小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
気味 ぶきみ bukimi dziwaczny
dziwny
złowieszczy
upiorny
tajemniczy
niesamowity
potworny
Szczegóły
ふあん fuan niespokojny
zaniepokojony
zaniepokojenie
niepokój
niepewność
obawa
lęk
Szczegóły
安定 ふあんてい fuantei niestabilny
niepewny
niestateczny
niestabilność
niepewność
niestateczność
wywrotność
Szczegóły
払い ふばらい fubarai niepłacenie
uchylanie się od płacenia
nie uiszczenie należności
Szczegóły
便 ふべん fuben niewygodny
niewygoda
Szczegóły
ふび fubi defekt
wada
usterka
skaza
słabość
niedoskonałość
ang: Yours in haste (na zakończenie listu)
Szczegóły
調 ふちょう fuchou zły stan (np. zdrowia)
choroba
nie być w formie
kryzys
zastój
nieporządek
nieład
Szczegóły
注意 ふちゅうい fuchuui niedbalstwo
beztroska
bezmyślność
nonszalancja
niefrasobliwość
Szczegóły
ふどう fudou bezruch
brak ruchu
znieruchomienie
immobilizm
stały
niezłomność
nieruchomy
bezczynny
Szczegóły
動産 ふどうさん fudousan nieruchomość Szczegóły
動産屋 ふどうさんや fudou san'ya agent nieruchomości Szczegóły
ふふく fufuku niezadowolony
niezadowolenie
nieprzychylność
dezaprobata
obiekcja
sprzeciw
protest
Szczegóły
合格 ふごうかく fugoukaku dyskwalifikacja
niezdanie egzaminu
Szczegóły
合理 ふごうり fugouri nierozsądny
niemądry
irracjonalny
nieracjonalny
absurdalny
nielogiczny
Szczegóły
ふはつ fuhatsu niewypał Szczegóły
ふへい fuhei skarga
zażalenie
niezadowolenie
Szczegóły
必要 ふひつよう fuhitsuyou niepotrzebny
zbędny
niepożądany
Szczegóły
本意 ふほんい fuhon'i niechętny
mimowolny
bezwiedny
Szczegóły
ふほう fuhou nielegalny
bezprawny
niedozwolony
Szczegóły
ふい fui nagły
niespodziewany
nieoczekiwany
nieprzewidziany
Szczegóły
意に ふいに fui ni nagle
niespodziewanie
nieoczekiwanie
Szczegóły
時着 ふじちゃく fujichaku awaryjne lądowanie Szczegóły
死身 ふじみ fujimi niezniszczalny
niezniszczalność
nienaruszalny
nienaruszalność
nieśmiertelny
nieśmiertelność
niewrażliwy na ból
Szczegóły
自由 ふじゆう fujiyuu nieswobodny
krępujący
niesprawność
inwalidztwo
Szczegóły
ふじょう fujou nieczysty
brudny
brud
zanieczyszczenie
brudność
miesiączka (archaizm)
menstruacja (archaizm)
fekalia (archaizm)
odchody (archaizm)
ubikacja (archaizm)
łazienka (archaizm)
Szczegóły
ふじょう fujou niepewny
wątpliwy
Szczegóły
ふじゅん fujun nieczysty
nieczystość
zanieczyszczony
niejednorodność
nieuczciwość
nieuczciwy
nieprawidłowość
nieprawidłowy
Szczegóły
ふじゅん fujun nieregularny
niewczesny
nieregularność
niewczesność
Szczegóły
十分 ふじゅうぶん fujuubun niewystarczający
nieodpowiedni
niedostateczny
niedoskonały
niedostatek
brak
niedobór
Szczegóły
充分 ふじゅうぶん fujuubun niewystarczający
nieodpowiedni
niedostateczny
niedoskonały
niedostatek
brak
niedobór
Szczegóły
ふか fuka zły
niepoprawny
nieprawidłowy
niewłaściwy
Szczegóły
可分 ふかぶん fukabun niepodzielny Szczegóły
可避 ふかひ fukahi nieunikniony
nieuchronny
niechybny
Szczegóły
可解 ふかかい fukakai tajemniczy
zaskakujący
niewytłumaczalny
niezrozumiały
niepojęty
Szczegóły
確実 ふかくじつ fukakujitsu niepewny
wątpliwy
nieokreślony
niemiarodajny
nieautentyczny
Szczegóły
可能 ふかのう fukanou niemożliwy
niemożliwość
nieprawdopodobny
Szczegóły
完全 ふかんぜん fukanzen niekompletny
niekompletność
niedoskonały
wybrakowany
Szczegóły
景気 ふけいき fukeiki recesja
zła sytuacja ekonomiczna
kryzys gospodarczy
Szczegóły
健康 ふけんこう fukenkou niezdrowy
o słabym zdrowiu
chorowity
Szczegóły
ふけつ fuketsu nieczysty Szczegóły
機嫌 ふきげん fukigen grymas
nadąsana mina
niezadowolenie
posępność
markotność
zły humor
Szczegóły
均衡 ふきんこう fukinkou brak równowagi
nierówność
koślawość
dysproporcja
Szczegóły
規則 ふきそく fukisoku nieregularność
niestałość
bezład
Szczegóły
ふきつ fukitsu złowieszczy
złowrogi
pech
nieszczęście
niepomyślność
Szczegóły
ふこう fukou brak oddania dla własnych rodziców
brak synowskiego oddania
brak córczynego oddania
Szczegóły
ふこう fukou nieszczęście
pech
zły los
Szczegóły
公平 ふこうへい fukouhei niesprawiedliwość Szczegóły
ふくつ fukutsu wytrwałość
uporczywość
trwałość
męstwo
hart ducha
nieugiętość
Szczegóły
ふきょう fukyou recesja Szczegóły
協和音 ふきょうわおん fukyou waon dysonans
rozdźwięk
dysharmonia
Szczegóły
ふまん fuman niezadowolony
niezadowolenie
Szczegóły
ふみん fumin bezsenność
insomnia
Szczegóły
眠症 ふみんしょう fuminshou bezsenność
insomnia
Szczegóły
慣れ ふなれ funare niedoświadczony
niezaznajomiony z
nieobeznany
brakowanie doświadczenia
Szczegóły
燃物 ふねんぶつ funenbutsu niepalny przedmiot
niezapalny przedmiot
ogniotrwały przedmiot
ognioodporny przedmiot
Szczegóły
ふにん funin bezpłodność Szczegóły
人気 ふにんき funinki niepopularny Szczegóły
ふのう funou niekompetentny
nieudolny
niemożliwy
niekompetencja
nieudolność
niemożliwość
słaby punkt
Szczegóły
ふり furi wada
niekorzyść
ujemna strona
utrudnienie
niekorzystny
nieprzychylny
Szczegóły
利益 ふりえき furieki wada
niekorzyść
ujemna strona
utrudnienie
niecelowość
niewskazaność
Szczegóły
ふりん furin cudzołóstwo
niewierność
niemoralność
nieobyczajność
nieprzyzwoitość
Szczegóły
ふりょ furyo nieprzewidziany
niespodziewany
nieoczekiwany
przypadkowy
Szczegóły
ふりょう furyou zły
niedobry
kiepski
delikwent
chuligan
łobuz
Szczegóły
良品 ふりょうひん furyouhin gorszy towar
niższej jakości towar
wadliwy produkt
Szczegóły
ふせい fusei niesprawiedliwy
niesprawiedliwość
niesłuszny
niesłuszność
nieprawy
nieprawość
nieuczciwy
nieuczciwość
bezprawny
oszustwo
Szczegóły
成立 ふせいりつ fuseiritsu niepowodzenie
odmowa
odrzucenie
zerwanie
Szczegóły
思議 ふしぎ fushigi tajemniczy
niezwykły
cudowny
dziwny
Szczegóły
始末 ふしまつ fushimatsu pominięcie
przeoczenie
zaniedbanie
niekompletność
niepełność
połowiczność
nieprawidłowość
złe kierowanie
złe zarządzanie
złe prowadzenie
niedbalstwo
marnotrawstwo
rozrzutność
Szczegóły
ふしん fushin niekompletnie rozumienie
wątpienie
wątpliwość
nieufność
podejrzenie
obcość
dziwność
niewierność
Szczegóły
信任 ふしんにん fushinnin brak zaufania
brak ufności
brak wiary
Szczegóły
自然 ふしぜん fushizen nienaturalny Szczegóły
ふしょう fushou nieznany
nieokreślony
niezdefiniowany
nieustalony
niesprecyzowany
Szczegóły
祥事 ふしょうじ fushouji skandal
afera
żałosne zdarzenie
Szczegóły
ふそく fusoku nie wystarczać
brakować
brak
niedobór
niedostatek
Szczegóły
相応 ふそうおう fusouou niedopasowany
niedobrany
nieodpowiedni
niestosowny
niewłaściwy
Szczegóły
退転 ふたいてん futaiten determinacja
zdecydowanie
przekonanie
Szczegóły
ふてき futeki brawurowy
odważny
śmiały
nieustraszony
dzielny
brawura
odwaga
śmiałość
Szczegóły
適切 ふてきせつ futekisetsu nieodpowiedni
niestosowny
niewłaściwy
Szczegóły
ふと futo nagle
niespodziewanie
przypadkiem
Szczegóły
ふとく futoku niemoralność Szczegóły
得意 ふとくい futokui słaby punkt Szczegóły
ふとう futou niesprawiedliwy
niesprawiedliwość
niewłaściwy
niewłaściwość
niestosowny
niestosowność
niedorzeczny
niedorzeczność
niezasłużony
niesłuszny
Szczegóły
透明 ふとうめい futoumei mętny
niejasny
niewyraźny
mętność
niejasność
niepewny
wątliwy
Szczegóły
都合 ふつごう futsugou niedogodność Szczegóły
釣合い ふつりあい futsuri ai brak równowagi
zachwianie
zaburzenie równowagi
asymetria
niesymetryczność
dysproporcja
dysharmonia
Szczegóły
ふうん fuun nieszczęście
zły los
pech
Szczegóły
ふわ fuwa tarcie
niezgoda
napięcie
waśń
zwada
sprzeczka
nieporozumienie
Szczegóły
ふよう fuyou niepotrzebny
zbędny
zbyteczny
Szczegóły
愉快 ふゆかい fuyukai niewygodny
nieprzyjemny
nieszczęśliwy
niewygoda
nieprzyjemność
nieszczęście
Szczegóły
ふざい fuzai nieobecność Szczegóły
在者投票 ふざいしゃとうひょう fuzaisha touhyou głosowanie korespondencyjne Szczegóły
ふぜん fuzen częściowy
niekompletny
niezupełny
niedoskonały
Szczegóły
意味 いみふめい imifumei niepewne znaczenie
dwuznaczny
niejednoznaczny
niejasny
zagadkowy
tajemniczy
Szczegóły
味い まずい mazui zły (smak)
niesmaczny
nieapetyczny
obrzydliwy
okropny
nieprzyjemny
kiepski
lichy
nieudolny
marny
słaby
niezdarny
paskudny
nieatrakcyjny
brzydki
kłopotliwy
problematyczny
niekorzystny
Szczegóły
ねぶそく nebusoku być niewyspanym
brak snu
Szczegóły
おやふこう oyafukou brak synowskiej pobożności
nieposłuszeństwo w stosunku do własnych rodziców
Szczegóły
しんふぜん shinfuzen niewydolność serca
uszkodzenie serca
Szczegóły
運動 うんどうぶそく undou busoku niewystarczające ćwiczenia
niewystarczająca gimnastyka
Szczegóły
行方 ゆくえふめい yukue fumei zaginiony
zgubiony
stracony
Szczegóły
優柔 ゆうじゅうふだん yuujuu fudan niezdecydowanie
niezdecydowany
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF