小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
あおむけ aomuke stawianie czoła Szczegóły
でむく demuku postępować
kontynuować
podążać do
uczęszczać do
zostawiać dla
opuszczać dla
Szczegóły
どうこう doukou trend
tendencja
skłonność
ruch
nastawienie
Szczegóły
振り ふりむく furimuku odwracać się
odwrócić się
odwrócić swoją twarz
patrzeć przez swoje ramię
Szczegóły
はむかう hamukau odgryzać się
odgryźć się
sprzeciwiać się
oponować
przeciwstawiać się
postępować wbrew
Szczegóły
かう はむかう hamukau odgryzać się
odgryźć się
sprzeciwiać się
oponować
przeciwstawiać się
postępować wbrew
Szczegóły
へんこう henkou skłonność
tendencja
odchylenie
Szczegóły
ひなた hinata słoneczne miejsce
w słońcu
Szczegóły
ほうこう houkou kierunek
zamiary
zamierzenie
cele
Szczegóły
音痴 ほうこうおんち houkou onchi osoba zgubiona (np. w mieście)
słabe czucie lokalizacji
Szczegóły
いっこう ikkou całkowicie
zupełnie
kompletnie
bynajmniej (w zdaniach w formie przeczącej)
skądże (w zdaniach w formie przeczącej)
wcale nie (w zdaniach w formie przeczącej)
ani trochę (w zdaniach w formie przeczącej)
rzetelnie
dokładnie
rozważnie
bacznie
uważnie
z determinacją
Jōdo Shinshū (skrót)
Szczegóły
いっこうに ikkou ni całkowicie
zupełnie
kompletnie
bynajmniej
skądże
rzetelnie
dokładnie
rozważnie
bacznie
uważnie
Szczegóły
いこう ikou intencja
zamiar
Szczegóły
かざむき kaza muki kierunek wiatru Szczegóły
けいこう keikou tendencja
trend
skłonność
Szczegóły
気のくままに きのむくままに ki no mukumama ni we własnej wyobraźni
we własnej fantazji
we własnym widzimisię
Szczegóły
こうじょう koujou podwyższenie Szczegóły
まえむき maemuki przewidujący
proaktywny
zapobiegawczy
z wyprzedzeniem
Szczegóły
真っ まっこう makkou dokładnie naprzeciwko
tuż przed
środek czoła
przód kasku
front kasku
Szczegóły
むかい mukai naprzeciwko
naprzeciw
po drugiej strony ulicy
przeciwna strona
Szczegóły
かい むかい mukai naprzeciwko
naprzeciw
po drugiej strony ulicy
przeciwna strona
Szczegóły
かって左 むかってひだり mukatte hidari po lewej stronie od własnej twarzy Szczegóły
かう むかう mukau być zwróconym ku
zwracać się
stać twarzą do
kierować się ku (zwykle występuje w wyrażeniu: ~ni mukau)
naprzeciw (zwykle występuje w wyrażeniu: mukatte migi, mukatte hidari)
posuwać się (w kierunku) (zwykle występuje w wyrażeniu: ~e mukau, ~ni mukau)
Szczegóły
むけ muke przeznaczony dla
skierowany do
wycelowany w
Szczegóły
ける むける mukeru zwracać
kierować
skierować się
skręcać
na dany punkt Szczegóły
むき muki pozycja
położenie
ustawienie
kierunek
przeznaczony dla ...
zwrócony w stronę ...
odpowiedni dla ...
Szczegóły
こう むこう mukou przeciwna strona
przeciwny kierunek
tamta strona
druga strona
po tamtej stronie
po drugiej stronie
naprzeciw
przyszłość (od teraz)
Szczegóły
こう側 むこうがわ mukou gawa tama strona
przeciwna strona
Szczegóły
むく muku zwracać się
obracać się
nadawać się
pasować
Szczegóły
ないこう naikou introwertyk Szczegóły
ないこうてき naikouteki introwertyczny Szczegóły
けて にむけて ni mukete w kierunku
w stronę
w celu
targetowanie
Szczegóły
おもてむき omotemuki powierzchowność
wygląd zewnętrzny
pozorność
oficjalnie
publicznie
Szczegóły
せいこう seikou skłonność
tendencja
natura
charakter
Szczegóły
しこう shikou intencja
inklinacja
cel
preferencja
Szczegóły
しゅっこう shukkou być przeniesiony
przeniesienie
oddelegowanie
Szczegóły
しゅこう shukou plan
idea
pomysł
projekt
szkic
Szczegóły
たいこう taikou ??? Szczegóły
てんこう tenkou przemiana
nawrót
zmiana
zwrot
przestawienie
Szczegóły
後ろ うしろむき ushiromuki odwracać się plecami
pesymistyczny
reakcyjny
twardogłowy
żyjący przeszłością
Szczegóły
うわむき uwamuki bycie zwróconym ku górze
wskazywanie ku górze
wskazywanie do góry
tendencja wzrostowa
zmiany na lepsze
Szczegóły
安定志 あんていしこう antei shikou ??? Szczegóły
厚み方 あつみほうこう atsumi houkou ??? Szczegóły
ブランド志 ブランドしこう burando shikou przywiązanie do marki
lojalność marce
świadomość marki
zadurzenie się w wielkich markach
Szczegóły
えこう ekou buddyjskie nabożeństwo żałobne
modlitwy za spokój duszy
Szczegóły
えこう ekou buddyjskie nabożeństwo żałobne
modlitwy za spokój duszy
Szczegóły
ふうこう fuukou kierunek wiatru Szczegóły
がいこう gaikou ekstrawersja Szczegóły
がいこうてき gaikouteki ekstrawertyczny
otwarty
towarzyski
Szczegóły
画素進行方 がそしんこうほうこう gaso shinkou houkou ??? Szczegóły
げこう gekou opuszczanie stolicy Szczegóły
逆方 ぎゃくほうこう gyakuhoukou przeciwny kierunek
inna droga
Szczegóły
行方 ぎょうほうこう gyouhoukou kierunek pisania linii Szczegóły
はいこう haikou orientacja Szczegóły
はっこう hakkou wyjazd do określonego miejsca docelowego Szczegóły
反対方 はんたいほうこう hantai houkou przeciwny kierunek Szczegóły
反対の方 はんたいのほうこう hantai no houkou przeciwny kierunek Szczegóły
ひたぶる hitaburu zdeterminowany
pełen determinacji
zdecydowany
drastyczny
dziki
Szczegóły
ひたむき hitamuki rzetelny
sumienny
gorliwy
zdeterminowany
wytrwały
Szczegóły
ひたすら hitasura bacznie
uważanie
skupiony
z determinacją
zdeterminowany
wytrwale
żarliwie
całym sercem
Szczegóły
ひゅうが hyuuga Hyūga (dawna prowincja położona we współczesnej prefekturze Miyazaki)
Hyūga (miasto)
Szczegóły
一方 いちほうこう ichihoukou jeden kierunek
jednokierunkowy
nieinteraktywny
Szczegóły
自力回 じりきえこう jiriki ekou próba osiągnięcia oświecenia tylko przez zasługę, którą się nagromadziło Szczegóły
じょうこう joukou tendencja wzrostowa
wzrost
Szczegóły
上昇傾 じょうしょうけいこう joushou keikou tendencja wzrostowa
trend wzrostowy
Szczegóły
上昇志 じょうしょうしこう joushou shikou pragnienie poprawy (np. w pozycji społecznej)
ambicja wzrostu na świecie
Szczegóły
じゅんこう junkou proaktywny Szczegóły
陰日 かげひなた kagehinata dwulicowość
dwustronność
Szczegóły
風の方 かぜのほうこう kaze no houkou kierunek wiatru Szczegóły
まっこう makkou dokładnie naprzeciwko
tuż przed
środek czoła
przód kasku
front kasku
Szczegóły
未来指 みらいしこう mirai shikou zorientowany na przyszłość Szczegóły
未来志 みらいしこう mirai shikou zorientowany na przyszłość Szczegóły
文字基準方 もじきじゅんほうこう moji kijun houkou ??? Szczegóły
むかう mukau być zwróconym ku
zwracać się
stać twarzą do
kierować się ku (zwykle występuje w wyrażeniu: ~ni mukau)
naprzeciw (zwykle występuje w wyrażeniu: mukatte migi, mukatte hidari)
posuwać się (w kierunku) (zwykle występuje w wyrażeniu: ~e mukau, ~ni mukau)
Szczegóły
ないこうせい naikousei introwersja
introwertyzm
Szczegóły
なつむき natsumuki na lato Szczegóły
オブジェクト指 オブジェクトしこう obujekuto shikou obiektowy
zorientowany obiektowo
informatyka Szczegóły
両方 りょうほうこう ryouhoukou dwa kierunki
oba kierunki
dwukierunkowy
Szczegóły
さんこう sankou postępowanie do
podążanie do
kontynuowanie do
Szczegóły
性的指 せいてきしこう seitekishikou orientacja seksualna Szczegóły
しこう shikou być zorientowany (w kierunku)
być skierowany (w kierunku)
wskazywanie (w kierunku)
kierowanie (w kierunku)
kierunkowy (np. mikrofon)
Szczegóły
進行方 しんこうほうこう shinkou houkou kierunek ruchu
kierunek poruszania się
kierunek podróży (szczególnie pociągiem)
Szczegóły
消費性 しょうひせいこう shouhi seikou tendencja do konsumpcji Szczegóły
照射方 しょうしゃほうこう shousha houkou kierunek źródła światła Szczegóły
を凝らす しゅこうをこらす shukou o korasu opracowywać plan
wymyślać coś mądrego dla różnorodności sake
Szczegóły
そとむき sotomuki skierowane na zewnątrz
skierowanie do zewnątrz (od siebie)
Szczegóły
相場動 そうばどうこう souba doukou tendencja rynkowa
ruchy na giełdzie
Szczegóły
双方 そうほうこう souhoukou dwukierunkowy
interaktywny
Szczegóły
そうこう soukou ??? Szczegóły
水平方 すいへいほうこう suihei houkou kierunek poziomy Szczegóły
すうこう suukou tendencja
skłonność
kierunek
dążność
Szczegóły
たいこうしゃ taikousha samochód jadący w przeciwną stronę
nadjeżdżający samochód
Szczegóły
車線 たいこうしゃせん taikou shasen przeciwny pas ruchu
przeciwna strona drogi
Szczegóły
縦方 たてほうこう tatehoukou wzdłużny
podłużny
Szczegóły
テキスト方 テキストほうこう tekisuto houkou ścieżka tekstowa informatyka Szczegóły
うちむき uchimuki emocje skierowane do wewnątrz (ku sobie) np. jak to robią introwertycy Szczegóły
うつむく utsumuku zwiesić głowę
patrzeć w dół
spuścić swój wzrok
Szczegóły
うつ うつむく utsumuku zwiesić głowę
patrzeć w dół
spuścić swój wzrok
Szczegóły
輸出志 ゆしゅつしこう yushutsu shikou zorientowany na eksport
eksportowa mentalność
Szczegóły
ゆうこう yuukou ukierunkowany
skierowany
np. graf, matematyka Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF