小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
どくえん dokuen solo
solowy występ
Szczegóły
えんぶ enbu występ taneczny Szczegóły
えんだん endan mównica
trybuna
podium
Szczegóły
えんげい engei przedstawienie
widowisko
występ
rozrywka
Szczegóły
えんげき engeki przedstawienie Szczegóły
えんぎ engi występ
przedstawienie
Szczegóły
技力 えんぎりょく engiryoku zdolności aktorskie
umiejętności aktorskie
umiejętności artystyczne
Szczegóły
じる えんじる enjiru występować (na scenie)
wykonywać (utwór muzyczny)
grać (na scenie)
Szczegóły
えんか enka enka tradycyjna japońska popularna ballada Szczegóły
えんもく enmoku program np. muzyczny, teatralny, koncertu i etc Szczegóły
えんしゅつ enshutsu inscenizacja
wystawianie na scenie
reżyseria (np. sztuki)
Szczegóły
出家 えんしゅつか enshutsuka producent
szef
dyrektor
Szczegóły
えんしゅう enshuu próba
szkolenie
ćwiczenia praktyczne
Szczegóły
えんそう ensou występ
recital
np. muzyczny Szczegóły
奏会 えんそうかい ensoukai koncert Szczegóły
えんざん enzan działanie
obliczanie
liczenie
kalkulacje
Szczegóły
えんぜつ enzetsu przemówienie Szczegóły
ずる えんずる en zuru występować
odgrywać
grać
Szczegóły
じつえん jitsuen przedstawienie
występ
występowanie
wykonanie
Szczegóły
じょえん joen gwiazda (np. filmowa), z którą gra inna gwiazda Szczegóły
じょうえん jouen przedstawienie spektakl Szczegóły
かいえん kaien odsłonięcie kurtyny
rozpoczęcie (zabawy, koncertu i etc)
Szczegóły
こうえん kouen publiczny przedstawienie
publiczny występ
publiczne wykonanie
pokaz sumo w zagranicznym kraju
Szczegóły
こうえん kouen wykład
odczyt
Szczegóły
こうえんかい kouenkai wykład (szczególnie przez kogoś znanego)
spotkanie (wydarzenie z jednym lub wieloma wykładami)
Szczegóły
きょうえん kyouen konkurs recitalowy Szczegóły
きょうえん kyouen pojawianie się razem
występowanie razem
partnerowanie
Szczegóły
さいえん saien kolejny występ (przedstawienie)
rekapitulacja
Szczegóły
しょえん shoen pierwszy występ
pierwsze wykonanie
Szczegóły
しゅえん shuen osoba grający główną rolę Szczegóły
しゅつえん shutsuen przedstawienie
spektakl
występ
występowanie
granie (na scenie)
Szczegóły
ビット ビットえんざん bitto enzan operacja bitowa informatyka Szczegóły
だいえん daien zastępowanie kogoś Szczegóły
どえんか do enka ??? Szczegóły
ドえんか do enka ??? Szczegóły
どくえんかい dokuenkai solowy recital lub wykonanie Szczegóły
繹論理学 えんえきろんりがく en'ekironrigaku logika dedukcyjna mało znane słowo Szczegóły
舞場 えんぶじょう enbujou teatr Szczegóły
えんだい endai pulpit
mównica
trybuna
platforma
Szczegóły
劇付く えんげきづく engeki duku być pochłonięty grą
być pochłonięty przedstawieniem
Szczegóły
劇づく えんげきづく engeki duku być pochłonięty grą
być pochłonięty przedstawieniem
Szczegóły
劇活動 えんげきかつどう engeki katsudou działalność teatralna
praca teatralna
Szczegóły
技派 えんぎは engiha poleganie na umiejętnościach aktorskich niż np. na dobrym wyglądzie Szczegóły
えんのう ennou przedstawienie w teatrze no
wystawienie sztuki w teatrze no
Szczegóły
色性 えんしょくせい enshokusei współczynnik oddawania barw Szczegóły
習林 えんしゅうりん enshuurin las używany w celach badawczych Szczegóły
算機 えんざんき enzanki procesor w czipie komputerowym Szczegóły
説会 えんぜつかい enzetsukai spotkanie, aby wysłuchać przemówienia Szczegóły
説者 えんぜつしゃ enzetsusha mówca Szczegóły
不条理 ふじょうりえんげき fujouri engeki teatr absurdu Szczegóły
凱旋公 がいせんこうえん gaisen kouen występ po udanej trasie zagranicznej Szczegóły
街頭 がいとうえんぜつ gaitou enzetsu uliczne oratorstwo
uliczne krasomówstwo
Szczegóły
激励 げきれいえんぜつ gekirei enzetsu przemowa podnosząca na duchu
mowa dopingująca
rozmowa mająca zachęcić do działania
Szczegóły
劇をじる げきをえんじる geki o enjiru odgrywać rolę
odgrywać przedstawienie
Szczegóły
ゲスト出 ゲストしゅつえん gesuto shutsuen występujący gościnnie Szczegóły
平均色評価数 へいきんえんしょくひょうかすう heikin' enshokuhyou kasuu ogólny indeks renderowania koloru Szczegóły
補数 ほすうえんざん hosuu enzan operacja uzupełniająca informatyka Szczegóły
一致 いっちえんざん icchi enzan operacja identyfikacyjna informatyka Szczegóły
じえん jien występowanie w swojej własnej sztuce, filmie i etc
reżyserowanie swojej sztuki i etc
Szczegóły
自己 じこえんしゅつ jiko enshutsu autor reżyserujący lub produkujący swoją własną sztukę (film)
przedstawienie siebie w pozytywnym świetle
Szczegóły
自作自 じさくじえん jisaku jien granie fragmentu w swojej własnej sztuce
granie utworu muzycznego, który napisało się
robienie wszystkiego samemu (od przygotowania do wykonania)
zmowa
coś ukartowanego
maskarada
???
Szczegóły
じゅんえん jun'en trasa koncertowa Szczegóły
かいえん kaien dziwny, ale osobliwie fascynujący występ Szczegóły
かいえん kaien znakomite przedstawienie
znakomite wykonanie
dobre przedstawienie
dobre wykonanie
Szczegóły
カメオ出 カメオしゅつえん kameo shutsuen cameo krótki udział znanej osobistości (np. aktora, muzyka lub polityka) w filmie, serialu lub w grze komputerowej Szczegóły
関係算子 かんけいえんざんし kankei enzanshi operator relacyjny
operator relacji
Szczegóły
関特 かんとくえん kantokuen plan inwazji na sowiecki Daleki Wschód w lipcu 1941 r skrót Szczegóły
型変換算子 かたへんかんえんざんし katahenkan' enzanshi operator konwersji typu informatyka Szczegóły
基調講 きちょうこうえん kichou kouen przemówienie programowe Szczegóły
記念講 きねんこうえん kinen kouen mowa upamiętniająca
mowa ku czci
Szczegóły
声の出 こえのしゅつえん koe no shutsuen aktorstwo głosowe
pojawianie się w filmie, telewizyjnym show jako aktor głosowy
Szczegóły
こうえん kouen dobre przedstawienie
dobry występ
Szczegóły
こうえん kouen prezentacja ustna Szczegóły
きゃくえん kyakuen gościnny występ Szczegóły
きゅうえん kyuuen przerwany występ
wstrzymany spektakl
Szczegóły
めいえん meien zdumiewające przedstawienie
przedstawienie tak złe, że aż fascynuje
żartobliwie Szczegóły
めいえん meien świetne wykonanie
wyczyn będący dowodem siły albo zręczności
Szczegóły
めいえんぎ meiengi zdumiewające przedstawienie żartobliwie Szczegóły
模範 もはんえんぎ mohan' engi demonstracja modelu
przedstawienie modelu
wystawa
Szczegóły
生出 なましゅつえん namashutsuen program na żywo
pojawienie się na żywo
np. w telewizji Szczegóły
ねつえん netsuen entuzjastyczny występ
entuzjastyczne przedstawienie
Szczegóły
二項 にこうえんざん nikou enzan operacja binarna
operacja dwójkowa
Szczegóły
能をずる のうをえんずる nou o en zuru grać w dramacie w teatrze no Szczegóły
らいえん raien zbliżanie się do występu Szczegóły
来賓説者 らいひんえんぜつしゃ raihin' enzetsusha gościnny mówca mało znane słowo Szczegóły
来賓講 らいひんこうえんしゃ raihin kouensha gościnny mówca Szczegóły
りきえん rikien entuzjastyczny występ Szczegóły
論理算子 ろんりえんざんし ronri enzanshi operator logiczny Szczegóły
最終公 さいしゅうこうえん saishuu kouen finałowy występ
ostatnie występ
Szczegóły
しえん shien próbne przedstawienie
próbny występ
próba w teatrze
Szczegóły
敷居値 しきいちえんざん shikiichi enzan operacja progowa Szczegóły
施政方針 しせいほうしんえんぜつ shisei houshin' enzetsu przemówienie polityczne Szczegóły
四則 しそくえんざん shisoku enzan cztery operacje arytmetyczne
podstawowe operacje arytmetyczne
Szczegóły
招待講 しょうたいこうえん shoutai kouen wykład wygłoszony przez zaproszoną osobę Szczegóły
しゅうえん shuuen zakończenie przedstawienia
zakończenie występu
Szczegóły
即興 そっきょうえんそう sokkyou ensou improwizacja (zwykle muzyczna)
improwizowany występ
Szczegóły
数値算プロセッサ すうちえんざんプロセッサ suuchi enzan purosessa numeryczny procesor danych informatyka Szczegóły
追悼 ついとうえんぜつ tsuitou enzetsu mowa pogrzebowa Szczegóły
役割 やくわりえんぎ yakuwari engi odgrywanie roli Szczegóły
ぞくえん zokuen kontynuowanie inscenizacji sztuki lub pokazu Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF