezstronność
obiektywność
neutralność
niezależność
Szczegóły
必要 ふひつよう fuhitsuyou niepotrzebny
zbędny
niepożądany
Szczegóły
本意 ふほんい fuhon'i niechętny
mimowolny
bezwiedny
Szczegóły
ふほう fuhou nielegalny
bezprawny
niedozwolony
Szczegóły
ふひょう fuhyou zła reputacja
niedobra reputacja
niełaska
niepopularność
Szczegóły
ふい fui nagły
niespodziewany
nieoczekiwany
nieprzewidziany
Szczegóły
意に ふいに fui ni nagle
niespodziewanie
nieoczekiwanie
Szczegóły
時着 ふじちゃく fujichaku awaryjne lądowanie Szczegóły
死身 ふじみ fujimi niezniszczalny
niezniszczalność
nienaruszalny
nienaruszalność
nieśmiertelny
nieśmiertelność
niewrażliwy na ból
Szczegóły
自由 ふじゆう fujiyuu nieswobodny
krępujący
niesprawność
inwalidztwo
Szczegóły
ふじょう fujou nieczysty
brudny
brud
zanieczyszczenie
brudność
miesiączka (archaizm)
menstruacja (archaizm)
fekalia (archaizm)
odchody (archaizm)
ubikacja (archaizm)
łazienka (archaizm)
Szczegóły
条理 ふじょうり fujouri niedorzeczność
absurd
bezsens
irracjonalność
niespójność
niejednolitość
Szczegóły
ふじゅん fujun domieszka
nieczystość
niejednorodność
ochrzczenie
rozcieńczenie
nieuczciwość
nieprawidłowość
Szczegóły
ふじゅん fujun nieregularny
niewczesny
nieregularność
niewczesność
Szczegóły
十分 ふじゅうぶん fujuubun niewystarczający
nieodpowiedni
niedostateczny
niedoskonały
niedostatek
brak
niedobór
Szczegóły
充分 ふじゅうぶん fujuubun niewystarczający
nieodpowiedni
niedostateczny
niedoskonały
niedostatek
brak
niedobór
Szczegóły
可分 ふかぶん fukabun niepodzielny Szczegóły
可避 ふかひ fukahi nieunikniony
nieuchronny
niechybny
Szczegóły
ふかい fukai niemiły
nieprzyjemny
niezadowolenie
niewygoda
dyskomfort
Szczegóły
可解 ふかかい fukakai tajemniczy
zaskakujący
niewytłumaczalny
niezrozumiały
niepojęty
Szczegóły
可欠 ふかけつ fukaketsu nieodzowny
niezbędny
konieczny
istotny
Szczegóły
可能 ふかのう fukanou niemożliwy
niemożliwość
nieprawdopodobny
Szczegóły
可侵 ふかしん fukashin nietykalność
nienaruszalność
Szczegóły
景気 ふけいき fukeiki recesja
zła sytuacja ekonomiczna
kryzys gospodarczy
Szczegóły
ふけつ fuketsu nieczysty Szczegóły
均衡 ふきんこう fukinkou brak równowagi
nierówność
koślawość
dysproporcja
Szczegóły
起訴 ふきそ fukiso odstąpienie od aktu oskarżenia
niewnoszenie oskarżenia
Szczegóły
ふこう fukou brak oddania dla własnych rodziców
brak synowskiego oddania
brak córczynego oddania
Szczegóły
ふこう fukou nieszczęście
pech
zły los
Szczegóły
公平 ふこうへい fukouhei niesprawiedliwość Szczegóły
協和音 ふきょうわおん fukyou waon dysonans
rozdźwięk
dysharmonia
Szczegóły
ふめい fumei nieznany
niewiadomy
niepewny
wątpliwy
niewyraźny
niejasny
nieokreślony
Szczegóły
ふもん fumon ignorancja
niewiedza
ciemnota
nieświadomość
Szczegóły
ふもう fumou jałowy
nieurodzajny
nieproduktywny
bezproduktywny
bezowocny
Szczegóły
ふなか funaka niezgoda
dysonans
waśń
Szczegóły
人気 ふにんき funinki niepopularny Szczegóły
ふのう funou niekompetentny
nieudolny
niemożliwy
niekompetencja
nieudolność
niemożliwość
słaby punkt
Szczegóły
ふおん fuon niepokój
zamieszanie
zamęt
nieprawidłowość
niewłaściwość
Szczegóły
ふりょ furyo nieprzewidziany
niespodziewany
nieoczekiwany
przypadkowy
Szczegóły
ふりょう furyou zły
niedobry
kiepski
delikwent
chuligan
łobuz
Szczegóły
良品 ふりょうひん furyouhin gorszy towar
niższej jakości towar
wadliwy produkt
Szczegóły
ふさく fusaku słaby zbiór
słaby urodzaj
nieurodzaj
Szczegóły
ふせい fusei niesprawiedliwy
niesprawiedliwość
niesłuszny
niesłuszność
nieprawy
nieprawość
nieuczciwy
nieuczciwość
bezprawny
oszustwo
Szczegóły
成立 ふせいりつ fuseiritsu niepowodzenie
odmowa
odrzucenie
zerwanie
Szczegóły
ふせん fusen antywojenny
wyrzeczenie się wojny
walka sumo odwołana z powodu braku jednego z zawodników sumo
Szczegóły
幸せ ふしあわせ fushiawase nieszczęście
pech
Szczegóły
思議 ふしぎ fushigi tajemniczy
niezwykły
cudowny
dziwny
Szczegóły
始末 ふしまつ fushimatsu pominięcie
przeoczenie
zaniedbanie
niekompletność
niepełność
połowiczność
nieprawidłowość
złe kierowanie
złe zarządzanie
złe prowadzenie
niedbalstwo
marnotrawstwo
rozrzutność
Szczegóły
ふしん fushin nieufność
podejrzliwość
niedowierzanie
brak zaufania
Szczegóły
ふしん fushin szarzyzna
monotonia
zastój
stagnacja
powolność
niemrawość
depresja
przygnębienie
obniżka formy
kryzys
Szczegóły
ふしん fushin niekompletnie rozumienie
wątpienie
wątpliwość
nieufność
podejrzenie
obcość
dziwność
niewierność
Szczegóły
信任 ふしんにん fushinnin brak zaufania
brak ufności
brak wiary
Szczegóły
親切 ふしんせつ fushinsetsu nieuprzejmy
nieżyczliwy
niegrzeczny
nieprzychylny
nieuprzejmość
nieżyczliwość
niegrzeczność
nieprzychylność
Szczegóły
自然 ふしぜん fushizen nienaturalny Szczegóły
ふしょう fushou nieznany
nieokreślony
niezdefiniowany
nieustalony
niesprecyzowany
Szczegóły
ふしょう fushou niegodny własny ojciec (mistrz)
nieudolność
niezdarność
głupota
niemądrość
niepowodzenie
niepomyślność
pechowość
ja (uniżająco)
Szczegóły
祥事 ふしょうじ fushouji skandal
afera
żałosne zdarzenie
Szczegóły
ふそく fusoku nie wystarczać
brakować
brak
niedobór
niedostatek
Szczegóły
相応 ふそうおう fusouou niedopasowany
niedobrany
nieodpowiedni
niestosowny
niewłaściwy
Szczegóły
退転 ふたいてん futaiten determinacja
zdecydowanie
przekonanie
Szczegóły
確か ふたしか futashika zawodny
niesolidny
nierzetelny
niepewny
niejasny
Szczegóły
ふてき futeki brawurowy
odważny
śmiały
nieustraszony
dzielny
brawura
odwaga
śmiałość
Szczegóły
適切 ふてきせつ futekisetsu nieodpowiedni
niestosowny
niewłaściwy
Szczegóły
適当 ふてきとう futekitou nieodpowiedniość
nieodpowiedni
niewłaściwość
niewłaściwy
niestosowność
niestosowny
Szczegóły
ふとく futoku niemoralność Szczegóły
透明 ふとうめい futoumei mętny
niejasny
niewyraźny
mętność
niejasność
niepewny
wątliwy
Szczegóły
釣合い ふつりあい futsuriai brak równowagi
zachwianie
zaburzenie równowagi
asymetria
niesymetryczność
dysproporcja
dysharmonia
Szczegóły
ふつう futsuu zawieszenie
wstrzymanie
przerwa
przerwanie
przestój
Szczegóły
ふうん fuun nieszczęście
zły los
pech
Szczegóły
用意 ふようい fuyoui nieprzygotowany
brak przygotowania
brak gotowości
beztroska
nonszalancja
niedbalstwo
Szczegóły
愉快 ふゆかい fuyukai niewygodny
nieprzyjemny
nieszczęśliwy
niewygoda
nieprzyjemność
nieszczęście
Szczegóły
ふざい fuzai nieobecność Szczegóły
在者投票 ふざいしゃとうひょう fuzaisha touhyou głosowanie korespondencyjne Szczegóły
ふぜん fuzen częściowy
niekompletny
niezupełny
niedoskonały
Szczegóły
意味 いみふめい imifumei niepewne znaczenie
dwuznaczny
niejednoznaczny
niejasny
zagadkowy
tajemniczy
Szczegóły
味い まずい mazui niesmaczny
nieudolny
marny
słaby
Szczegóły
ねぶそく nebusoku być niewyspanym
brak snu
Szczegóły
おやふこう oyafukou brak synowskiej pobożności
nieposłuszeństwo w stosunku do własnych rodziców
Szczegóły
りふじん rifujin nierozsądny
niedorzeczny
nieracjonalny
bezsensowny
irracjonalny
niezrozumiały
Szczegóły
しんふぜん shinfuzen niewydolność serca
uszkodzenie serca
Szczegóły
運動 うんどうぶそく undou busoku niewystarczające ćwiczenia
niewystarczająca gimnastyka
Szczegóły
行方 ゆくえふめい yukue fumei zaginiony
zgubiony
stracony
Szczegóły
優柔 ゆうじゅうふだん yuujuu fudan niezdecydowanie
niezdecydowany
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF