小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ごかん gokan przeniesienie
przełożenie
zamiana
wymiana
kompatybilny
zgodny (np. z PC)
Szczegóły
へんかん henkan przemiana
zmiana
konwersja
transformacja
przekształcenie
Szczegóły
引き ひきかえ hikikae wymiana
zamiana
konwersja
przemiana
Szczegóły
ひきかえ hikikae wymiana
zamiana
konwersja
przemiana
Szczegóły
言いえる いいかえる iikaeru powiedzieć w innych słowach
przedstawiać w inny sposób
wyrażać w innych słowach
przeredagowywać
przeredagować
parafrazować
przeformułować
Szczegóły
替え かえ kae zmiana
przemiana
zamiana
zastępstwo
kurs wymiany (zwykle え)
Szczegóły
える かえる kaeru zmieniać
zmienić
zamienić
zastąpić
przestawiać
odnawiać
zamieniać
wymieniać
rozmieniać
替える używane do zamiany, np. wody dla kwiatu, える używane w kontekście pieniędzy, np. do wymiany pieniędzy w kantorze, 代える używane w kontekście zastępowania Szczegóły
替える かえる kaeru zmieniać
zmienić
zamienić
zastąpić
przestawiać
odnawiać
zamieniać
wymieniać
rozmieniać
替える używane do zamiany, np. wody dla kwiatu, える używane w kontekście pieniędzy, np. do wymiany pieniędzy w kantorze, 代える używane w kontekście zastępowania Szczegóły
代える かえる kaeru zmieniać
zmienić
zamienić
zastąpić
przestawiać
odnawiać
zamieniać
wymieniać
rozmieniać
替える używane do zamiany, np. wody dla kwiatu, える używane w kontekście pieniędzy, np. do wymiany pieniędzy w kantorze, 代える używane w kontekście zastępowania Szczegóły
書きえる かきかえる kakikaeru przepisać
odnowić
wznowić
przenosić
Szczegóły
かんき kanki wietrzenie
przewietrzanie
przewietrzenie
wentylacja
Szczegóły
かんきん kankin spieniężenie (towarów w pieniądze)
upłynnienie
Szczegóły
気扇 かんきせん kankisen wentylator
wiatrak
Szczegóły
かんさん kansan wymieniać (np. jeny na dolary)
zmieniać
konwertować
przeliczać
Szczegóły
気分転 きぶんてんかん kibun tenkan zmiana nastroju
zmiana samopoczucia
Szczegóły
こうかん koukan wymiana
zamiana
Szczegóły
のりかえ norikae przejazd
połączenie
kolejowe, autobusowe Szczegóły
乗り のりかえ norikae przejazd
połączenie
kolejowe, autobusowe Szczegóły
のりかえ norikae przejazd
połączenie
kolejowe, autobusowe Szczegóły
乗りえる のりかえる nori kaeru przesiadać się Szczegóły
置きえる おきかえる oki kaeru wymieniać
zastępować
przesuwać
przenosić
zmieniać stanowisko
Szczegóły
てんかん tenkan zmienianie kierunku
obracanie się
Szczegóły
アドレス変 アドレスへんかん adoresu henkan translacja adresu
tłumaczenie adresu
mapowanie adresu
informatyka Szczegóły
バイナリ互 バイナリごかん bainari gokan binarnie kompatybilne informatyka Szczegóły
バイナリレベル互 バイナリレベルごかん bainari reberu gokan zgodność na poziomie binarnym informatyka Szczegóły
場面転 ばめんてんかん bamen tenkan zmiana dekoracji
???
Szczegóły
物々交 ぶつぶつこうかん butsu butsu koukan handel wymienny
handlowanie wymienne
Szczegóły
物物交 ぶつぶつこうかん butsu butsu koukan handel wymienny
handlowanie wymienne
Szczegóły
ちかん chikan zastępowanie
zastąpienie
wymiana
przemiana
Szczegóły
塵紙交 ちりがみこうかん chirigami koukan zbieranie stary papierów (np. gazet) i zamienianie ich na chusteczki Szczegóły
ちり紙交 ちりがみこうかん chirigami koukan zbieranie stary papierów (np. gazet) i zamienianie ich na chusteczki Szczegóły
チリ紙交 チリがみこうかん chirigami koukan zbieranie stary papierów (np. gazet) i zamienianie ich na chusteczki Szczegóły
だいかん daikan hypallage figura retoryczna Szczegóły
代金引 だいきんひきかえ daikin hikikae płatność przy odbiorze Szczegóły
だかん dakan wymiana pieniędzy szczególnie wymiana na monety Szczegóły
動的アドレス変 どうてきアドレスへんかん douteki adoresu henkan Dynamiczna Translacja Adresów
DAT (Dynamic Address Translation)
informatyka Szczegóły
エステル変 エステルへんかん esuteru henkan transestryfikacja reakcja chemiczna prowadząca do otrzymania estrów przez reakcję chemiczną innych estrów z alkoholami (alkoholiza), kwasami (acydoliza) lub innymi estrami Szczegóły
ファイル交 ファイルこうかん fairu koukan wymiana plików
udostępnianie plików
Szczegóły
フーリエ変 フーリエへんかん fuurie henkan transformata Fouriera Szczegóły
フーリェ変 フーリェへんかん fuurie henkan transformata Fouriera Szczegóły
ガス交 ガスこうかん gasu koukan wymiana gazowa proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem (wymiana gazowa zewnętrzna) oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (wymiana gazowa wewnętrzna) Szczegóły
言語交 げんごこうかん gengo koukan wymiana językowa Szczegóły
銀交 ぎんこうかん ginkoukan wymiana srebrnych generałów w shogi Szczegóły
誤変 ごへんかん gohenkan błędna konwersja Szczegóły
ぎゃっかん gyakkan (logiczna) inwersja Szczegóły
逆フーリエ変 ぎゃくフーリエへんかん gyaku fuurie henkan odwrotna transformata Fouriera Szczegóły
逆フーリェ変 ぎゃくフーリェへんかん gyaku fuurie henkan odwrotna transformata Fouriera Szczegóły
ぎゃくかん gyakukan (logiczna) inwersja Szczegóły
逆高速フーリエ変 ぎゃくこうそくフーリエへんかん gyakukousoku fuurie henkan odwrotna szybka transformata Fouriera Szczegóły
配置転 はいちてんかん haichi tenkan zmienianie składu osobowego
przeprowadzanie zmian personalnych
przetasowanie w pracy
rotacja stanowisk
Szczegóły
ひきかえ hikikae wymiana
zamiana
konwersja
przemiana
Szczegóły
捕虜交 ほりょこうかん horyo koukan wymiana jeńców Szczegóły
方向転 ほうこうてんかん houkou tenkan zmiana kierunku
zmiana kursu
Szczegóły
意見交 いけんこうかん iken koukan wymiana pomysłów
wymiana opinii
burza mózgów
Szczegóły
イオン交 イオンこうかん ion koukan wymiana jonów
wymiana jonowa
jonowymienność
Szczegóły
いれかえ irekae zastępstwo
zastąpienie
wymiana
zamiana
manewrowanie (kolej)
Szczegóły
情報交 じょうほうこうかん jouhou koukan wymiana informacji Szczegóły
上位互 じょういごかん joui gokan kompatybilny w górę informatyka Szczegóły
株式交 かぶしきこうかん kabushiki koukan zamiana zasobów Szczegóły
かえ kae zmiana
przemiana
zamiana
zastępstwo
kurs wymiany (zwykle え)
Szczegóły
代え かえ kae zmiana
przemiana
zamiana
zastępstwo
kurs wymiany (zwykle え)
Szczegóły
下位互 かいごかん kaigo kan kompatybilny w górę
kompatybilny w przód
kompatybilny z wejściem lub komponentami przeznaczonymi dla systemów w wyższej lub późniejszej wersji
kompatybilny w dół (niepoprawne użycie)
kompatybilny wstecz (niepoprawne użycie)
kompatybilny z wejściem lub komponentami przeznaczonymi dla systemów w niższej lub wcześniejszej wersji (niepoprawne użycie)
Szczegóły
回線交 かいせんこうかん kaisen koukan komutacja łączy informatyka Szczegóły
かかん kakan komutatywny
przemienny
matematyka Szczegóły
漢字変 かんじへんかん kanji henkan konwersja na kanji
zamiana na kanji
Szczegóły
型変 かたへんかん katahenkan konwersja typu Szczegóły
かわる kawaru następować (po kimś, czymś)
zastępować (np. kogoś)
oddawać (np. słuchawkę telefonu)
być wymienionym
być zastępowanym
zmieniać (np. miejsce)
zajmować czyjeś miejsce
używane, gdy osoba zajmująca pewne stanowisko lub pełniąca jakąś rolę zostaje zastąpione przez inną Szczegóły
える きがえる kigaeru przebierać się
zmieniać ubranie
Szczegóły
える きかえる kikaeru przebierać się
zmieniać ubranie
Szczegóły
きりかえ kirikae wymiana
zamiana
konwersja
zastąpienie
zastępowanie
przejście na
przełączenie
Szczegóły
コロンブス交 コロンブスこうかん koronbusu koukan kolumbijska wymiana
rozległa wymiana zwierząt, roślin, kultury, chorób i idei między Starym a Nowym Światem
Szczegóły
後方互 こうほうごかん kouhou gokan kompatybilny w dół
kompatybilny wstecz
Szczegóły
こうかんしゅ koukanshu operator
operatorka
np. telefoniczny Szczegóły
高速フーリエ変 こうそくフーリエへんかん kousoku fuurie henkan szybka transformata Fouriera Szczegóły
組み くみかえ kumi kae przestawianie (klas)
rekombinacja
przeklasyfikowanie
Szczegóły
くみかえ kumi kae przestawianie (klas)
rekombinacja
przeklasyfikowanie
Szczegóły
えDNA くみかえDNA kumikae DNA rekombinacja DNA
rekombinacja genetyczna
Szczegóły
組みえる くみかえる kumikaeru przestawiać
przekładać
przerabiać
resetować
łączyć ponownie geny
Szczegóły
える くみかえる kumikaeru przestawiać
przekładać
przerabiać
resetować
łączyć ponownie geny
Szczegóły
きょうかん kyoukan krzyk
wrzask
Szczegóły
急転 きゅうてんかん kyuutenkan nagła zmiana Szczegóły
名刺交 めいしこうかん meishi koukan wymiana wizytówek
wymienianie się wizytówkami
Szczegóły
メッセージ交 メッセージこうかん messeeji koukan komutacja komunikatów informatyka Szczegóły
無変 むへんかん muhenkan bez konwersji informatyka, zwykle w kontekście wprowadzania japońskiego tekstu z klawiatury Szczegóły
二次元高速フーリエ変 にじげんこうそくフーリエへんかん nijigen kousoku fuurie henkan dwuwymiarowa szybka transformata Fouriera Szczegóły
オスメス変 オスメスへんかん osumesu henkan ??? Szczegóły
ピン互 ピンごかん pin gokan kompatybilny z pinami informatyka Szczegóły
離散フーリエ変 りさんフーリエへんかん risan fuurie henkan dyskretna transformata Fouriera Szczegóły
政策転 せいさくてんかん seisaku tenkan polityczna zmiana
polityczne zawracanie
Szczegóły
性転 せいてんかん seitenkan zmiana płci Szczegóły
姉妹染色分体交 しまいせんしょくぶんたいこうかん shimai senshoku buntai koukan wymiana chromatyd siostrzanych Szczegóły
速度変 そくどへんかん sokudo henkan ??? Szczegóły
単純踏歩変 たんじゅんとうほへんかん tanjun touho henkan ??? koński chód Szczegóły
単漢字変 たんかんじへんかん tankan jihenkan konwencja pojedynczego kanji metoda wprowadzania Szczegóły
える とりかえる tori kaeru wymieniać
zmieniać
zamieniać
Szczegóły
取りえる とりかえる tori kaeru wymieniać
zmieniać
zamieniać
Szczegóły
とりかえる tori kaeru wymieniać
zmieniać
zamieniać
Szczegóły
踏歩変 とうほへんかん touho henkan zmiana końskiego chodu Szczegóły
等価交 とうかこうかん touka koukan uczciwa wymiana
równowartościowa wymiana
wymiana o równej wartości
Szczegóły
前方互 ぜんぽうごかん zenpou gokan kompatybilność w przód Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF