小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
むら mura wioska
wieś
Szczegóły
そん son wioska
wieś
Szczegóły
ちょうそん chouson miasto i wieś Szczegóły
ぎょそん gyoson wioska rybacka Szczegóły
かんそん kanson bezludna wioska
biedna wioska
uboga wioska
Szczegóły
むらびと murabito wieśniak Szczegóły
のうそん nouson społeczność rolnicza
wieś rolna
wiejski
Szczegóły
さんそん sanson górska wioska Szczegóły
選手 せんしゅむら senshumura wioska olimpijska
wioska sportowców
Szczegóły
市町 しちょうそん shichouson miasta
miasta i wsie
Szczegóły
そんちょう sonchou wójt
sołtys
Szczegóły
議会 そんぎかい songikai wiejskie zgromadzenie Szczegóły
そんみん sonmin ludność wiejska Szczegóły
ちょうそんせい chousonsei system miejski Szczegóły
どうそん douson ta sama wioska
ta wioska
Szczegóły
芸術家 げいじゅつかむら geijutsu kamura kolonia artystów Szczegóły
原子力 げんしりょくむら genshiryoku mura wioska energii jądrowej
zwarta społeczność ustawodawców, organów regulacyjnych i producentów zaangażowanych w promocję energii jądrowej
poniżająco Szczegóły
はいそん haison wymarłe miasto
opuszczona wioska
wioska bez mieszkańców
Szczegóły
へいそん heison biedna wioska
moja (mała lub biedna) wioska
Szczegóły
へきそん hekison odległa wioska Szczegóły
いっそん isson wieś
wioska
cała wieś
Szczegóły
一品運動 いっそんいっぴんうんどう isson'ippin'undou kampania pobudzająca wieś do promowania specjalnych, regionalnych produktów Szczegóły
かいそん kaison aglomerowana wioska Szczegóły
蜘蛛 きむらぐも kimura gumo heptathela kimurai gatunek pająka Szczegóły
きそん kison wracanie do swojej wioski Szczegóły
こむら komura mała wioska Szczegóły
こうそん kouson wiosna wzdłuż (dużej) rzeki Szczegóły
キャンプ キャンプむら kyanpu mura miejsce obozowania
obozowisko
pole kempingowe
Szczegóły
きゅうそん kyuuson stara wioska
stara wieś
Szczegóły
無医 むいそん muison wioska bez lekarza Szczegóły
むらど murado nerka Szczegóły
むらぎも muragimo organy wewnętrzne
narządy wewnętrzne
wnętrzności
Szczegóły
切り むらぎり mura giri granica między dwoma wioskami archaizm Szczegóły
むらぎり mura giri granica między dwoma wioskami archaizm Szczegóły
むらぎり mura giri granica między dwoma wioskami archaizm Szczegóły
八分 むらはちぶ murahachibu ostracyzm Szczegóły
上ファンド むらかみファンド murakami fando fundusz Murakami japoński fundusz inwestycyjny Szczegóły
むらきも murakimo organy wewnętrzne
narządy wewnętrzne
wnętrzności
Szczegóły
むらくも murakumo zbierające się chmury
grupa chmur
Szczegóły
むらむら muramura wieś
wioska
Szczegóły
むらむら muramura wieś
wioska
Szczegóły
のお社 むらのおやしろ mura no oyashiro wiejska świątynia Szczegóły
興し むらおこし mura okoshi rewitalizacja wioski
odnowienie wioski (projekt)
Szczegóły
おこし むらおこし mura okoshi rewitalizacja wioski
odnowienie wioski (projekt)
Szczegóły
起こし むらおこし mura okoshi rewitalizacja wioski
odnowienie wioski (projekt)
Szczegóły
むらおさ muraosa wójt
sołtys
Szczegóły
むらさめ murasame przelotny deszcz Szczegóły
芝居 むらしばい murashibai sztuka wystawiona na wsi
sztuka wystawiona przez mieszkańców wsi
Szczegóły
時雨 むらしぐれ murashigure jesienny deszcz Szczegóły
むらと murato nerka Szczegóły
役場 むらやくば murayakuba wiejskie biuro
urząd wioski
wiejski miejscowy urząd administracyjny
Szczegóły
むらざと murazato wieś
wioska
Szczegóły
農漁 のうぎょそん nougyoson rybacka i rolnicza wioska Szczegóły
農山漁 のうさんぎょそん nousangyoson wioski rolnicze, górskie i rybackie
wiejski rejon
Szczegóły
のうそんぶ nousonbu wiejski rejon
obszar rolniczy
Szczegóły
地帯 のうそんちたい nouson chitai społeczność rolna
obszar rolny
region rolny
obszar rolniczy
region rolniczy
Szczegóły
風景 のうそんふうけい nouson fuukei wiejski krajobraz
wiejska sceneria
Szczegóły
りんそん rinson sąsiednia wioska
sąsiednia wieś
Szczegóły
りそん rison opuszczanie swojej wioski Szczegóły
さんそん sanson rozrzucona wiejska osada
rozproszona wiejska osada
Szczegóły
さとむら satomura wieś
wioska
Szczegóły
市長長選挙 しちょうそんちょうせんきょ shichou sonchou senkyo wyścig o fotel burmistrza Szczegóły
市区町 しくちょうそん shiku chouson samorząd
rząd lokalny
władze samorządowe miasta
władze miasta
Szczegóły
市区町 しくちょうそんめい shikuchou sonmei wyrażenie omnibus dla nazw miast, okręgów, miasteczek i wiosek Szczegóły
しゅうそん shuuson aglomerowana osada wiejska Szczegóły
そんおう son'ou starszy człowiek mieszkający w wiosce Szczegóły
そんゆう son'yuu wieś
wioska
mało znane słowo Szczegóły
そんゆう son'yuu własność wioski
mienie wioski
Szczegóły
そんかい sonkai zgromadzenie wioski
zebranie wioski
Szczegóły
ソンミ虐殺事件 ソンミむらぎゃくさつじけん sonmi mura gyakusatsu jiken Masakra w Mỹ Lai zbrodnia wojenna dokonana 16 marca 1968 roku przez amerykańskie wojska lądowe, które zmasakrowały w wiosce Mỹ Lai w południowym Wietnamie setki nieuzbrojonych cywilów Szczegóły
そんない sonnai środek wioski Szczegóły
そんぴ sonpi wydatki wsi
na koszt wsi
Szczegóły
そんらく sonraku kolonia
osada
osiedle
Szczegóły
そんりつ sonritsu wiejski
administrowany przez wieś
Szczegóły
そんせい sonsei władze wiejskie Szczegóły
そんしゃ sonsha ??? Szczegóły
そんしょう sonshou wieś
wioska
posiadłość wiejska
Szczegóły
となりむら tonarimura sąsiednia wioska
sąsiednia wieś
Szczegóły
やせむら yasemura biedna wioska
wyludniona wioska
mało znane słowo Szczegóły
ぜんそん zenson cała wioska
wszystkie wioski (w okolicy)
Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF