小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Miło mi poinformować, że w dniu 14 stycznia po 9 latach mojej codziennej ciężkiej pracy mój "Mały skromny japoński słownik" właśnie przekroczył 200 tysięcy słów. :)
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ろう rou praca
trud
znój
harówka
Szczegóły
ご苦さま ごくろうさま gokurou sama dziękuję Ci za twoją ciężką pracę
doceniam twoje wysiłki
wyrażenie oznaczające podziękowanie za czyjąś pracę, nie używa się w stosunku do osób o wyższym statusie Szczegóły
ご苦 ごくろうさま gokurou sama dziękuję Ci za twoją ciężką pracę
doceniam twoje wysiłki
wyrażenie oznaczające podziękowanie za czyjąś pracę, nie używa się w stosunku do osób o wyższym statusie Szczegóły
ひろう hirou zmęczenie
znużenie
Szczegóły
いたわる itawaru współczuć Szczegóły
かろう karou przepracowanie
przemęczenie
Szczegóły
きんろう kinrou praca Szczegóły
きんろうしゃ kinrousha pracownik
robotnik
Szczegóły
こうろう kourou chwalebny czyn
czyn godny pochwały
Szczegóły
くろう kurou kłopoty
trudności
zmartwienie
ciężka praca
Szczegóły
ろうどう roudou praca fizyczna
robota
Szczegóły
働条件 ろうどうじょうけん roudou jouken warunki pracy Szczegóły
働基準法 ろうどうきじゅんほう roudou kijunhou ang: Labor Standards Act Szczegóły
働組合 ろうどうくみあい roudou kumiai związek zawodowy Szczegóły
働力 ろうどうりょく roudouryoku praca
ludzka siła robocza
siła pracy
Szczegóły
働者 ろうどうしゃ roudousha robotnik
pracownik fizyczny
Szczegóły
働省 ろうどうしょう roudoushou Ministerstwo Pracy (obecnie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej) Szczegóły
働党 ろうどうとう roudoutou Partia Pracy Szczegóły
働運動 ろうどううんどう roudou undou ruch robotniczy Szczegóły
ろうむ roumu praca
usługa
Szczegóły
ろうれん rouren związek zawodowy Szczegóły
ろうりょく rouryoku ciężka praca
wysiłek
harówka
trud
fizyczna Szczegóły
ろうさい rousai uraz wyrządzona w pracy
uszkodzenie wyrządzone w pracy
rana wyrządzona w pracy
choroba zawodowa
schorzenie zawodowe
wypadek w pracy
śmierć w pracy
ubezpieczenie zawodowe
skrót Szczegóły
ろうさく rousaku trud
znój
praca
robota
Szczegóły
使 ろうし roushi praca i zarządzenie Szczegóły
ろうしょう roushou Ministerstwo Pracy Szczegóły
ろうそ rouso związek zawodowy skrót Szczegóły
しんろう shinrou niepokój
lęk
obawa
zaniepokojenie
zmartwienie
Szczegóły
しゅうろう shuurou rozpoczynanie pracy
być zatrudniony
być przyjęty
Szczegóły
とろう torou próżny wysiłek
daremny wysiłek
Szczegóły
ばくろう bakurou ??? Szczegóły
ちんろうどう chinroudou praca najemna Szczegóły
仲介のをとる ちゅうかいのろうをとる chuukai no rou o toru działać jako mediator
służyć jako mediator
działać jako pośrednik
być pośrednikiem
Szczegóły
どうろう dourou pracować wspólnie
wspólna praca
Szczegóły
どうろう dourou ang: National Railway Motive Power Union Szczegóły
不法就 ふほうしゅうろう fuhou shuurou nielegalne zatrudnienie
nielegalna praca
Szczegóły
ふろう furou niezasłużony Szczegóły
眼精疲 がんせいひろう gansei hirou przemęczenie oczu
zmęczenie oczu
Szczegóły
御苦 ごくろう gokurou kłopot
problem
honoryfikatywnie Szczegóły
ご苦 ごくろう gokurou kłopot
problem
honoryfikatywnie Szczegóły
御苦 ごくろうさま gokurou sama dziękuję Ci za twoją ciężką pracę
doceniam twoje wysiłki
wyrażenie oznaczające podziękowanie za czyjąś pracę, nie używa się w stosunku do osób o wyższym statusie Szczegóły
ご足 ごそくろう gosokurou zapraszanie do domu, biura i etc
kłopot z przybyciem (pójściem)
uprzejmie Szczegóły
御足 ごそくろう gosokurou zapraszanie do domu, biura i etc
kłopot z przybyciem (pójściem)
uprzejmie Szczegóły
ぎょろう gyorou rybołówstwo Szczegóły
はんろう hanrou kłopot
utrapienie
wyczerpujący wysiłek
Szczegóły
動力 ひろうどうりょく hirou douryoku niemający siły roboczej Szczegóły
非正規働者 ひせいきろうどうしゃ hiseiki roudousha pracownik niepełnoetatowy
pracownik tymczasowy
Szczegóły
ひと苦 ひとくろう hitokurou trudny czas
utrapienie
Szczegóły
一苦 ひとくろう hitokurou trudny czas
utrapienie
Szczegóły
易疲 いひろう ihirou łatwo się męczyć Szczegóły
移民働者 いみんろうどうしゃ imin roudousha pracownik imigrant Szczegóły
いろう irou uznanie zasług
uznanie służby
uznanie pracy
Szczegóły
わる いたわる itawaru współczuć Szczegóły
わしい いたわしい itawashii rozdzierający serce
wzruszający
współczujący
Szczegóły
時間外 じかんがいろうどう jikan gairoudou praca po godzinach
praca w nadgodzinach
nadgodziny
Szczegóły
じゅうろうどう juuroudou ciężka praca fizyczna Szczegóły
感情 かんじょうろうどう kanjou roudou praca emocjonalna Szczegóły
艱難苦 かんなんくろう kannan kurou perypetie (trudne przejścia, kłopoty)
nieszczęście
przeciwności losu
cierpienia i trudności
Szczegóły
かろうし karoushi karoshi
śmierć z przepracowania
Szczegóły
犬馬の けんばのろう kenba no rou ??? Szczegóły
気苦 きぐろう kigurou zmartwienie
niepokój
obawa
lęk
Szczegóły
奉仕 きんろうほうし kinrou houshi służba pracy Szczegóły
感謝の日 きんろうかんしゃのひ kinrou kansha no hi Święto Dziękczynienia za Pracę Japońskie święto narodowe, obchodzone 23 listopada Szczegóły
金属疲 きんぞくひろう kinzoku hirou zmęczenie metalu Szczegóły
こくろう kokurou Krajowy Związek Pracowników Kolei ang: National Railway Workers Union Szczegóły
厚生働大臣 こうせいろうどうだいじん kousei roudou daijin Minister Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Szczegóły
し抜く くろうしぬく kuroushi nuku przechodzić przez różnego rodzaju trudności Szczegóły
する くろうする kurou suru cierpieć
mieć trudność
Szczegóły
ねぎらう negirau dziękować za
wynagradzać za
Szczegóły
ろうちん rouchin pensja
wynagrodzenie
zapłata za pracę
Szczegóły
ろうどう roudou praca fizyczna
robota
Szczegóły
働大臣 ろうどうだいじん roudou daijin minister pracy Szczegóły
働時間 ろうどうじかん roudou jikan godziny pracy
czas pracy
roboczogodziny
Szczegóły
働官 ろうどうかん roudoukan ??? Szczegóły
働基準監督官 ろうどうきじゅんかんとくかん roudou kijun kantokukan inspektor pracy
inspektor standardów pracy
Szczegóły
働金庫 ろうどうきんこ roudou kinko związek zawodowy pracowników
???
Szczegóły
働組合法 ろうどうくみあいほう roudoukumiaihou (japońskie) Prawo o Związkach Zawodowych Szczegóły
動者 ろうどうしゃ roudousha robotnik
pracownik fizyczny
Szczegóły
働者災害補償保険 ろうどうしゃさいがいほしょうほけん roudousha saigai hoshou hoken ubezpieczenie od wypadków przy pracy Szczegóły
働市場 ろうどうしじょう roudou shijou rynek pracy Szczegóły
働する ろうどうする roudou suru pracować fizycznie Szczegóły
ろうく rouku trud
znój
harówka
Szczegóły
ろうくみ roukumi związek zawodowy skrót Szczegóły
ろうろう rou rou wymęczony
wyczerpany
Szczegóły
使協調 ろうしきょうちょう roushi kyouchou współpraca w zakresie zarządzania pracą Szczegóły
組法 ろうそほう rousohou japońskie prawo pracy skrót Szczegóły
を惜しまず ろうをおしまず rou o oshimazu nieszczędzenie kłopotów
podejmowanie trudu (kłopotu)
Szczegóły
裁量 さいりょうろうどう sairyou roudou praca uznaniowa Szczegóły
せいろう seirou ??? skrót Szczegóły
働者 せいろうどうしゃ seirou dousha seks pracownica
seks pracownik
Szczegóły
しんろう shinrou trud
harówka
wysiłek
Szczegóły
薪水の しんすいのろう shinsui no rou ??? Szczegóły
しょろう shorou choroba
zmęczenie
Szczegóły
そくろう sokurou kłopot z pójściem gdzieś Szczegóły
特定独立行政法人等の働関係に関する法律 とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ tokutei dokuritsu gyousei houjintou no roudou kankei ni kansuru houritsu ??? Szczegóły
取越苦 とりこしぐろう torikoshi gurou zbędny niepokój
zbyteczny niepokój
Szczegóły
取越し苦 とりこしぐろう torikoshi gurou zbędny niepokój
zbyteczny niepokój
Szczegóły
とり越し苦 とりこしぐろう torikoshi gurou zbędny niepokój
zbyteczny niepokój
Szczegóły
取り越し苦 とりこしぐろう torikoshi gurou zbędny niepokój
zbyteczny niepokój
Szczegóły
とりこし苦 とりこしぐろう torikoshi gurou zbędny niepokój
zbyteczny niepokój
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF