小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ほう hou armata
działo
Szczegóły
じゅう juu pistolet
broń
karabin
Szczegóły
迫撃 はくげきほう hakugekihou moździerz rodzaj broni Szczegóły
はっぽう happou strzelanie
odpalanie
np. z pistoletu, działa i etc Szczegóły
ほうだん houdan pocisk artyleryjski
kula armatnia
Szczegóły
ほうげき hougeki bombardowanie
ostrzeliwanie
ostrzał
Szczegóły
ほうへい houhei artyleria
artylerzysta
kanonier
Szczegóły
ほうか houka ogień artyleryjski
ogień armatni
strzelanie
ostrzeliwanie
ostrzał
Szczegóły
くうほう kuuhou nienaładowany pistolet
pistolet naładowany ślepymi nabojami
strzelanie ślepakami
Szczegóły
しゅほう shuhou główna bateria
główne działo
główna armata
główne uzbrojenie
Szczegóły
たいほう taihou armata
działo
artyleria
Szczegóły
てっぽう teppou pistolet
broń palna
drewniany kij, w której zawodnicy uderzają podczas ćwiczeń
fugu (kolokwializm)
Szczegóły
バズーカ バズーカほう bazuuka hou bazuka
pancerzownica
Szczegóły
びほう bihou uzbrojenie Szczegóły
ちょうほう chouhou pogrzebowy salut artyleryjski Szczegóły
電磁投射 でんじとうしゃほう denji toushahou railgun
działo elektromagnetyczne
działo elektryczne
broni palnej, która wykorzystuje elektromagnetyzm do napędzania pocisku
Szczegóły
どほう dohou broń balista Szczegóły
ふくほう fukuhou uzbrojenie pomocnicze (statku wojennego)
dodatkowa bateria
dodatkowa broń
Szczegóły
ガトリング ガトリングほう gatoringu hou broń Gatlinga
karabin Gatlinga
Szczegóły
原子 げんしほう genshihou armata atomowa
działo atomowe
Szczegóły
ごほう gohou ??? Szczegóły
ごうほう gouhou pistolet sygnałowy
pistolet startowy
Szczegóły
下手な鉄も数撃ちゃ当たる へたなてっぽうもかずうちゃあたる heta na teppou mo kazuucha ataru nawet niewykwalifikowani mogą odnieść sukces dzięki fuksowi przy wystarczającej liczbie prób
nawet kiepski strzelec trafi w cel przy dużej licznie strzałów
przysłowie Szczegóły
下手な鉄も数撃てば当たる へたなてっぽうもかずうてばあたる heta na teppou mo kazu uteba ataru nawet niewykwalifikowani mogą odnieść sukces dzięki fuksowi przy wystarczającej liczbie prób
nawet kiepski strzelec trafi w cel przy dużej licznie strzałów
przysłowie Szczegóły
下手な鉄も数打てば当たる へたなてっぽうもかずうてばあたる heta na teppou mo kazu uteba ataru nawet niewykwalifikowani mogą odnieść sukces dzięki fuksowi przy wystarczającej liczbie prób
nawet kiepski strzelec trafi w cel przy dużej licznie strzałów
przysłowie Szczegóły
肘鉄 ひじでっぽう hijideppou przepychanie się łokciami
odrzucanie
Szczegóły
肘鉄 ひじてっぽう hijiteppou przepychanie się łokciami
odrzucanie
Szczegóły
捕鯨 ほげいほう hogeihou działo harpunnicze wielorybnictwo Szczegóły
ほうび houbi zamek broni
tylec broni
Szczegóły
ほうだい houdai bateria
działo
Szczegóły
ほうどう houdou spiż
brąz armatni
Szczegóły
煙弾雨 ほうえんだんう houen dan'u dym z broni i grad (deszcz) z pocisków Szczegóły
ほうがん hougan kula armatnia
pocisk artyleryjski
Szczegóły
丸投げ ほうがんなげ hougannage pchnięcie kulą Szczegóły
ほうじゅつ houjutsu artyleria Szczegóły
ほうかん houkan kanonierka Szczegóły
艦外交 ほうかんがいこう houkan gaikou dyplomacja poparta groźbą użycia siły Szczegóły
ほうきん houkin spiż
spiżowy
brąz armatni
Szczegóły
ほうこう houkou artyleria Szczegóły
ほうおん houon huk armaty
huk działa
Szczegóły
ほうれつ houretsu bateria (artyleria)
ogień zaporowy
Szczegóły
ほうせい housei odgłos pistoletu
odgłos broni
huk armaty
Szczegóły
ほうせん housen bitwa artyleryjska Szczegóły
ほうしゅ houshu artylerzysta
kanonier
Szczegóły
ほうとう houtou wieża działowa
wieżyczka strzelecka
Szczegóły
ほうざ houza platforma działa Szczegóły
自走 じそうほう jisouhou artyleria samobieżna
działo samobieżne
Szczegóły
じゅうほう juuhou broń palna Szczegóły
じゅうほう juuhou ciężka artyleria Szczegóły
刀剣類所持等取締法 じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう juuhou toukenrui shojitou torishimarihou Prawo Kontroli Mieczy i Broni Palnej (1958) Szczegóły
十字 じゅうじほうか juuji houka ogień krzyżowy Szczegóły
かほう kahou artyleria Szczegóły
滑腔 かっこうほう kakkouhou działo gładkolufowe
działo bez gwintu
Szczegóły
紙鉄 かみでっぽう kamideppou pukawka
pukawka z origami
Szczegóły
加農 カノンほう kanon hou działo
armata
szczególnie artyleria strzelająca pociskami o dużej prędkości Szczegóły
カノン カノンほう kanon hou działo
armata
szczególnie artyleria strzelająca pociskami o dużej prędkości Szczegóły
加農 かのうほう kanou hou działo
armata
szczególnie artyleria strzelająca pociskami o dużej prędkości Szczegóły
かんぽう kanpou broń statku Szczegóły
射撃 かんぽうしゃげき kanpou shageki bombardowanie Szczegóły
けいほう keihou broń ostrzegawcza
pistolet ostrzegawczy
broń alarmująca
Szczegóły
機関 きかんほう kikanhou działko automatyczne Szczegóły
高角 こうかくほう koukakuhou działo szerokokątne lub przeciwlotnicze Szczegóły
高射 こうしゃほう koushahou dzieło przeciwlotnicze Szczegóły
高射機関 こうしゃきかんほう kousha kikanhou działo przeciwlotnicze mało znane słowo Szczegóły
キャノン キャノンほう kyanonhou działo
armata
Szczegóły
きょほう kyohou ogromne działo
ogromna armata
ogromna broń
Szczegóły
曲射 きょくしゃほう kyokushahou haubica Szczegóły
きゅうほう kyuuhou moździerz Szczegóły
豆鉄 まめでっぽう mamedeppou rurka do strzelania z ziaren grochu Szczegóły
明治の大 めいじのたいほう meiji no taihou słaby zamach (w golfie)
???
armata z epoki Meiji
wyrażenie idiomatyczne Szczegóły
水鉄 みずでっぽう mizudeppou pistolet na wodę Szczegóły
無反動 むはんどうほう muhan douhou działo bezodrzutowe Szczegóły
無鉄 むてっぽう muteppou nieostrożny
pochopny
impulsywny
nieprzemyślany
nierozważny
Szczegóły
れいほう reihou salwa Szczegóły
連装 れんそうほう rensouhou montowanie dwóch lub więcej dział np. na morskie wieżyce, czołgu Szczegóły
榴弾 りゅうだんほう ryuudanhou haubica Szczegóły
榴弾 りゅうだんぽう ryuudanpou haubica Szczegóły
さんぽう sanpou artyleria górska Szczegóły
しゅくほう shukuhou salwa Szczegóły
集中 しゅうちゅうほうか shuuchuu houka skoncentrowany ogień (atak) Szczegóły
速射 そくしゃほう sokushahou szybkostrzelne działo
mówić szybko (kolokwializm)
lawina słów lub pytań
kolokwializm Szczegóły
雀の鉄 すずめのてっぽう suzume no teppou wyczyniec czerwonożółty gatunek wieloletniej rośliny, należącej do rodziny wiechlinowatych, Alopecurus aequalis Szczegóły
三門 たいほうさんもん taihou sanmon trzy działa
trzy armaty
Szczegóły
対空 たいくうほう taikuuhou działo przeciwlotnicze
artyleria przeciwlotnicza
Szczegóły
対空 たいくうほうか taikuu houka ogień przeciwlotniczy Szczegóły
対戦車 たいせんしゃほう taisen shahou armata przeciwpancerna Szczegóły
単装 たんそうほう tansouhou pojedyncze działo np. na okręcie, na czołgu i etc Szczegóły
和え てっぽうあえ teppouae sałatka z mielonej walijskiej cebuli, owoców morza i octowego miso Szczegóły
風呂 てっぽうぶろ teppou buro wanna z metalową rurką Szczegóły
てっぽうえび teppou ebi Alpheus brevicristatus Szczegóły
海老 てっぽうえび teppou ebi Alpheus brevicristatus Szczegóły
てっぽうみず teppoumizu nagła powódź Szczegóły
てっぽううお teppouuo toxotes gatunek ryby z rodziny okoniowatych Szczegóły
責め てっぽうぜめ teppou zeme forma tortury, w której stopiony ołów jest wylewany na plecy ofiary Szczegóły
突撃 とつげきほう totsugekihou działo szturmowe Szczegóły
やほう yahou działo polowe
armata polowa
artyleria polowa
Szczegóły
闇に鉄 やみにてっぽう yami ni teppou robienie czegoś bez zdecydowania jaki jest cel
???
wyrażenie idiomatyczne Szczegóły
闇夜に鉄 やみよにてっぽう yamiyo ni teppou bezcelowa próba
strzał w ciemno
mało znane słowo Szczegóły
闇夜の鉄 やみよのてっぽう yamiyo no teppou bezcelowa próba
strzelać w ciemno
???
wyrażenie idiomatyczne Szczegóły
前装 ぜんそうほう zensouhou broń odprzodowa ładowana od przodu Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF