小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
からだ karada ciało
korpus
budowa ciała
konstrukcja ciała
organizm
stan zdrowia
zdrowie
zwłoki
Szczegóły
たい tai ciało
budowa ciała
konstrukcja ciała
postawa
postura
kształt
forma
model
prawda
identyczność
prawdziwość
dziedzina (matematyka)
zakres (matematyka)
klasyfikator na człekopodobne formy (np. lalki, posągi, trupy i etc)
krój pisma
krój czcionki
Szczegóły
てい tei wygląd
kondycja
stan
forma
Szczegóły
ばいたい baitai media
medium
środki masowego przekazu
nośnik
Szczegóły
ぼたい botai ciało matki (np. w czasie ciąży lub po urodzenia dziecka)
ciało rodzica
macierzysta organizacja
Szczegóły
ぶんたい buntai styl literacki Szczegóły
ぶったい buttai obiekt
przedmiot
rzecz
Szczegóły
地方自治 ちほうじちたい chihou jichitai władze lokalne
rząd lokalny
samorząd
Szczegóły
地方公共団 ちほうこうきょうだんたい chihoukou kyoudantai lokalny organ publiczny Szczegóły
だいたい daitai mniej więcej
w zasadzie
często używane przysłówkowo Szczegóły
だんたい dantai grupa
organizacja
Szczegóły
どうたい doutai tułów Szczegóły
えきたい ekitai płyn
ciecz
Szczegóły
外郭団 がいかくだんたい gaikaku dantai stowarzyszona organizacja
pomocnicza organizacja
pomocnicza struktura
Szczegóły
ごたい gotai całe ciało
kończyny
pięć stylów w japońskiej kaligrafii
Szczegóły
ぐたい gutai konkret
materialny
faktyczny
istotny
Szczegóły
ぐたいか gutaika konkretyzowanie Szczegóły
ぐたいてき gutaiteki konkretny
rzeczowy
istotny
Szczegóły
半導 はんどうたい handoutai półprzewodnik Szczegóły
はんたいせい hantaisei anty-establishment Szczegóły
被写 ひしゃたい hishatai obiekt
przedmiot
temat
fotograficzny Szczegóły
ほんたい hontai korpus (urządzenia)
główna część
główna jednostka
Szczegóły
いたい itai zwłoki
trup
ciało
szczątki
Szczegóły
いったい ittai powszechnie
ogólnie
w ogóle
generalnie
jeden obiekt
jeden przedmiot
jedno ciało
jedna forma
jeden styl
jeden wizerunek Buddy
Szczegóły
じゃくたい jakutai słaby organizacja Szczegóły
自治 じちたい jichitai magistrat
miasto
gmina
władza lokalna
samorząd
jednostka autonomiczna
Szczegóły
じんたい jintai ludzkie ciało Szczegóły
じたい jitai siebie
swoje własne ciało
swoja własna osoba
początkowo
najpierw
pierwotnie
naturalnie
z natury
od początku
Szczegóły
じたい jitai forma znaku chińskiego
styl znaku chińskiego
Szczegóły
じったい jittai istota
podmiot
osoba
obiekt
Szczegóły
じょうたい joutai górna część ciała
górna połowa ciała
Szczegóły
じゅうたい juutai poważnie chory
poważna choroba
ciężko chory
poważny stan
krytyczny stan
Szczegóły
かいたい kaitai demontaż
wyburzenie
rozbiórka
demontowanie
dekonstrukcja
dysekcja (znaczenie mało znane)
Szczegóły
つき からだつき karada tsuki budowa ciała
figura ciała
Szczegóły
付き からだつき karada tsuki budowa ciała
figura ciała
Szczegóły
きたい kitai kadłub Szczegóły
きたい kitai gaz
substancja gazowa
substancja lotna
Szczegóły
こくたい kokutai ustrój polityczny
narodowe zawody sportowe
Szczegóły
こたい kotai osobnik
istota żywa
Szczegóły
こたい kotai ciało stałe
stały stan skupienia
Szczegóły
こうたい koutai przeciwciało
przeciwciała
Szczegóły
きょたい kyotai ogromne ciało
wielkie ciało
wielka budowa ciała
ogromna sylwetka
Szczegóły
共同 きょうどうたい kyoudoutai ciało spółdzielcze
spółdzielnia
kolektyw
wspólnota
Szczegóły
きょうたい kyoutai składnik
komponent
jednostka
obudowa
główna rama
informatyka Szczegóły
ない もったいない mottainai marnotrawny
rozrzutny
Szczegóły
にくたい nikutai ciało Szczegóły
にくたいてき nikutaiteki fizyczny np. pracownik, wysiłek Szczegóły
りったい rittai bryła
korpus ciała stałego
stereometria (geometria przestrzeni trójwymiarowej)
trójwymiar
trójwymiarowy obiekt
parking wielopiętrowy (skrót)
Szczegóły
りったいてき rittaiteki trójwymiarowy Szczegóły
せいたい seitai organizm
żywe ciało
Szczegóły
染色 せんしょくたい senshokutai chromosom Szczegóły
せんたい sentai kadłub Szczegóły
しゃたい shatai karoseria samochodu
szkielet samochodu
Szczegóły
しゃたい shatai italika
kursywa
Szczegóły
死に しにたい shinitai stracenie postawy (w sumo)
pozycja (ciała), w której nie można już wygrać pojedynku w sumo
beznadziejna sytuacja
Szczegóły
しんたい shintai ciało
korpus
organizm
stan zdrowia
zdrowie
Szczegóły
しんたい shintai nowy styl Szczegóły
障害者 しんたいしょうがいしゃ shintai shougaisha osoba niepełnosprawna
osoba fizycznie upośledzona
Szczegóły
したい shitai kończyna Szczegóły
したい shitai zwłoki
trup
ciało zmarłego
Szczegóły
しょたい shotai krój pisma
styl kaligrafii
krój czcionki
Szczegóły
しょうたい shoutai naturalny kształt
prawdziwy kolor
prawdziwy charakter
prawdziwe oblicze
tożsamość
prawdziwa tożsamość
świadomość
własne poczucie bycia
Szczegóły
しゅたい shutai główny element
główny składnik
jądro
rdzeń
temat (filozoficzny)
protagonista
Szczegóły
しゅたいてき shutaiteki niezależny
samodzielny
odpowiedzialny
proaktywny
zapobiegawczy
Szczegóły
そうたい soutai pierwotnie
początkowo
całkowicie
Szczegóły
たいばつ taibatsu kara cielesna Szczegóły
たいちょう taichou długość zwierzęta
długość ciała
Szczegóły
調 たいちょう taichou kondycja fizyczna Szczegóły
外受精 たいがいじゅせい taigai jusei zapłodnienie pozaustrojowe
zapłodnienie in vitro
Szczegóły
たいいく taiiku wychowanie fizyczne
gimnastyka
trening
Szczegóły
育館 たいいくかん taiikukan sala gimnastyczna Szczegóły
たいじゅう taijuu ciężar ciała
waga ciała
Szczegóły
たいかく taikaku budowa ciała
konstrukcja fizyczna
walory fizyczne
sylwetka
Szczegóły
たいかん taikan fizyczny wrażenie
fizyczne doznanie
fizyczne odczuwanie
fizyczne doświadczenie
Szczegóły
たいけい taikei figura
kształt ciała
budowa
sylwetka ciała
Szczegóły
たいけい taikei system Szczegóły
たいけい taikei figura
kształt
wygląd
sylwetka
ciała Szczegóły
たいけん taiken doświadczenie
przeżycie
osobiste Szczegóły
たいない tainai wnętrze ciała Szczegóły
たいおん taion temperatura ciała człowieka, zwierząt Szczegóły
温計 たいおんけい taionkei termometr medyczny
termometr lekarski
Szczegóły
たいりょく tairyoku siła fizyczna Szczegóły
たいせい taisei postura
pozycja
postawa
Szczegóły
たいせい taisei porządek
ład
system
układ
struktura
organizacja
ustrój
Szczegóły
たいせき taiseki pojemność
objętość
Szczegóły
たいしつ taishitsu konstrukcja (fizyczna)
struktura (fizyczna)
budowa (fizyczna)
budowa genetyczna
predyspozycja (do choroby)
skłonność (do choroby)
Szczegóły
たいそう taisou gimnastyka
ćwiczenia gimnastyczne
Szczegóły
たいとく taitoku mistrzostwo
wprawa
doświadczenie
zrozumienie
realizacja
Szczegóły
ていさい teisai (zewnętrzny) wygląd
(właściwy) format (np. eseju)
forma
styl (np. wypracowania)
przyzwoitość
obyczajność
deklaratywność
gołosłowne poparcie
nieszczere poparcie
nieszczere słowa
płytkie mówienie
Szczegóły
てんたい tentai ciało niebieskie
obiekt astronomiczny
Szczegóły
ぜんたい zentai całkowity
pełny
całość
Szczegóły
主義 ぜんたいしゅぎ zentaishugi totalitaryzm Szczegóły
ぜんたいてき zentaiteki całkowity
ogólny
generalny
Szczegóły
ばたい batai korpus konia Szczegóły
ぎょくたい gyokutai osoba cesarza lub obecność cesarza Szczegóły
きょくたい kyokutai ciałko kierunkowe biologia Szczegóły
然有らぬ さあらぬ saaranu swobodny
nieformalny
nonszalancki
często jako 〜, 〜顔, 〜ようす Szczegóły
然あらぬ さあらぬ saaranu swobodny
nieformalny
nonszalancki
często jako 〜, 〜顔, 〜ようす Szczegóły
ざいたい zaitai przedmiot przestępstwa Szczegóły
ぞくたい zokutai wygląd osoby świeckiej
niewyszukany wygląd
pospolity styl
ordynarny styl
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF