小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
do stopień (np. kąt, temperatura i etc)
razy
klasyfikator do liczenia wystąpień i ilości razów
siła (alkoholu)
Szczegóły
たび tabi czas
okazja
powtórka
raz
za każdym razem
przy okazji
ilekroć
zawsze
Szczegóły
ちょうど choudo dokładnie
precyzyjnie
akurat
w sam raz
właśnie
jakby
Szczegóły
どあい doai stopień Szczegóły
合い どあい doai stopień Szczegóły
どきょう dokyou odwaga
śmiałość
dzielność
męstwo
waleczność
determinacja
hart ducha
Szczegóły
どすう dosuu częstotliwość
częstość
frekwencja
liczba razy
stopnie (np. temperatury)
siła
moc (np. alkoholu, obiektywu i etc)
Szczegóły
げんど gendo granica np. wytrzymałości Szczegóły
げんどがく gendogaku limit kredytowy na karcie kredytowej Szczegóły
ひんど hindo częstotliwość (występowania) Szczegóły
百八十 ひゃくはちじゅうど hyaku hachi juu do 180 stopni
kompletna zmiana
Szczegóły
いちど ichido raz Szczegóły
いちどに ichido ni za jednym razem
jednocześnie
Szczegóły
いど ido szerokość geograficzna Szczegóły
いくど ikudo ile razy Szczegóły
インド indo Indie Szczegóły
じゅんど jundo czystość
nieskazitelność
klarowność
Szczegóły
じゅうど juudo ciężki
poważny
Szczegóły
かど kado przesadny
nieumiarkowany
przesada
brak umiaru
nieumiarkowanie
brak umiarkowania
Szczegóły
会計年 かいけいねんど kaikei nendo rok fiskalny
rok podatkowy
rok rozliczeniowy
rok rozrachunkowy
Szczegóły
かくど kakudo kąt
punkt widzenia
kąt widzenia
Szczegóły
かんど kando czułość
wrażliwość
odbiór (telewizji, radia)
nasilenie (trzęsienia ziemi)
Szczegóły
けいど keido długość geograficzna Szczegóły
きど kido luminancja (wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku)
jasność
blask
Szczegóły
きっと kitto z pewnością
na pewno
surowo
stanowczo
ostro
mocno
Szczegóły
こんど kondo tym razem
teraz
następnym razem
następny raz
wkrótce
w najbliższej przyszłości
niedługo
ostatnio
niedawno
Szczegóły
今年 こんねんど konnendo obecny rok
aktualny rok
obecny fiskalny rok
aktualny fiskalny rok
obecny rok szkolny
aktualny rok szkolny
Szczegóły
こうど koudo twardość Szczegóły
こうど koudo wzniesienie Szczegóły
好感 こうかんど koukando sympatyczność
cecha bycia miłym
przychylność
popularność
Szczegóły
高速 こうそくど kousokudo wysoka prędkość Szczegóły
きょくど kyokudo maksymalny
największy
ekstremalny
krańcowy
krzywizna
zakrzywienie
skrzywienie
wygięcie
Szczegóły
きょうど kyoudo silny
intensywny
Szczegóły
まいど maido za każdym razem
często
zawsze
Szczegóły
目出 めでたい medetai szczęśliwy
pomyślny
radosny
naiwny
Szczegóły
みつど mitsudo gęstość
zwartość
Szczegóły
もう一 もういちど mou ichi do jeszcze raz
ponownie
znów
Szczegóły
なんど nando ile stopni
ile razy
Szczegóły
でも なんどでも nando demo dowolna liczba razy Szczegóły
ねんど nendo rok np. finansowy, szkolny, akademicki Szczegóły
にど nido dwa razy
dwukrotnie
dwa stopnie
Szczegóły
にどね nidone wrócenie do snu
powrócenie do snu
Szczegóły
にどと ni doto nigdy więcej
nigdy znowu
z negatywną formą czasownika Szczegóły
のたびに no tabi ni z okazji czegoś Szczegóły
のうど noudo skupienie
koncentracja
gęstość
Szczegóły
落ち おちど ochi do błąd
pomyłka
omyłka
gafa
przeoczenie
niedopatrzenie
Szczegóły
お目出 おめでとう omedetou gratulacje!
wszystkiego dobrego!
Szczegóły
おんど ondo temperatura Szczegóły
おんどけい ondokei termometr Szczegóły
さいど saido dwukrotnie
ponownie
drugi raz
Szczegóły
昨年 さくねんど sakunendo zeszły rok
poprzednik rok
finansowy Szczegóły
さんど sando trzy razy
trzykrotnie
tercja (interwał w muzyce)
Szczegóły
三十八 さんじゅうはちどせん san juu hachidosen 38 równoleżnik miejsce oddzielające Koreą Północną od Południowej Szczegóły
せいど seido dokładność
precyzja
precyzyjność
Szczegóły
せいど seido system
ustrój
instytucja
Szczegóły
せんど sendo poziom świeżości
stopień świeżości
Szczegóły
せつど setsudo umiar
powściągliwość
standard
norma
Szczegóły
しゃくど shakudo skala
podziałka
Szczegóły
しんど shindo głębokość Szczegóły
しんど shindo japońska skala trzęsień ziemi Szczegóły
したく shitaku przygotowanie
przygotowania
Szczegóły
湿 しつど shitsudo poziom wilgoci
stopień wilgoci
wilgotność
Szczegóły
そくど sokudo prędkość
szybkość
Szczegóły
たびに tabi ni każdorazowy
ilekroć
z okazji (czegoś)
Szczegóły
たびたび tabitabi często
wielokrotnie
Szczegóły
たいど taido postawa
poza
stanowisko
zachowanie
postępowanie
ustosunkowanie
nastawienie
Szczegóły
ていど teido stopień
poziom
standard
miara
rząd
Szczegóły
てきど tekido umiarkowany
powściągliwy
wstrzemięźliwy
Szczegóły
つど tsudo każdego razu
każdorazowo
za każdym razem
ilekroć
Szczegóły
前年 ぜんねんど zennendo poprzedni rok fiskalny Szczegóły
だくど dakudo mętność
zmętniałość
Szczegóły
ごど godo piąta przerwa, muzyka Szczegóły
はくど hakudo stopień bieli
poziom bieli
Szczegóły
ほど hodo swoje tempo chodzenia Szczegóły
かいど kaido ??? Szczegóły
こど kodo stopień krzywizny
stopień zakrzywienia
Szczegóły
きょくど kyokudo skrzywienie
zagięcie
zakrzywienie
Szczegóły
めつど metsudo tłumienie iluzji i przejście do nirwany Szczegóły
ももたび momotabi stokroć
sto razy
wiele razy
archaizm Szczegóły
ななたび nana tabi siedem razy
wiele razy
Szczegóły
ねんど nendo lepkość Szczegóły
ねつど netsudo stopień ciepła
temperatura
entuzjazm
Szczegóły
おくたく okutaku zgadywanie
spekulacje
przypuszczanie
domniemanie
hipoteza
mało znane słowo Szczegóły
おんど ondo stopień kolejny dźwięk skali lub gamy diatonicznej licząc od dźwięku centralnego, tzw. toniki (I stopień), w górę Szczegóły
れんど rendo umiejętność
biegłość
wprawa
doświadczenie
bystrość
sprawność
Szczegóły
りゅうど ryuudo rozmiar cząsteczki
wielkość ziarna
ziarnistość
Szczegóły
せんど sendo ??? Szczegóły
しちど shichi do siedem razy
wiele razy
septyma (interwał, muzyka)
Szczegóły
しど shido cztery razy Szczegóły
しど shido cztery razy Szczegóły
しど shido wskazanie
odczytywanie (termometru lekarskiego)
Szczegóły
しきど shikido chromatyczność Szczegóły
しょど shodo pierwszorazowy
początkowy
Szczegóły
そくど sokudo wymiar
rozmiar
Szczegóły
わいど waido asymetria
skośność
matematyka Szczegóły
よんど yondo cztery razy
drukowanie w czterech kolorach
drukowanie CMYK
Szczegóły
よんど yondo cztery razy
drukowanie w czterech kolorach
drukowanie CMYK
Szczegóły
ようど youdo jodyna Szczegóły
ゆうど yuudo prawdopodobieństwo matematyka Szczegóły
ゆうど yuudo tolerancja elektryczna Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF