小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
かい kai spotkanie
partia
zgromadzenie
klub
Szczegóły
社員 かいしゃいん kaishain pracownik biurowy
pracownik firmy
Szczegóły
あう au spotykać
widzieć osobę
napotkać
napotykać
ulec wypadkowi
mieć wypadek
mieć złe doświadczenie
wzór: osoba to (partykuła) au, spotkanie zaplanowane, 逢う jest często używany dla bliskich przyjaciół itp i może być związany z dramatem lub patosem, 遭う może nieć niepożądane skutki (niuans), kiedy mowa o osobie, której status jest wyższy od statusu mówiącego, wtedy lepiej jest używać bardziej uprzejmego zwrotu: ome ni kakaru Szczegóły
かいしゃ kaisha firma
spółka
korporacja
miejsce pracy
Szczegóły
かいわ kaiwa konwersacja
rozmowa
dialog
Szczegóły
かいぎ kaigi konferencja
spotkanie biznesowe
posiedzenie
zebranie
Szczegóły
かいしょく kaishoku wspólny obiad
jeść wspólnie
Szczegóły
かいしん kaishin satysfakcja
zadowolenie
Szczegóły
かいだん kaidan konferencja
rozmowa
spotkanie
dyskusja
zwykle pomiędzy ważnymi osobami Szczegóły
かいけい kaikei księgowanie
płacenie rachunku
finanse
faktura
rachunek
Szczegóły
かいき kaiki sesja posiedzenia parlamentu Szczegóły
計検査院 かいけいけんさいん kaikei kensain ang: Board of Audit japoński urząd zajmujący się kontrolą wydatków i przedkładający roczne sprawozdanie do parlamentu Szczegóły
かいとう kaitou przywódca społeczeństwa
prezydent społeczeństwa
Szczegóły
計士 かいけいし kaikeishi księgowy
księgowa
Szczegóły
しゃかい shakai społeczeństwo
społeczność
publika
świat
nauka o społeczeństwie (skrót)
Szczegóły
旅行 りょこうがいしゃ ryokou gaisha biuro podróży Szczegóły
えいかいわ eikaiwa angielska rozmowa
angielska konwersacja
Szczegóły
展覧 てんらんかい tenrankai wystawa artystyczna
pokaz
Szczegóły
きょうかい kyoukai kościół
kongregacja
Szczegóły
しゃかいてき shakaiteki społeczny
socjalny
Szczegóły
こうかいどう koukaidou duże pomieszczenie, gdzie spotykają się ludzie
duża sala
publiczna sala
np. miejsca kulturalne Szczegóły
忘年 ぼうねんかい bounenkai przyjęcie na zakończenie roku Szczegóły
がっかい gakkai społeczeństwo naukowe
spotkanie akademickie
konferencja akademicka
Szczegóły
しゅうかい shuukai spotkanie
zgromadzenie
Szczegóły
めんかい menkai wywiad
spotkanie
widzenie
twarzą w twarz Szczegóły
きかい kikai okazja
szansa
sposobność
możliwość
możność
Szczegóły
さいかい saikai ponowne spotkanie Szczegóły
とかい tokai miasto duże Szczegóły
ぎかい gikai parlament
sejm
Szczegóły
えんかい enkai bankiet
przyjęcie
Szczegóły
こっかい kokkai parlament
kongres
Szczegóły
たいかい taikai wiec
zgromadzenie
zjazd
zlot
konferencja
zawody
turniej
Szczegóły
しょうかい shoukai dochodzenie
badanie
informowanie się
Szczegóły
へいかい heikai zamknięcie
zakończenie
np. ceremonia, wydarzenia, spotkania i etc Szczegóły
しかい shikai prowadzenie spotkania
przewodnictwo spotkania
przewodzenie ceremonii
przewodnictwo
przewodzenie
przewodniczący
prezenter
prezenterka
host
moderator
mistrz ceremonii
Szczegóły
そうかい soukai zabranie ogólne Szczegóły
かいかい kaikai otwarcie spotkania
otwarcie zebrania
otwarcie posiedzenia
Szczegóły
送別 そうべつかい soubetsukai pożegnalne przyjęcie Szczegóły
運動 うんどうかい undoukai zawody sportowe Szczegóły
博覧 はくらんかい hakurankai wystawa
ekspozycja
przedstawienie
Szczegóły
委員 いいんかい iinkai komitet
komisja
Szczegóły
座談 ざだんかい zadankai sympozjum
sesja naukowa
rozmowy przy okrągłym stole
Szczegóły
同窓 どうそうかい dousoukai spotkanie absolwentów
spotkanie uczniów z tej samej szkoły
spotkanie klasowe
Szczegóły
連合 れんごう rengou unia
związek
alias
przymierze
zrzeszenie
RENGO (japońska konfederacja związków zawodowych, skrót od 日本労働組合総連合)
Szczegóły
であう de au spotykać się (przypadkiem) (出遭う zwykle ma negatywne konokacje)
natknąć się (出遭う zwykle ma negatywne konokacje)
napotkać (出遭う zwykle ma negatywne konokacje)
spotkać (np. na rzecze, drodze i etc) (szczególnie 出合う)
pojawienie się i nadciąganie wroga (często używane rozkazująco jako 出え)
Szczegóły
れいかい reikai regularne spotkanie Szczegóły
ぜんかい zenkai całe zgromadzenie Szczegóły
ねんかい nenkai konferencja
coroczny kongres
Szczegóły
きょうかい kyoukai stowarzyszenie
towarzystwo
organizacja
Szczegóły
さんかい sankai odroczenie
przesunięcie
przerwa w obradach
Szczegóły
ぶかい bukai spotkanie działu
spotkanie sekcji
spotkanie sektora
Szczegóły
さいかい saikai konfrontowanie
stawianie czoła
Szczegóły
しょうかい shoukai firma
przedsiębiorstwo
Szczegóły
地域社 ちいきしゃかい chiiki shakai regionalna społeczność
lokalna społeczność
Szczegóły
町議 ちょうぎかい chougikai rada miejska Szczegóły
市議 しぎかい shigikai rada miejska Szczegóły
創価学 そうかがっかい souka gakkai Soka Gakkai świecka organizacja buddyjska, która powstała w Japonii 18 listopada 1930 r. Szczegóły
連合 れんごうかい rengoukai asocjacja
połączenie
stowarzyszenie
zrzeszenie
związek
federacja
Szczegóły
展示 てんじかい tenjikai wystawa Szczegóły
市民社 しみんしゃかい shimin shakai społeczeństwo obywatelskie Szczegóły
分科 ぶんかかい bunkakai podkomisja
podgrupa
Szczegóły
取締役 とりしまりやくかい torishimariyakukai zarząd
rada dyrektorów
spotkanie zarządu
spotkanie z radą dyrektorów
Szczegóły
地方議 ちほうぎかい chihougikai miejscowe zgromadzenie
miejscowe posiedzenie
lokalne zgromadzenie
lokalne posiedzenie
Szczegóły
村議 そんぎかい songikai wiejskie zgromadzenie Szczegóły
公聴 こうちょうかい kouchoukai przesłuchanie publiczne
rozprawa publiczna
Szczegóły
医師 いしかい ishikai izba lekarska
stowarzyszenie lekarskie
towarzystwo medyczne
Szczegóły
情報化社 じょうほうかしゃかい jouhouka shakai społeczeństwo informacyjne Szczegóły
公安委員 こうあんいいんかい kouan'iinkai Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Szczegóły
常任委員 じょうにんいいんかい jounin' iinkai komisja stała Szczegóły
教育委員 きょういくいいんかい kyouiku iinkai kuratorium oświaty Szczegóły
議院運営委員 ぎいんうんえいいいんかい giin' un'eiiinkai Komisja ds. Przepisów i Administracji Szczegóły
しゃかいせい shakaisei społeczność Szczegóły
事業 しゃかいじぎょう shakai jigyou praca socjalna Szczegóły
信販 しんぱんがいしゃ shinpan gaisha firma kredytowa
przedsiębiorstwo kredytowe
Szczegóły
立ち たちあい tachiai obecność (np. jako obserwator)
obserwacja
świadek
sesja giełdowa
Szczegóły
たちあい tachiai obecność (np. jako obserwator)
obserwacja
świadek
sesja giełdowa
Szczegóły
こがいしゃ kogaisha filia
oddział
firmy Szczegóły
教育 しゃかいきょういく shakai kyouiku edukacja społeczna Szczegóły
保険 しゃかいほけん shakai hoken ubezpieczenie społeczne Szczegóły
保険庁 しゃかいほけんちょう shakai hoken chou Agencja Ubezpieczeń Społecznych Szczegóły
日本学術 にほんがくじゅつかいぎ nihon gakujutsu kaigi Science Council of Japan Szczegóły
運動 しゃかいうんどう shakai undou ruch społeczny Szczegóły
しゃかいとう shakai tou partia socjalistyczna Szczegóły
しかいしゃ shikaisha mistrz ceremonii
prowadzący spotkanie
Szczegóły
議事堂 こっかいぎじどう kokkaigijidou budynek parlamentu Szczegóły
しゃかいがく shakaigaku socjologia Szczegóły
主義 しゃかいしゅぎ shakaishugi socjalizm Szczegóły
にゅうかい nyuukai wstąpienie np. do klubu, zrzeszenia Szczegóły
演奏 えんそうかい ensoukai koncert Szczegóły
講演 こうえんかい kouenkai wykład (szczególnie przez kogoś znanego)
spotkanie (wydarzenie z jednym lub wieloma wykładami)
Szczegóły
花火大 はなびたいかい hanabi taikai pokaz fajerwerków
pokaz sztucznych ogni
Szczegóły
飲み のみかい nomikai impreza alkoholowa
spotkanie towarzyskie
Szczegóły
日本社 にほんしゃかい nihon shakai japońskie społeczeństwo Szczegóły
サイン サインかい sain kai podpis
podpisywanie
np. podpisywanie książki przez autora Szczegóły
現代社 げんだいしゃかい gendai shakai społeczeństwo nowożytne
współczesne społeczeństwo
Szczegóły
カトリック教 カトリックきょうかい katorikku kyoukai kościół katolicki Szczegóły
航空 こうくうがいしゃ koukuu gaisha linia lotnicza Szczegóły
記者 きしゃかいけん kisha kaiken konferencja prasowa Szczegóły
けんかい kenkai zgromadzenie prefektury
rada wojewódzka
Szczegóły
しかい shikai rada miejska Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF