小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
しつ shitsu strata (czegoś)
niekorzyść
pomyłka
błąd
porażka
niepowodzenie
skaza
wada
defekt
błąd (w baseballu, skrót)
Szczegóły
栄養調 えいようしっちょう eiyoushicchou niedożywienie
zaburzenia stanu odżywienia
Szczegóły
ふんしつ funshitsu stracenie czegoś Szczegóły
いしつぶつ ishitsubutsu zgubiony artykuł
zgubiony przedmiot
Szczegóły
かしつ kashitsu błąd
gafa
omyłka
pomyłka
wypadek
defekt
Szczegóły
致死 かしつちし kashitsu chishi nieumyślne spowodowanie śmierci
zabójstwo nieumyślne
przypadkowa śmierć
Szczegóły
みうしなう miushinau nie dopatrzyć
stracić z oczu
Szczegóły
しっかく shikkaku dyskwalifikacja
wykluczenie
eliminacja
brak zdolności prawnej
Szczegóły
しっけい shikkei mówienie do widzenia
niegrzeczność
nieuprzejmość
postępować niegrzecznie
brak szacunku
lekceważenie
bezczelność
Szczegóły
しっきゃく shikkyaku tracenie swojej pozycji
stracenie swojej pozycji
tracenie swojego stanowiska
stracenie swojego stanowiska
bycie obalonym
upadek (np. rządu)
Szczegóły
しっぱい shippai gafa
pomyłka
fiasko
błąd
niepowodzenie
klęska
Szczegóły
敗談 しっぱいだん shippaidan historia zakończona niepowodzeniem
historia zakończona porażką
horror
Szczegóły
しっさく shissaku błąd
omyłka
pomyłka
Szczegóły
しっせき shisseki zaginięcie
zniknięcie
ukrywanie się
Szczegóły
しっしん shisshin omdlenie
zemdlenie
zachwyt
ekstaza
trans
Szczegóły
しっそく shissoku przeciągnięcie w aerodynamice lotniczej – zjawisko znacznego, gwałtownego spadku siły nośnej i gwałtownego przyrostu oporu aerodynamicznego Szczegóły
しっそう shissou zniknięcie
zaginięcie
ucieczka od sprawiedliwości
ujść sprawiedliwości
Szczegóły
しつぼう shitsubou rozczarowanie
zawód
rozpacz
Szczegóły
しつぎょう shitsugyou bezrobocie Szczegóły
しつい shitsui rozczarowanie
zawód
rozpacz
Szczegóły
しつめい shitsumei utrata wzroku
stracenie wzroku
zanik obrazu
ślepienie
ślepota
Szczegóły
しつれい shitsurei niegrzeczność
nieuprzejmość
przepraszam
pożegnanie
wychodzenie
bycie niegrzecznym
bycie nieuprzejmym
bycie grubiańskim
Szczegóły
しつれん shitsuren zawiedziona miłość
złamane serce
Szczegóły
しったい shittai hańba
niełaska
wstyd
Szczegóły
しってん shitten gubić punkty
tracić punkty
Szczegóły
しっつい shittsui upokorzenie
poniżenie
upadek
utrata
konfiskata
Szczegóły
そんしつ sonshitsu strata np. majątku, zysku, korzyści i etc Szczegóły
そうしつ soushitsu strata
utrata
przepadek
tracenie
utracenie
przepadnięcie
Szczegóły
てきしつ tekishitsu błąd wykonany przez przeciwnika lub drużynę przeciwną np. na polu walki lub w sporcie Szczegóły
とくしつ tokushitsu wady i zalety
plusy i minusy
Szczegóły
うしなう ushinau stracić
zmarnować
być pozbawiony (czegoś)
zgubić
gubić
tracić
Szczegóły
ぼんしつ bonshitsu powszechny błąd Szczegóły
ぼうしつ boushitsu strata Szczegóły
ぼうしつ boushitsu stracić
zgubić
zapomnieć
Szczegóły
茫然自 ぼうぜんじしつ bouzen jishitsu osłupienie
oszołomienie
zaskoczenie
Szczegóły
呆然自 ぼうぜんじしつ bouzen jishitsu osłupienie
oszołomienie
zaskoczenie
Szczegóły
ぼうぜん自 ぼうぜんじしつ bouzen jishitsu osłupienie
oszołomienie
zaskoczenie
Szczegóły
知者も千慮に一 ちしゃもせんりょにいっしつ chisha mo senryo ni isshitsu ??? Szczegóły
FF外 エフエフがいしつ efu efu gaishitsu ??? slang, skrót od FF外か ら礼します, Twitterowy żargon Szczegóły
ff外 エフエフがいしつ efu efu gaishitsu ??? slang, skrót od FF外か ら礼します, Twitterowy żargon Szczegóły
F外 エフがいしつ efu gaishitsu ??? slang, skrót od FF外から礼します, używane na Twitterze Szczegóły
営業損 えいぎょうそんしつ eigyou sonshitsu strata z działalności operacyjnej Szczegóły
業務上過 ぎょうむじょうかしつ gyoumujou kashitsu niedopełnienie obowiązków służbowych
zawodowe zaniedbanie
Szczegóły
業務上過致死 ぎょうむじょうかしつちし gyoumujou kashitsu chishi zaniedbanie zawodowe skutkujące śmiercią Szczegóły
ほしつ hoshitsu błąd łapacza Szczegóły
ひょうしつ hyoushitsu oddalenie się (i zgubienie się) Szczegóły
いしつ ishitsu strata
utrata
Szczegóły
物取り扱い所 いしつぶつとりあつかいじょ ishitsubutsu toriatsu kaijo biuro rzeczy znalezionych Szczegóły
いっしつ isshitsu wada
niekorzyść
defekt
błąd
Szczegóły
事業に敗する じぎょうにしっぱいする jigyou ni shippai suru doznać niepowodzenia w pracy
doznać niepowodzenia w interesach
Szczegóły
自律神経性運動調 じりつしんけいせいうんどうしっちょう jiritsu shinkei seiundou shicchou niezależna ataksja
autonomiczne zaburzenie funkcji życiowych
Szczegóły
自信喪 じしんそうしつ jishin soushitsu utrata pewności siebie
kompleks niższości
Szczegóły
自信を じしんをうしなう jishin o ushinau stracić pewność siebie Szczegóły
じしつ jishitsu osłupienie
oszołomienie
Szczegóły
快感消 かいかんしょうしつ kaikan shoushitsu anhedonia brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności Szczegóły
致死罪 かしつちしざい kashitsu chishizai nieumyślne spowodowanie śmierci
zabójstwo nieumyślne
przypadkowa śmierć
Szczegóły
消えせる きえうせる kieuseru zniknąć
znikać
znikać z oczu
spierdalać
spierdolić
wulgaryzm Szczegóły
機会損 きかいそんしつ kikai sonshitsu zmarnowanie szansy
strata możliwości
Szczegóły
記憶喪 きおくそうしつ kioku soushitsu amnezja
utrata pamięci
zanik pamięci
Szczegóły
記憶喪 きおくそうしつしょう kioku soushitsushou amnezja
utrata pamięci
zanik pamięci
Szczegóły
気を きをうしなう ki o ushinau zemdleć
stracić przytomność
stracić świadomość
tracić przytomność
Szczegóły
めっしつ messhitsu zniszczenie
zagłada
upadek
Szczegóły
無過 むかしつ mukashitsu bez winy
bez błędu
bez pomyłki
bez orzekania o winie
nieskazitelność
Szczegóły
くす なくす nakusu tracić (coś)
gubić
zgubić
eliminować
pozbyć się
usuwać
Szczegóły
お先に礼します おさきにしつれいします osaki ni shitsurei shimasu przepraszam, że wychodzę
do zobaczenia
używa się, gdy wychodzi się, a inni pozostają Szczegóły
遅きにする おそきにしっする osoki ni shissuru być za późno by przydać się, być użytecznym Szczegóły
利害得 りがいとくしつ rigai tokushitsu plusy i minusy
zalety i wady
za i przeciw
Szczegóły
りゅうしつ ryuushitsu podmywanie Szczegóły
戦意喪 せんいそうしつ sen'i soushitsu stracenie ducha walki
stracenie woli do walki
stracenie serca
Szczegóły
千慮一 せんりょいっしつ senryo isshitsu ???
prosty błąd mądrej osoby
punkt przeoczony przez ostrożną osobę
Szczegóły
千慮一 せんりょのいっしつ senryono isshitsu ???
prosty błąd mądrej osoby
punkt przeoczony przez ostrożną osobę
Szczegóły
千慮の一 せんりょのいっしつ senryo no isshitsu błąd mędrca
pomyłka mędrca
Szczegóły
潜在 せんざいしつぎょう senzai shitsugyou ukryte bezrobocie
niewidoczne bezrobocie
Szczegóły
しちらい shichirai niegrzeczność
nieuprzejmość
przepraszam
pożegnanie
wychodzenie
bycie niegrzecznym
bycie nieuprzejmym
bycie grubiańskim
Szczegóły
試験に敗する しけんにしっぱいする shiken ni shippai suru oblać egzamin Szczegóły
格者 しっかくしゃ shikkakusha wykluczona osoba
zdyskwalifikowana osoba
Szczegóły
信用を しんようをうしなう shin'you o ushinau stracić zaufanie czyjeś Szczegóły
心神喪 しんしんそうしつ shinshin soushitsu psychicznie chory Szczegóły
敗者 しっぱいしゃ shippaisha przegrany
ofiara losu
nieudacznik
Szczegóły
敗する しっぱいする shippai suru ponieść porażkę
doznać niepowodzenia
Szczegóły
しっさく shissaku błąd
omyłka
pomyłka
Szczegóły
しっしん shisshin omdlenie
zemdlenie
zachwyt
ekstaza
trans
Szczegóły
しっしょく shisshoku bezrobocie Szczegóły
職者 しっしょくしゃ shisshokusha bezrobotny człowiek Szczegóły
業者 しつぎょうしゃ shitsugyousha bezrobotny Szczegóły
しつらい shitsurai niegrzeczność
nieuprzejmość
przepraszam
pożegnanie
wychodzenie
bycie niegrzecznym
bycie nieuprzejmym
bycie grubiańskim
Szczegóły
礼しました しつれいしました shitsurei shimashita przepraszam, że przeszkadzałem
przepraszam, że przerwałem
używa się do tego, co robimy, np. podczas wychodzenia z pokoju Szczegóły
礼します しつれいします shitsurei shimasu przepraszam, że przeszkadzam
przepraszam, że przerywam
używa się do tego, co robimy, np. podczas wchodzenia do pokoju Szczegóły
礼する しつれいする shitsurei suru źle się zachować Szczegóły
しったい shittai hańba
niełaska
wstyd
Szczegóły
処女喪 しょじょそうしつ shojo soushitsu utrata dziewictwa Szczegóły
しょうしつ shoushitsu wymieranie
wygasanie
znikanie
Szczegóły
しょうしつ shoushitsu być zniszczone przez ogień Szczegóły
を免れる しょうしつをまぬかれる shoushitsu o manukareru być uratowany z pożaru (ognia) Szczegóły
そうしつ soushitsu wymieranie
wygasanie
znikanie
Szczegóły
特別損 とくべつそんしつ tokubetsu sonshitsu wielka strata
niezwykła strata
finanse Szczegóły
統合調症 とうごうしっちょうしょう tougoushicchoushou schizofrenia Szczegóły
とうしつ toushitsu schizofrenia skrót, kolokwializm Szczegóły
運動調症 うんどうしっちょうしょう undoushicchoushou ataksja
niezborność ruchowa
Szczegóły
ゆうしつ yuushitsu błąd łapacza w baseballu Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF