小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
さい sai najbardziej
maksymalnie
ponad wszystko
Szczegóły
真っ まっさいちゅう massaichuu środek
po środku
pośród
Szczegóły
もはや mohaya już
teraz
obecnie
nie dłużej
nie więcej
Szczegóły
もっとも mottomo najbardziej
naj-
[III poziom stopniowania przymiotników]
Szczegóły
寄り もより moyori bliski
niedaleki
pobliski
sąsiedni
okoliczny
Szczegóły
さいあい saiai ukochany
najmilszy
Szczegóły
さいあく saiaku najgorszy Szczegóły
さいちょう saichou najdłuższy
najstarszy
Szczegóły
さいちゅう saichuu w środku
po środku
pośród
podczas
w szczycie (czegoś)
Szczegóły
さいだい saidai największy
najpotężniejszy
najistotniejszy
Szczegóły
大限 さいだいげん saidaigen maksimum Szczegóły
さいご saigo swoja ostatnia chwila
własny moment śmierci
Szczegóły
さいご saigo koniec
ostatni
ostateczny
Szczegóły
後の舞台 さいごのぶたい saigo no butai finałowe wykonanie
ostatnie wykonanie
ostatni akt
Szczegóły
さいじょう saijou najlepszy Szczegóły
重点 さいじゅうてん saijuuten bardzo ważny punkt Szczegóły
さいか saika najniższy
najgorszy
Szczegóły
恵国 さいけいこく saikeikoku klauzula największego uprzywilejowania ang: most favoured nation clause, MFN, pojęcie dotyczące międzypaństwowej wymiany towarowej Szczegóły
さいきん saikin ostatnio
niedawno
obecnie
Szczegóły
さいこ saiko najstarszy Szczegóły
さいこう saikou najwyższy
najwspanialszy
największy
najlepszy
maksymalny
Szczegóły
後尾 さいこうび saikoubi koniec kolejki Szczegóły
高峰 さいこうほう saikouhou najwyższy szczy
najwyższa góra
największy autorytet
najbardziej wybitna osoba
apogeum
Szczegóły
高検 さいこうけん saikouken prokuratura skrót Szczegóły
高級 さいこうきゅう saikoukyuu wysoka klasa
wysoki gatunek
najwyższej klasy
Szczegóły
高裁 さいこうさい saikousai Sąd Najwyższy skrót Szczegóły
さいきょう saikyou najsilniejszy Szczegóły
年少 さいねんしょう sainenshou najmłodszy Szczegóły
さいりょう sairyou najlepszy Szczegóły
盛期 さいせいき saiseiki złoty wiek
najlepszy czas na
Szczegóły
先端 さいせんたん saisentan nowatorski
czołowy
bardzo dobrze
Szczegóły
さいしん saishin najnowszy
ostatni
wiadomość z ostatniej chwili
news z ostatniej chwili
Szczegóły
新鋭 さいしんえい saishin'ei najnowocześniejszy
nowatorski
Szczegóły
新情報 さいしんじょうほう saishin jouhou najnowsze informacje
ostatnie informacje
Szczegóły
新研究 さいしんけんきゅう saishin kenkyuu najnowsze badania Szczegóły
新ニュース さいしんニュース saishin nyuusu najnowsze wiadomości
ostatnie wiadomości
Szczegóły
さいしょ saisho początek
rozpoczęcie
pierwszy
najpierw
pierwotnie
Szczegóły
さいしょう saishou najmniejszy Szczegóły
さいしょう saishou najmniejszy Szczegóły
小限 さいしょうげん saishougen minimum
najniższy
Szczegóły
さいしゅう saishuu ostatni ~ ... np. pociąg, autobus i etc Szczegóły
終的 さいしゅうてき saishuuteki ostateczny
finalny
Szczegóły
さいた saita najwięcej
większość
Szczegóły
さいたん saitan najkrótszy Szczegóły
さいてい saitei najniższy
najgorszy
minimum
beznadziejny
okropny
wstrętny
paskudny
Szczegóły
低限 さいていげん saiteigen minimum Szczegóły
さいてき saiteki optimum
optymalny
najkorzystniejszy
najbardziej dogodny
Szczegóły
優遇 さいゆうぐう saiyuuguu bardzo życzliwe traktowanie (kogoś)
bardzo ciepłe przyjęcie (kogoś)
Szczegóły
さいぜん saizen najlepszy
krańcowy
szczytowy
Szczegóły
前列 さいぜんれつ saizenretsu przedni rząd Szczegóły
前線 さいぜんせん saizensen główna linia Szczegóły
ごく ごくさいきん goku saikin całkiem niedawno
w bardzo niedawnej przeszłości
Szczegóły
ごくさいきん goku saikin całkiem niedawno
w bardzo niedawnej przeszłości
Szczegóły
鼬の後っ屁 いたちのさいごっぺ itachi no saigoppe ostateczny środek nadzwyczajny
ostateczna obrona, gdy ktoś jest osaczony
wyrażenie idiomatyczne Szczegóły
人類 じんるいさいこ jinrui saiko najstarsza ludzkość
najstarszy rodzaj ludzki
np. dowodem czegoś Szczegóły
金光明勝王経 こんこうみょうさいしょうおうきょう konkoumyou saishou oukyou Złota Sutra Światła przetłumaczona na język chiński przez mnicha I Ching Szczegóły
も重要 もっともじゅうよう motto mo juuyou najważniejszy
główny
centralny
Szczegóły
連合国軍高司令官総司令部 れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ rengou kokugun saikoushi reikan soushireibu Kwatera Główna Naczelnego Dowódcy Sił Sprzymierzonych, ang: Supreme Commander of the Allied Powers, GHQ Szczegóły
悪の場合 さいあくのばあい saiaku no baai najgorszy przypadek Szczegóły
大量 さいだいりょう saidairyou maksymalna (np. dawka)
największa ilość
Szczegóły
大節約法 さいだいせつやくほう saidai setsuyaku hou ??? biologia Szczegóły
大有効ビット さいだいゆうこうビット saidai yuukou bitto najbardziej znaczący bit informatyka Szczegóły
大有効数字 さいだいゆうこうすうじ saidai yuukou suuji najbardziej znacząca cyfra informatyka Szczegóły
後屁 さいごべ saigobe bomba z gazem cuchnącym
nieprzyjemny zapach wydobywający się z woreczków odbytu przerażonej łasicy
ostateczna desperacka taktyka (idiom)
Szczegóły
後の さいごのさいご saigo no saigo ostatnia chwila
pod sam koniec
po sam koniec
Szczegóły
後の後に さいごのさいごに saigo no saigo ni w ostatniej chwili
w ostatnim momencie
Szczegóły
後っ屁 さいごっぺ saigoppe bomba z gazem cuchnącym
nieprzyjemny zapach wydobywający się z woreczków odbytu przerażonej łasicy
ostateczna desperacka taktyka (idiom)
Szczegóły
上位ビット さいじょういビット saijoui bitto najbardziej znaczący bit informatyka Szczegóły
高限 さいこうげん saikougen szczyt np. na rynku Szczegóły
高限度 さいこうげんど saikou gendo górny limit
pułap
Szczegóły
高位 さいこうい saikoui zaszczytne miejsce
najbardziej prominentne
najwyższy ranking
Szczegóły
高会議 さいこうかいぎ saikou kaigi rada najwyższa
wysoka rada
Rada Najwyższa (w ZSRR)
Szczegóły
高幹部 さいこうかんぶ saikou kanbu starsze przywództwo
starszy lider
wysoki urzędnik
Szczegóły
高刑 さいこうけい saikoukei najwyższy wymiar kary Szczegóły
高経営責任者 さいこうけいえいせきにんしゃ saikou keiei sekininsha dyrektor zarządzający
prezes
dyrektor generalny
dyrektor naczelny
CEO (ang: chief executive officer)
Szczegóły
高血圧 さいこうけつあつ saikou ketsuatsu skurczowe ciśnienie krwi Szczegóły
高記録 さいこうきろく saikou kiroku najlepszy (najwyższy) wynik
nowy rekord
Szczegóły
大手 さいおおて saioote największa firma
lider przemysłu
Szczegóły
さいさ saisa pierwszy z lewej Szczegóły
新版 さいしんばん saishinban najnowsza wersja
najnowsze wydanie
Szczegóły
新世 さいしんせい saishinsei epoka plejstoceńska mało znane słowo Szczegóły
小化 さいしょうか saishouka minimalizacja
minimalizowanie
pomniejszenie
pomniejszanie
Szczegóły
小化ボタン さいしょうかボタン saishouka botan przycisk minimalizacji Szczegóły
小可知差異 さいしょうかちさい saishouka chisai ledwie zauważalna różnica Szczegóły
終案 さいしゅうあん saishuuan finalny program (plan) Szczegóły
終便 さいしゅうびん saishuubin ostatni lot
ostatni autobus
ostatni pociąg
Szczegóły
終学年 さいしゅうがくねん saishuu gakunen ostatni rok szkoły Szczegóły
終結論 さいしゅうけつろん saishuu ketsuron finalny wniosek
produkt końcowy
Szczegóły
終決定 さいしゅうけってい saishuu kettei ostateczna decyzja
oficjalna decyzja
sfinalizowanie
zakończenie
ostatnie słowo
Szczegóły
終更新 さいしゅうこうしん saishuu koushin ostatnia aktualizacja Szczegóły
終戦 さいしゅうせん saishuusen finałowa gra
finałowy mecz
finały
Szczegóły
終処分場 さいしゅうしょぶんじょう saishuu shobunjou końcowe miejsce wywozu
końca lokalizacja wywózki
np. śmieci Szczegóły
終章 さいしゅうしょう saishuushou ostatni rozdział np. w książce Szczegóły
終手段 さいしゅうしゅだん saishuu shudan ostateczność
ostatnia deska ratunku
Szczegóły
さいていさいあく saitei saiaku najgorszy z najgorszych
nikczemny
podły
skrajnie zły
Szczegóły
適化プログラム さいてきかプログラム saitekika puroguramu program optymalizacyjny
program optymalizujący
Szczegóły
東端 さいとうたん saitoutan najbardziej wysunięty na wschód np. punkt Szczegóły
有力 さいゆうりょく saiyuuryoku najsilniejszy (kandydat)
prawdopodobny (zwycięzca)
główny (podejrzany)
Szczegóły
善を尽くす さいぜんをつくす saizen o tsukusu robić wszystko na co stać
starać się ze wszystkich sił
dać z siebie wszystko
Szczegóły
善をつくす さいぜんをつくす saizen o tsukusu robić wszystko na co stać
starać się ze wszystkich sił
dać z siebie wszystko
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF