小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ふみ fumi list
notatka
Szczegóły
しょ sho pismo
list
notatka
książka
dokument
prefiks Szczegóły
あとがき atogaki dodatek
uzupełnienie
suplement
dopisek
posłowie
Szczegóły
あとがき atogaki dodatek
uzupełnienie
suplement
dopisek
posłowie
Szczegóły
ぶんしょ bunsho zdanie
dokument
napis
list
notatka
archiwalia
Szczegóły
ちょしょ chosho dzieło literackie
książka
Szczegóły
調 ちょうしょ chousho protokół
pisemny dowód
zapis (np. z dochodzenia, z przesłuchania)
wstępna notatka służbowa
lista zarzutów
Szczegóły
どくしょ dokusho czytać książki
czytanie
Szczegóły
絵葉 えはがき e hagaki widokówka
pocztówka ilustrowana
Szczegóły
ふうしょ fuusho list (bardzo oficjalnie)
list zapieczętowany
Szczegóły
がんしょ gansho pisemna prośba lub petycja
formularz zgłoszeniowy
Szczegóły
げんしょ gensho oryginalny tekst
oryginalny dokument
Szczegóły
議定 ぎていしょ giteisho protokół Szczegóły
はがき hagaki pocztówka (skrót)
kartka pocztowa (skrót)
widokówka (skrót)
notatka
zapisek
karta
Szczegóły
はくしょ hakusho oficjalny dokument
biały papier
Szczegóły
走り はしりがき hashi rigaki bazgroły pismo Szczegóły
ひしょ hisho sekretarka (prywatna)
sekretarz (prywatny)
cenna książka
sekretna książka
Szczegóły
ほんしょ honsho ta książka
tekst
skrypt
Szczegóły
報告 ほうこくしょ houkokusho raport na piśmie
sprawozdanie na piśmie
Szczegóły
いしょ isho ostatnia wola
testament
wiadomość pozostawiona przez zmarłą osobę
pośmiertna praca
Szczegóły
じしょ jisho słownik
leksykon
list rezygnacyjny (archaizm)
Szczegóły
かいしょ kaisho kwadratowy styl pisania znaków kanji
drukowany styl pisania znaków kanji
blokowy styl pisania znaków kanji
standardowy styl pisania znaków kanji
Szczegóły
き上げる かきあげる kaki ageru kończyć pisać
ukończyć
zapisać
zapisywać
wypisać
wypisywać (np. listę)
zanotować
Szczegóły
き換える かきかえる kakikaeru przepisać
odnowić
wznowić
przenosić
Szczegóły
き方 かきかた kakikata sposób pisania
styl pisania
Szczegóły
き込み かきこみ kaki komi pisanie
zgłoszenie
wniosek (np. na formularzu)
publikowanie (np. na blogu)
Szczegóły
き込む かきこむ kakikomu wypełniać (np. pozycje w formularzu)
zapisywać
zapełniać
wysyłać wiadomość (np. na forum)
Szczegóły
き言葉 かきことば kaki kotoba słowo pisane
język pisany
Szczegóły
き直す かきなおす kaki naosu wypisać
rozpisać
robić wierną kopię
przepisywać
Szczegóły
かきとめ kakitome list polecony (skrót)
przesyłka polecona (skrót)
spisanie
zapisywanie
robienie notatki
Szczegóły
き取り かきとり kakitori odpisywanie (z czegoś)
przepisywanie (z czegoś)
pisanie słowa w kanji z hiragana
transkrypcja (z ustnych materiałów)
Szczegóły
かきとり kakitori odpisywanie (z czegoś)
przepisywanie (z czegoś)
pisanie słowa w kanji z hiragana
transkrypcja (z ustnych materiałów)
Szczegóły
き取る かきとる kakitoru zapisywać
robić notatki
Szczegóły
き初め かきぞめ kakizome pierwsza kaligrafia w roku Szczegóły
(を) (を) かく (o) kaku pisać osoba ni rzecz Szczegóły
かたがき katagaki tytuł
stopień
szczebel
ranga
adres (na liście)
rejestr karny
Szczegóły
かたがき katagaki tytuł
stopień
szczebel
ranga
adres (na liście)
rejestr karny
Szczegóły
契約 けいやくしょ keiyakusho kontrakt na piśmie
umowa na piśmie
Szczegóły
聞き ききがき kikigaki zapisywanie, co usłyszy się
notowanie, co usłyszy się
Szczegóły
古文 こもんじょ komonjo starożytny dokument
stary dokument
starożytny manuskrypt
paleograf
dokument skierowany do kogoś w szczególności
Szczegóły
こしょ kosho stara książka
rzadka książka
używana książka
Szczegóły
公文 こうぶんしょ koubunsho dokument oficjalny
dokument urzędowy
archiwa
archiwalia
Szczegóły
教科 きょうかしょ kyoukasho podręcznik
podręcznik szkolny
Szczegóły
きょうしょ kyousho prezydencka wiadomość
prezydencka informacja
Szczegóły
まえがき maegaki wstęp
słowo wstępne
Szczegóły
身分証明 みぶんしょうめいしょ mibun shoumeisho dowód tożsamości
dowód osobisty
kartka identyfikacyjna
legitymacja
Szczegóły
申込 もうしこみしょ moushikomisho formularz
wniosek
formularz podania
formularz zgłoszeniowy
pisemny wniosek
Szczegóły
ねんしょ nensho pisemne przyrzeczenie
pisemna przysięga
memorandum
dokument prawny
instrument prawny
Szczegóły
おぼえがき oboegaki notatka
przypis
protokół
memorandum
Szczegóły
らくがき rakugaki bazgroły
gryzmoły
bazgranie
gryzmolenie
mazanie
graffiti
Szczegóły
履歴 りれきしょ rirekisho curriculum vitae
cv
życiorys
Szczegóły
領収 りょうしゅうしょ ryoushuusho kwit
rachunek
formalnie Szczegóły
参考 さんこうしょ sankousho książka informacyjna
informator
materiał pomocniczy
podręczne kompendium
Szczegóły
請求 せいきゅうしょ seikyuusho rachunek Szczegóły
せいしょ seisho czysta kopia Szczegóły
せいしょ seisho Biblia
Pismo Święte
Szczegóły
説明 せつめいしょ setsumeisho instrukcja obsługi Szczegóły
私文 しぶんしょ shibunsho prywatny dokument Szczegóły
しんしょ shinsho pismo urzędowe (np. od cesarza, premiera)
pismo oficjalne (np. od cesarza, premiera)
wiadomość prywatna
wiadomość osobista
list odręczny
odręczny list
Szczegóły
しんしょ shinsho nowa książka
książka w miękkiej oprawie o rozmiarach 17 x 11 cm
Szczegóły
ししょ shisho bibliotekarz
bibliotekarka
Szczegóły
ししょばこ shishobako skrytka pocztowa skrót Szczegóły
したがき shitagaki szkic
rysunek
Szczegóły
しょぼう shobou biblioteka
księgarnia
Szczegóły
しょどう shodou kaligrafia szczególnie znaków kanji Szczegóły
しょひょう shohyou recenzja książki Szczegóły
しょいん shoin pokój rysownika
nisza pisarza
Szczegóły
しょか shoka kaligraf Szczegóły
しょか shoka półka na książki
regał na książki
biblioteczka
Szczegóły
しょかん shokan list
notatka
zapisek
epistoła
korespondencja
Szczegóły
しょき shoki sekretarz Szczegóły
記官 しょきかん shokikan sekretarz Szczegóły
記局 しょききょく shokikyoku sekretariat Szczegóły
しょめい shomei tytuł książki Szczegóły
しょめん shomen dokument Szczegóły
しょもつ shomotsu książka
wolumin
Szczegóły
しょるい shorui dokument
dokumenty
dokument oficjalny
druki
papiery
Szczegóły
しょさい shosai gabinet
biblioteka
czytelnia
Szczegóły
しょせき shoseki książka
publikacja
Szczegóły
誌学 しょしがく shoshigaku bibliografia Szczegóły
しょしき shoshiki blankiet
formularz
format
Szczegóły
しょたい shotai krój pisma
styl kaligrafii
krój czcionki
Szczegóły
しょてん shoten księgarnia Szczegóły
証明 しょうめいしょ shoumeisho świadectwo
certyfikat
dyplom
Szczegóły
しょうしょ shousho świadectwo
certyfikat
zaświadczenie
Szczegóły
しょうしょ shousho dekret
dekret cesarski
Szczegóły
そうしょ sousho kursywny tekst
“trawiasty” styl kanji
Szczegóły
すじがき sujigaki streszczenie
zarys
szkic
konspekt
Szczegóły
たてがき tate gaki pionowe pisanie Szczegóły
たてがき tate gaki pionowe pisanie Szczegóły
手引 てびきしょ tebikisho podręcznik
przewodnik
poradnik
Szczegóły
てがき tegaki pismo odręczne
ręcznie napisany
ręcznie malowany
ręcznie narysowany
Szczegóły
としょ tosho książki Szczegóły
としょかん toshokan biblioteka
księgozbiór
w budynku Szczegóły
としょしつ toshoshitsu biblioteka (zwykle jednopokojowa)
sala biblioteczna
mała biblioteka
Szczegóły
とうしょ tousho korespondencja
kontrybucja
Szczegóły
よこがき yoko gaki poziome pisanie Szczegóły
読み よみかき yomikaki czytanie i pisanie Szczegóły
ようしょ yousho zachodnie książki Szczegóły
ぞうしょ zousho księgozbiór
prywatna biblioteka
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF