小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ひつじ hitsuji ósmy znak w chińskim zodiaku Szczegóły
mi jeszcze nie prefiks Szczegóły
まだ mada jak do tej pory
jak dotąd
dotychczas
nadal
jeszcze nie (+ czasownik w formie te negatywnej)
poza tym
do tego
niedokończony
nieskończony
niepełny
niekompletny
Szczegóły
だしも まだしも madashimo raczej
lepiej
Szczegóły
亡人 みぼうじん miboujin wdowa Szczegóły
みち michi nieznany
niewiadomy
Szczegóły
知数 みちすう michisuu niewiadoma (matematyka)
nieznana liczba (matematyka)
zmienna (matematyka)
jeszcze nie znany
Szczegóły
発表 みはっぴょう mihappyou niewydany
nieopublikowany
jeszcze nie ogłoszony
Szczegóły
払い みはらい miharai nieopłacony
niezapłacony
przeterminowany
opóźniony
zaległy
Szczegóły
みじゅく mijuku brak doświadczenia
niedojrzały
niedoświadczony
Szczegóły
熟児 みじゅくじ mijukuji wcześniak dziecko Szczegóły
みかい mikai dzika kraina
dziki
niecywilizowany
Szczegóły
解決 みかいけつ mikaiketsu nie rozwiązany problem Szczegóły
完成 みかんせい mikansei niepełny
niekompletny
niedokończony
nieskończony
Szczegóły
みけつ miketsu niezdecydowany
nie rozstrzygnięty
toczący się (proces)
Szczegóły
みこん mikon niezamężna
nieżonaty
Szczegóły
みまん miman niespełna
niewystarczający
Szczegóły
みめい mimei wczesny poranek
wczesny ranek
Szczegóły
みのう minou zaleganie z płatnością
nie dokonanie zapłaty
Szczegóły
みらい mirai przyszłość (ogólnie przyszłość, raczej dalsza)
czas przyszły
świat, który nadejdzie
Szczegóły
みれん miren długotrwałe uczucie
przywiązanie
ubolewanie
Szczegóły
成年 みせいねん miseinen niepełnoletni Szczegóły
成年者 みせいねんしゃ misei nensha osoba niepełnoletnia Szczegóły
みすい misui próba
usiłowanie
np. popełnienia zbrodni, przestępstwa i etc Szczegóły
みてい mitei nierozstrzygnięty
oczekujący
w toku
Szczegóły
みぜん mizen przed tym zdarzeniem
poprzednio
przedtem
Szczegóły
前代 ぜんだいみもん zendaimimon niesłychany
niebywały
niespotykany
nieprawdopodobny
bezprecedensowy
niespotykany w historii
Szczegóły
暗殺 あんさつみすい ansatsu misui usiłowanie zabójstwa Szczegóły
ハンドシェーク指示完了 ハンドシェークしじみかんりょう handosheeku shiji mikanryou uścisk dłoni wskazujący wybitność Szczegóły
ひのとひつじ hinotohitsuji 44-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
ひつじぐさ hitsuji gusa grzybień karłowaty roślina, Nymphaea tetragona Szczegóły
ひつじさる hitsujisaru południowy zachód archaizm Szczegóły
だし いまだし imadashi coś na co ma się ochotę Szczegóły
かのとひつじ kanotohitsuji ósmy z cyklu seksagonalnego Szczegóły
きび kibi 56-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
きび kibi 20-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
希代 きたいみもん kitai mimon niespotykany
niesłychany
niebywały
niezrównany
Szczegóły
恋人 こいびとみまん koibito miman para, która jest czymś więcej niż przyjaciółmi, ale nie w intymnym związku Szczegóły
だき まだき madaki bardzo krótko czas temu
bardzo wcześnie (np. rano)
Szczegóły
まだき madaki bardzo krótko czas temu
bardzo wcześnie (np. rano)
Szczegóły
分化 みぶんか mibunka niezróżnicowany
niespecyficzny
Szczegóły
着手 みちゃくしゅ michakushu (praca) jeszcze nie zaczęta Szczegóły
知語 みちご michigo nieznany język
nieznane słowo
Szczegóły
知状態 みちじょうたい michi joutai nieznany stan
niewiadomy stan
Szczegóły
みはつ mihatsu przed odbyciem się pewnego zdarzenia Szczegóły
発達 みはったつ mihattatsu nierozwinięty Szczegóły
舗装 みほそう mihosou nieutwardzony Szczegóły
解放部落 みかいほうぶらく mikaihou buraku obszar burakumin mało znane słowo Szczegóły
開拓 みかいたく mikaitaku niezagospodarowany teren
dziki teren
dziki obszar
Szczegóły
開拓地 みかいたくち mikai takuchi niezagospodarowany obszar
dziki teren
Szczegóły
確認 みかくにん mikakunin niepotwierdzone
niepotwierdzony
nieokreślony
niezidentyfikowany
nieznany
Szczegóły
確認飛行物体 みかくにんひこうぶったい mikakunin hikou buttai UFO
niezidentyfikowany obiekt latający
Szczegóły
確認情報 みかくにんじょうほう mikakunin jouhou niepotwierdzona informacja Szczegóły
確認生物 みかくにんせいぶつ mikakunin seibutsu tajemnicze i nieznane zwierzę Szczegóły
みかん mikan niepełny
niekompletny
niedokończony
Szczegóły
刊行 みかんこう mikankou niewydany
niepublikowany
Szczegóły
完了 みかんりょう mikanryou niepełny
niekompletny
niedoskonały
niezupełny
Szczegóły
経験 みけいけん mikeiken niedoświadczony
brak doświadczenia
Szczegóły
経験者 みけいけんしゃ mikei kensha niedoświadczona osoba Szczegóły
公開 みこうかい mikoukai niewydany
niepublikowany
nieupubliczniony
nienotowany na giełdzie (np. akcje)
nieujawniony
Szczegóły
公開株式 みこうかいかぶしき mikoukai kabushiki kapitał prywatny Szczegóły
納者 みのうしゃ minousha osoba zalegająca z płatnością
osoba dłużna
osoba zalegająca z podatkami
Szczegóły
来派 みらいは miraiha futuryzm Szczegóły
来人 みらいじん miraijin człowiek przyszłości
Homo futurus
osoba podróżująca przez czas i przybywająca z przyszłości
Szczegóły
来的 みらいてき miraiteki futurystyczny Szczegóły
来像 みらいぞう miraizou wizja przyszłości Szczegóły
みさい misai ??? Szczegóły
晒し みさらし misarashi niebielony
niefarbowany
Szczegóły
みさらし misarashi niebielony
niefarbowany
Szczegóły
みせい misei nieukończony
niedokończony
nieopracowany
Szczegóły
成品 みせいひん miseihin niedokończony towar Szczegóły
成熟 みせいじゅく miseijuku niedojrzałość
niedojrzały
niepełnoletność
niepełnoletni
Szczegóły
成熟卵 みせいじゅくらん misei jukuran niedojrzała komórka jajowa Szczegóły
みせつ misetsu ??? Szczegóły
みしん mishin niepłacenie trybutu
uchylanie się od płacenie trybutu
Szczegóły
信者 みしんじゃ mishinja osoba niewierząca
niedowiarek
osoba pytająca
Szczegóły
申告 みしんこく mishinkoku niezadeklarowany Szczegóły
処置 みしょち mishochi ??? Szczegóły
みしゅう mishuu należny
zaległy
nieuregulowany
Szczegóły
就学 みしゅうがく mishuugaku przedszkole jeszcze nie wstąpił do szkoły Szczegóły
曽有 みそう misou bezprecedensowy
niespotykany
nie słyszany
Szczegóły
定義 みていぎ miteigi nieokreślony
niezdefiniowany
nieustalony
Szczegóły
届け みとどけ mitodoke niezgłaszanie
niezgłoszony
oficjalnie niezarejestrowany (np. małżonek)
Szczegóły
みとう mitou dziewiczy
niezbadany
Szczegóły
踏峰 みとうほう mitouhou niezdobyta góra Szczegóły
登峰 みとうほう mitouhou niezdobyta góra Szczegóły
踏査 みとうさ mitousa niezbadany Szczegóły
晒し みざらし mizarashi niebielony
niefarbowany
Szczegóły
みざらし mizarashi niebielony
niefarbowany
Szczegóły
然防止 みぜんぼうし mizen boushi zapobieganie
prewencja
Szczegóły
然形 みぜんけい mizenkei forma niedokonana Szczegóły
曾有 みぞう mizou bezprecedensowy
niespotykany
nie słyszany
Szczegóły
曽有 みぞう mizou bezprecedensowy
niespotykany
nie słyszany
Szczegóły
みずのとひつじ mizunotohitsuji 20-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
通女 おぼこ oboko niewinny (niewinna, szczególnie dziewczyna)
naiwny
niedoświadczony
dziewica
panna
młode paski barweny (ryby)
Szczegóły
戦争亡人 せんそうみぼうじん sensou miboujin wdowa wojenna Szczegóły
しんび shinbi ósmy z cyklu seksagonalnego Szczegóły
ていび teibi 44-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
つちのとひつじ tsuchinotohitsuji 56-ty z cyklu seksagonalnego Szczegóły
前人 ぜんじんみはつ zenjin mihatsu bezprecedensowy
niespotykany
niesłychany
niebywały
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF