小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ひょう hyou ???
gładkie drewno przedstawiające kolejność miejsc siedzących na dworze (archaizm)
tabliczka z imieniem i nazwiskiem (archaizm)
Szczegóły
しめ shime lina służąca do ogrodzenia poświęconych miejsc lub jako talizman przeciwko złu (skrót)
ogrodzenie kordonem (archaizm)
Szczegóły
しるべ shirube wskazówka
wskazówki
poradnictwo
Szczegóły
しるし shirushi znak
symbol
marka
Szczegóły
ひょうだい hyoudai tytuł
nagłówek
Szczegóły
ひょうご hyougo slogan
motto
Szczegóły
ひょうほん hyouhon przykład
próbka
wzór
Szczegóły
ひょうじゅん hyoujun norma
standard
Szczegóły
準語 ひょうじゅんご hyoujungo standardowy język (kraju)
standardowy Japoński
Szczegóły
ひょうこう hyoukou wysokość
wysokość nad poziomem morza
Szczegóły
ひょうしき hyoushiki znak
tablica
np. drogowy Szczegóły
ひょうてき hyouteki cel
tarcza
Szczegóły
もくひょう mokuhyou cel
zamiar
znak
Szczegóły
しひょう shihyou indeks
wskaźnik
Szczegóły
しょうひょう shouhyou znak firmowy
znak towarowy
Szczegóły
登録商 とうろくしょうひょう touroku shouhyou zarejestrowany znak handlowy
znak towarowy zastrzeżony
znak handlowy zastrzeżony
Szczegóły
あいじるし aijirushi znak rozpoznawczy (szczególnie jako znak koleżeństwa)
znak umieszczony w miejscu, w którym dwa kawałki tkaniny mają zostać zszyte (lub dwa kawałki drewna połączone, itp.)
pieczęć weryfikacyjna
Szczegóły
合い あいじるし aijirushi znak rozpoznawczy (szczególnie jako znak koleżeństwa)
znak umieszczony w miejscu, w którym dwa kawałki tkaniny mają zostać zszyte (lub dwa kawałki drewna połączone, itp.)
pieczęć weryfikacyjna
Szczegóły
ぼひょう bohyou nagrobek
płyta nagrobna
Szczegóły
ビュー基準座 ビューきじゅんざひょうけい byuu kijun zahyoukei ??? Szczegóły
地平座 ちへいざひょう chihei zahyou współrzędne horyzontalne Szczegóły
直角座 ちょっかくざひょう chokkaku zahyou współrzędne kartezjańskie
współrzędne prostokątne
Szczegóły
直交座 ちょっこうざひょう chokkou zahyou współrzędne kartezjańskie
współrzędne prostokątne
Szczegóły
どうひょう douhyou znak drogowy
drogowskaz
Szczegóły
ふひょう fuhyou boja Szczegóły
げんぴょう genpyou zerowy kamień milowy Szczegóły
はかじるし hakajirushi nagrobek
płyta nagrobna
Szczegóły
はたじるし hatajirushi banner
slogan
hasło
godło (na fladze)
emblemat
Szczegóły
放射能 ほうしゃのうひょうしき houshanou hyoushiki symbol promieniowania
symbol ostrzegający przed promieniowaniem
Szczegóły
ぼう ひょうぼう hyoubou ??? Szczegóły
ひょうちょう hyouchou pojawienie się na powierzchni
symbol
znak
znak szczególny (biologia)
diagnostyczna natura (biologia)
Szczegóły
ひょうちゅう hyouchuu znak
wskaźnik
drogowskaz
wskaźnik pokazujący poziom (np. wody)
Szczegóły
本化定理 ひょうほんかていり hyouhonka teiri twierdzenie o próbkowaniu
twierdzenie Kotielnikowa-Shannona
twierdzenie Nyquista-Shannona
twierdzenie Whittakera-Kotielnikowa-Shannona
twierdzenie Nyquista-Kotielnikowa-Shannona
twierdzenie Whittakera-Nyquista-Kotielnikowa-Shannona
fundamentalne twierdzenie teorii informacji, telekomunikacji oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów opisujące matematyczne podstawy procesów próbkowania sygnałów oraz ich rekonstrukcji Szczegóły
本室 ひょうほんしつ hyouhonshitsu pokój z próbkami
zielnik
Szczegóły
ひょうじ hyouji wskazanie
oznaczenie
określenie
wyrażenie
pokazywanie
przedstawienie
zobrazowanie
przejaw
objaw
ukazywanie
wyświetlacz
wyświetlanie
przypisywanie
atrybucja
Szczegóły
ひょうじ hyouji znak
metka
etykieta
punkt orientacyjny
Szczegóły
示板 ひょうじばん hyoujiban znak np. przy drodze, w parku i etc Szczegóły
準エラー ひょうじゅんエラー hyoujun' eraa błąd standardowy Szczegóły
準以下 ひょうじゅんいか hyou jun'ika poniżej średniej Szczegóły
準電波 ひょうじゅんでんぱ hyoujun denpa standardowy sygnał czasu i częstotliwości Szczegóły
準誤差 ひょうじゅんごさ hyou jungosa błąd standardowy statystyka Szczegóły
準準拠 ひょうじゅんじゅんきょ hyoujun junkyo zgodność z normami Szczegóły
準化 ひょうじゅんか hyoujunka normalizacja
standaryzacja
Szczegóły
準解像度 ひょうじゅんかいぞうど hyoujun kaizoudo standardowa rozdzielczość np. telewizji Szczegóły
準型 ひょうじゅんけい hyoujunkei standardowy typ
standardowy rozmiar
Szczegóły
準規格 ひょうじゅんきかく hyoujun kikaku standard
specyfikacja standardowa
Szczegóły
準光源 ひょうじゅんこうげん hyoujun kougen świeca standardowa (obiekt astronomiczny)
standardowe źródło światła
Szczegóły
準入力 ひょうじゅんにゅうりょく hyoujun nyuuryoku stdin
wejście standardowe
informatyka Szczegóły
準世帯 ひょうじゅんせたい hyoujun setai standardowa jednostka rodzinna
rodzina składająca się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci
Szczegóły
準出力 ひょうじゅんしゅつりょく hyoujun shutsuryoku stdout (informatyka)
standardowe wyjście pliku
Szczegóły
準和名 ひょうじゅんわめい hyoujun wamei standardowa japońska nazwa biologia Szczegóły
準属性 ひょうじゅんぞくせい hyoujun zokusei standardowy atrybut Szczegóły
ひょうもく hyoumoku miejsce wejścia
punkt dostępu
Szczegóły
ひょうさつ hyousatsu tabliczka z nazwiskiem
tabliczka na drzwiach
Szczegóły
識再捕法 ひょうしきさいほほう hyoushikisaihohou metoda wielokrotnych złowień
metoda CMR
sposób określania liczebności populacji metodą kolejnych złowień, oznakowań złowionych osobników i ich uwolnień, a następnie ponownych złowień Szczegóły
自動車登録番号 じどうしゃとうろくばんごうひょう jidousha touroku bangouhyou tablica rejestracyjna dla zarejestrowanych pojazdów Szczegóły
じひょう jihyou kolczyk
znakowanie
np. na bydle Szczegóły
事実上 じじつじょうひょうじゅん jijitsujou hyoujun standard de facto standard lub zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie daną gałąź przemysłu i produktów, który nie jest formalnie wymagany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych lub przez prawo Szczegóły
事実上の じじつじょうのひょうじゅん jijitsujou no hyoujun standard de facto standard lub zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie daną gałąź przemysłu i produktów, który nie jest formalnie wymagany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych lub przez prawo Szczegóły
かいひょう kaihyou znak graniczny na ziemi lub wodzie Szczegóły
角座 かくざひょう kakuzahyou współrzędna kątowa
współrzędne kątowe
Szczegóły
極座 きょくざひょう kyokuzahyou współrzędne biegunowe Szczegóły
球座 きゅうざひょう kyuuzahyou współrzędna sferyczna Szczegóły
めじるし mejirushi znak
punkt orientacyjny
punkt odniesienia
Szczegóły
みちじるし michijirushi znak drogowy
drogowskaz
Szczegóły
みちしるべ michi shirube drogowskaz
przewodnik
podręcznik
instrukcja obsługi
poradnik
trzyszczowate (podrodzina owadów, szczególnie cicindela japonica)
Szczegóły
右手座 みぎてざひょうけい migite zahyoukei układ współrzędnych wyznaczony regułą prawej dłoni Szczegóły
みおつくし miotsukushi znaki na kanale wodnym Szczegóły
モデリング座 モデリングざひょうけい moderingu zahyoukei współrzędne modelowania informatyka Szczegóły
言語 もくひょうげんご mokuhyou gengo język docelowy
język przedmiotowy
język obiektowy
Szczegóły
を立てる もくひょうをたてる mokuhyou o tateru obrać cel
wziąć za cel
Szczegóły
模式 もしきひょうほん moshiki hyouhon holotyp
typowy okaz
Szczegóły
二酸化炭素削減目 にさんかたんそさくげんもくひょう nisanka tanso sakugen mokuhyou cel redukcji CO2 Szczegóły
西海岸準時 にしかいがんひょうじゅんじ nishikaigan hyoujunji czas pacyficzny strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 120°W, który różni się o 8 godzin od uniwersalnego czasu koordynowanego Szczegóły
おんぴょう onpyou znak fonetyczny Szczegóły
れいひょう reihyou znaki na kanale wodnym Szczegóły
臨機目 りんきもくひょう rinki mokuhyou ??? Szczegóły
里程 りていひょう ritei hyou słup milowy
słup kilometrowy
Szczegóły
利用者座 りようしゃざひょう riyousha zahyou współrzędna użytkownika Szczegóły
ろひょう rohyou znak drogowy Szczegóły
最終目 さいしゅうもくひょう saishuumokuhyou cel końcowy
finalny cel
Szczegóły
産出目 さんしゅつもくひょう sanshutsu mokuhyou docelowa produkcja Szczegóły
正規化投影座 せいきかとうえいざひょうけい seikika touei zahyoukei ??? Szczegóły
世界座 せかいざひょう sekai zahyou współrzędna świata
WC (ang: world coordinate)
Szczegóły
社号 しゃごうひょう shagouhyou nazwa świątyni na zewnątrz świątyni zwykle na kamiennym filarze Szczegóły
斜交座 しゃこうざひょう shakou zahyou ukośny układ współrzędnych Szczegóły
車両番号 しゃりょうばんごうひょう sharyou bangouhyou mała tablica rejestracyjna dla małych pojazdów np. kompaktowych samochodów, motocykli i etc Szczegóły
指導 しどうひょう shidouhyou drogowskaz
???
Szczegóły
試験群目 しけんぐんもくひょう shikengun mokuhyou test docelowej grupy Szczegóły
しょうひょうけん shouhyouken prawo znaku towarowego Szczegóły
登録 しょうひょうとうろく shouhyou touroku rejestracja znaku towarowego Szczegóły
束指 たばしひょう tabashihyou ??? Szczegóły
太平洋準時 たいへいようひょうじゅんじ taihei youhyou junji czas pacyficzny
PST (Pacific Standard Time)
strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 120°W, który różni się o 8 godzin od uniwersalnego czasu koordynowanego Szczegóły
テキスト局所座 テキストきょくしょざひょうけい tekisuto kyokusho zahyoukei ??? Szczegóły
天球座 てんきゅうざひょう tenkyuu zahyou współrzędne niebieskie
współrzędne astronomiczne
Szczegóły
統語指 とうごしひょう tougo shihyou indeks składniowy Szczegóły
ゆうひょう yuuhyou noniusz
podziałka noniusza
Szczegóły
ざひょう zahyou współrzędna
współrzędne
Szczegóły
絶対座 ぜったいざひょう zettai zahyou bezwzględna współrzędna
bezwzględny adres
informatyka Szczegóły
絶対座命令 ぜったいざひょうめいれい zettai zahyou meirei bezwarunkowe polecenie
bezwarunkowa instrukcja
informatyka Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF