小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
あつ atsu ciśnienie Szczegóły
あっかん akkan najlepsza część
główna atrakcja
Szczegóły
あっぱく appaku opresja Szczegóły
あっしょう asshou całkowite zwycięstwo
całkowita wygrana
Szczegóły
あっしゅく asshuku kompresja
kondensacja
ściskanie
upakowanie
sprężanie
Szczegóły
あつりょく atsuryoku ciśnienie
napór
presja
stres
Szczegóły
あっとう attou pokonywać
opanowywać
zgniatać
Szczegóły
倒的 あっとうてき attouteki przytłaczający
przygniatający
Szczegóły
ちんあつ chin'atsu tłumienie (zamieszek)
pacyfikacja
ujarzmienie
zniewolenie
Szczegóły
だんあつ dan'atsu ucisk
opresja
prześladowanie
tłumienie
nacisk
presja
Szczegóły
でんあつ den'atsu napięcie elektryczne Szczegóły
がいあつ gaiatsu zewnętrzny nacisk
zewnętrzna presja
zewnętrze ciśnienie
Szczegóły
じゅうあつ juuatsu silny nacisk
silna presja
wielkie ciśnienie
Szczegóły
かあつ kaatsu ściskanie
sprężanie
kompresja
rosnące ciśnienie
Szczegóły
けつあつ ketsuatsu ciśnienie krwi Szczegóły
きあつ kiatsu ciśnienie atmosferyczne Szczegóły
こうあつ kouatsu wysokie napięcie
wysokie ciśnienie
Szczegóły
高血 こうけつあつ kouketsuatsu nadciśnienie tętnicze Szczegóły
高気 こうきあつ koukiatsu wysokie ciśnienie atmosferyczne
wysoki układ baryczny
antycyklon
Szczegóły
せいあつ seiatsu uzyskanie pełnej kontroli (nad ludźmi lub krajem)
represja
tłumienie
pacyfikowanie
ucisk
kontrola
panowanie
Szczegóły
低気 ていきあつ teikiatsu niskie ciśnienie atmosferyczne
układ niskiego ciśnienia
niż meteorologiczny
cyklon
wybuchowy
zirytowany
wściekły
fatalny nastrój
napięta sytuacja
Szczegóły
よくあつ yokuatsu ograniczenie
hamowanie
skrępowanie
uwięzienie
ucisk
supresja
Szczegóły
あっかく akkaku poczucie presji
uczucie nacisku
Szczegóły
亜熱帯高気 あねったいこうきあつ anettai koukiatsu subtropikalny wyż
subtropikalny antycyklon
Szczegóły
あつにゅう atsunyuu ??? Szczegóły
ばくあつ bakuatsu ciśnienie z wybuchu
ciśnienie wybuchu
fala uderzeniowa
Szczegóły
爆弾低気 ばくだんていきあつ bakudan teikiatsu bomby niżowe gwałtownie rozwijające się niże baryczne, w których obniżanie się ciśnienia wynosi więcej niż 24hPa na dzień. Prawie zawsze bomby są związane z cyklonem, który rozwinął się w zimie nad Ameryką Północną i przeszedł nad Ocean Atlantycki, zwłaszcza nad ciepłe wody Prądu Zatokowego Szczegóły
暴動鎮 ぼうどうちんあつ boudou chin'atsu tłumienie rozruchów
tłumienie zamieszek
kontrola zmieszek
Szczegóły
分解電 ぶんかいでんあつ bunkai den'atsu dekompozycja napięcia Szczegóły
ちつあつ chitsuatsu napięcie pochwy Szczegóły
どあつ doatsu nacisk na grunt
nacisk na ziemię
Szczegóły
どうあつ douatsu ciśnienie dynamiczne jednostkowa siła powierzchniowa, jaką przepływający płyn wywiera na ciało w nim się znajdujące Szczegóły
動作電 どうさでんあつ dousaden' atsu napięcie robocze
napięcie działania
Szczegóły
同相電 どうそうでんあつ dousou den'atsu sygnał współbieżny Szczegóły
ふうあつ fuuatsu ciśnienie wiatru Szczegóły
がんあつ gan' atsu ciśnienie śródgałkowe
ciśnienie wewnątrzgałkowe
Szczegóły
げんあつ gen'atsu dekompresja Szczegóły
言論弾 げんろんだんあつ genrondan' atsu tłumienie mowy
tłumienie sprzeciwu
cenzura
cenzurowanie
Szczegóły
へんあつ hen'atsu transformacja (prądu) Szczegóły
へんあつじょ hen'atsujo podstacja transformatorowa Szczegóły
ひつあつ hitsuatsu siła pociągnięcia pędzla Szczegóły
本態性高血 ほんたいせいこうけつあつ hontaisei kouketsuatsu samoistne nadciśnienie tętnicze Szczegóły
いあつ iatsu przymus
wymuszenie
zmuszenie
obezwładnianie
pokonanie
przezwyciężanie
onieśmielanie
zniechęcanie
odstraszanie
Szczegóły
移動性高気 いどうせいこうきあつ idousei koukiatsu wędrujący antycyklon Szczegóły
いんあつ in'atsu podciśnienie Szczegóły
いんあつ in'atsu nacisk druku Szczegóły
印加電 いんかでんあつ inkaden'atsu stosowane napięcie Szczegóły
人権抑 じんけんよくあつ jinken' yokuatsu tłumienie praw człowieka Szczegóły
順方向電 じゅんほうこうでんあつ junhoukou den'atsu napięcie przewodzenia np. półprzewodnika Szczegóły
かあつき kaatsuki ??? Szczegóły
密比 かあつみつひ kaatsu mitsuhi współczynnik nadmiernej konsolidacji Szczegóły
水型軽水炉 かあつすいがたけいすいろ kaatsu suigata keisuiro reaktor ciśnieniowy z wodą lekką rodzaj reaktor jądrowego Szczegóły
過電 かでんあつ kaden'atsu nadnapięcie
przepięcie
Szczegóły
加電 かでんあつ kaden'atsu nadnapięcie
nadpotencjał
przepięcie
Szczegóły
仮面高血 かめんこうけつあつ kamen kouketsuatsu zamaskowane nadciśnienie tętnicze Szczegóły
かんあつ kan'atsu czułość na nacisk Szczegóły
けんあつ ken'atsu mierzenie ciśnienia Szczegóły
きあつ kiatsu ciśnienie pary Szczegóły
きんあつ kin'atsu tłumienie
represja
zakaz
ograniczenie
Szczegóły
起立性低血 きりつせいていけつあつ kiritsusei teiketsuatsu hipotensja ortostatyczna
zawroty głowy podczas wstawania
medycyna Szczegóły
こうあつ kouatsu ??? Szczegóły
高電 こうでんあつ kouden'atsu wysokie napięcie Szczegóły
拘束 こうそくあつ kousokuatsu ograniczająca presja Szczegóły
くうあつ kuuatsu ciśnienie powietrza
ciśnienie atmosferyczne
ciśnienie pneumatyczne
Szczegóły
空気 くうきあつ kuuki atsu ciśnienie w oponach Szczegóły
きょうあつ kyouatsu nacisk
presja
przymus
stres
Szczegóły
めんあつ men'atsu nacisk powierzchniowy Szczegóły
ないあつ naiatsu wewnętrzny nacisk
wewnętrzna ucisk
wewnętrzne ciśnienie
Szczegóły
熱帯性低気 ねったいせいていきあつ nettaisei teikiatsu cyklon tropikalny Szczegóły
熱帯低気 ねったいていきあつ nettai teikiatsu tropikalny cyklon Szczegóły
おんあつ on'atsu ciśnienie akustyczne Szczegóły
温帯低気 おんたいていきあつ ontai teikiatsu pogodowe bomby cyklonowe gwałtownie zmniejszające się ciśnienie niżu w średnich szerokościach geograficznych związane z gwałtownym wzrostem siły cyklonu Szczegóły
され気味 おされぎみ osare gimi bycie na linach
tracenie gruntu pod nogami
Szczegóły
最大同相電 さいだいどうそうでんあつ saidai dousouden' atsu maksymalne napięcie w trybie wspólnym Szczegóły
最大許容同相過電 さいだいきょようどうそうかでんあつ saidai kyoyou dousou kaden' atsu maksymalne dopuszczalne przepięcie w trybie wspólnym Szczegóły
最大許容正規過電 さいだいきょようせいきかでんあつ saidai kyoyou seikikaden' atsu maksymalne dopuszczalne przepięcie w trybie normalnym Szczegóły
最大作動同相電 さいだいさどうどうそうでんあつ saidai sadou dousouden' atsu maksymalne napięcie działania w trybie wspólnym Szczegóły
最大作動正規電 さいだいさどうせいきでんあつ saidai sadou seikiden' atsu maksymalne napięcie działania w trybie normalnym Szczegóły
最大正規電 さいだいせいきでんあつ saidai seikiden' atsu maksymalne napięcie w trybie normalnym Szczegóły
最高血 さいこうけつあつ saikou ketsuatsu skurczowe ciśnienie krwi Szczegóły
せいあつ seiatsu podbój
zdobycie
opanowanie
panowanie
kontrolowanie
Szczegóły
せいあつ seiatsu ciśnienie statyczne Szczegóły
正規電 せいきでんあつ seikiden' atsu napięcie w trybie normalnym Szczegóły
しあつ shiatsu japoński masaż Szczegóły
浸透 しんとうあつ shintouatsu ciśnienie osmotyczne Szczegóły
収縮期血 しゅうしゅくきけつあつ shuushukuki ketsuatsu skurczowe ciśnienie krwi Szczegóły
そくあつ sokuatsu nacisk boczny Szczegóły
すいあつ suiatsu ciśnienie hydrostatyczne Szczegóły
水銀 すいぎんあつにゅう suigin' atsunyuu ??? Szczegóły
たいあつ taiatsu odporność na nacisk Szczegóły
大気 たいきあつ taikiatsu ciśnienie atmosferyczne Szczegóły
太陽光 たいようこうあつ taiyoukou atsu ciśnienie światła od słońca Szczegóły
ていあつ teiatsu ciągła presja
stały nacisk
Szczegóły
ていあつ teiatsu niskie ciśnienie
niskie napięcie
Szczegóły
低血 ていけつあつ teiketsuatsu niskie ciśnienie krwi Szczegóły
とうあつ touatsu równe ciśnienie
jednakowe ciśnienie
Szczegóły
よあつ yoatsu zwiększanie ciśnienia
utrzymanie zwiększonego ciśnienia
Szczegóły
よあつ yoatsu ??? Szczegóły
ようあつ youatsu dodatnie ciśnienie Szczegóły
ゆあつ yuatsu ciśnienie oleju
hydraulika
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF