小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
など nado i tak dalej
etc
i inne
i tym podobne
lub coś takiego
na przykład
Szczegóły
ra i inni
i inne
i tym podobne
albo tak
???
Szczegóły
とう tou klasa
grupa
kategoria
i tak dalej
etc.
równy
taki sam
podobny
Szczegóły
とうか touka równoważność
jednoznaczność
równoważny
jednoznaczny
Szczegóły
しい ひとしい hitoshii równy
jednakowy
taki sam
bez różnic
równoznaczny
Szczegóły
とうぶん toubun dzielenie na równe części
równe części
Szczegóły
なおざり naozari niedbalstwo
niedbałość
zaniedbanie
lekceważenie
bagatelizowanie
Szczegóły
とうとう toutou etc
i tak dalej
i tak podobnie
Szczegóły
とうしん toushin proporcje ciała Szczegóły
とうとう toutou etc
i tak dalej
i tak podobnie
Szczegóły
とうきゅう toukyuu klasa
stopień
ranga
klasyfikacja
Szczegóły
などなど nadonado etc
i tak dalej
i tak podobnie
Szczegóły
どうとう doutou równy
równość
taki sam
jednakowy
te same prawa
ten sam stopień
równoważność
Szczegóły
かとう katou niższy rangą
gorszy
bazowy
niższej klasy
niższego stopnia
Szczegóły
いっとう ittou pierwszej klasy
pierwszorzędny
A1
najlepszy
Szczegóły
きんとう kintou równość
jednolitość
Szczegóły
びょうどう byoudou równość Szczegóły
たいとう taitou równość (szczególnie statusów, na równych warunkach)
równoważność
równoznaczny
Szczegóły
じょうとう joutou wyższość
przewaga
starszeństwo
nadrzędność
pierwsza klasa
najwyższa klasa
bardzo dobry
Szczegóły
こうとう koutou wysoka klasa
wysoki stopień
Szczegóły
不平 ふびょうどう fubyoudou nierówność
nierównomierność
niesprawiedliwość
nierówny
nierównomierny
niesprawiedliwy
Szczegóły
ゆうとうせい yuutousei wyróżniony uczeń
wyróżniony student
honorowy student
Szczegóły
学校 こうとうがっこう koutou gakkou szkoła średnia
liceum
Szczegóły
れっとうかん rettoukan kompleks niższości Szczegóły
なんら nanra cokolwiek
dowolnego rodzaju
nic a nic (z przeczącą formą czasownika)
Szczegóły
いっとう ittou pierwszej klasy
pierwszorzędny
A1
najlepszy
Szczegóły
かれら karera oni
ich
Szczegóły
ちゅうとう chuutou druga klasa
drugi stopień
drugorzędny stopień
średnia jakość
przeciętny
średni
klasa średnia
Szczegóły
高卒 こうそつ kousotsu absolwent liceum skrót od 高学校卒業 Szczegóły
こいつ こいつら koitsura ci ludzie
ci goście
Szczegóły
あいつ あいつら aitsura oni Szczegóły
それ それら sorera tamten w pobliżu drugiej osoby Szczegóły
これ これら kore ra te Szczegóły
われら warera my
nas
ja (archaizm)
mnie (archaizm)
ty (odnosi się do grupy równej lub niższej sobie, archaizm)
Szczegóły
われら warera my
nas
ja (archaizm)
mnie (archaizm)
ty (odnosi się do grupy równej lub niższej sobie, archaizm)
Szczegóły
これら kore ra te Szczegóły
これら kore ra te Szczegóły
やつら yatsura oni
tamci ludzie
Szczegóły
それら sorera tamten w pobliżu drugiej osoby Szczegóły
ぼくら bokura my używane przez mężczyzn Szczegóły
彼奴 あいつら aitsura oni Szczegóły
此奴 こいつら koitsura ci ludzie
ci goście
Szczegóły
やつ やつら yatsura oni
tamci ludzie
Szczegóły
此れ これら kore ra te Szczegóły
さんとう santou trzecia klasa Szczegóły
さんとう santou trzecia klasa Szczegóły
とくとう tokutou wyjątkowa jakość, klasa lub stopień Szczegóły
しょとう shotou elementarny
podstawowy
Szczegóły
よら yora my
nas
literacki lub formalny termin Szczegóły
よら yora my
nas
literacki lub formalny termin Szczegóły
けいら keira wy archaizm, honoryfikatywnie, język mężczyzn Szczegóły
こうとう koutou tożsamość w matematyce Szczegóły
まっとう mattou ostatnie miejsce np. w meczu, wyścigu, loterii i etc Szczegóły
そうとう soutou równość
bycie równym
Szczegóły
げんとう gentou redukcja
złagodzenie
obniżenie
Szczegóły
ふとう futou odmienność
różnica
nierówność
Szczegóły
ゆうとう yuutou akademicka doskonałość
wyróżnienie (np. po ukończeniu szkoły)
z wyróżnieniem
Szczegóły
あれら arera tamten
tamto (wskazuje coś odległego zarówno od mówcy lub słuchacza lub coś bez nazywania tego bezpośrednio)
oni (wskazywanie ludzi równych lub niższych sobie, archaizm)
Szczegóły
げら gera ja
mnie
archaizm, pokornie Szczegóły
にとう nitou druga klasa Szczegóły
にとう nitou druga klasa Szczegóły
れっとう rettou niższość
niska klasa
niski stopień
Szczegóły
こら kora dziecko Szczegóły
きみら kimira facet
gość
kumpel
kolega
poufale, język mężczyzn Szczegóły
わいら waira wy (archaizm, poniżająco)
ja (archaizm)
mnie (archaizm)
nas (archaizm)
wy (archaizm)
Szczegóły
うぬら unura wy archaizm, poniżająco Szczegóły
なむだち namudachi wy archaizm, poniżająco Szczegóły
なむたち namutachi wy archaizm, poniżająco Szczegóły
うぬら unura wy archaizm, poniżająco Szczegóły
おいら oira ja
mi
mnie
szczególnie おいら Szczegóły
おいら oira ja
mi
mnie
szczególnie おいら Szczegóły
おれら orera my
nasz
ja (szczególnie szczególnie おいら)
mi (szczególnie szczególnie おいら)
mnie (szczególnie szczególnie おいら)
Szczegóły
おれら orera my
nasz
ja (szczególnie szczególnie おいら)
mi (szczególnie szczególnie おいら)
mnie (szczególnie szczególnie おいら)
Szczegóły
ひんとう hintou ocena
jakość
Szczegóły
しんとう shintou stopień pokrewieństwa Szczegóły
さとう satou gradacja
stopniowanie
Szczegóły
こうとう koutou degradacja
obniżenie rangi
Szczegóły
くんとう kuntou Order Zasługi Szczegóły
かんとう kantou urzędniczy stopień
urzędnicza ranga
Szczegóły
ろうどう roudou lennik
wasal
orszak
świta
stronnik
Szczegóły
ろうとう routou lennik
wasal
orszak
świta
stronnik
Szczegóły
なにら nanira cokolwiek
dowolnego rodzaju
nic a nic (z przeczącą formą czasownika)
Szczegóły
一親 いっしんとう isshintou pierwszy stopień pokrewieństwa Szczegóły
勲一 くんいっとう kun'ittou order pierwszej klasy Szczegóły
勲1 くんいっとう kun'ittou order pierwszej klasy Szczegóły
悪平 あくびょうどう akubyoudou fałszywa równość
błędna równość
???
Szczegóły
機会均 きかいきんとう kikai kintou równość szans prawo do sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych możliwości Szczegóły
不均 ふきんとう fukintou brak równowagi
zachwianie równowagi
zaburzenie równowagi
dysproporcja
nierówność
Szczegóły
此方人 こちとら kochitora ja
my
kolokwializm Szczegóły
此方人 こっちとら kocchitora ja
my
kolokwializm Szczegóły
お前 おまえら omaera wy język poufały, męski język Szczegóły
おまえ おまえら omaera wy język poufały, męski język Szczegóły
御前 おまえら omaera wy język poufały, męski język Szczegóły
真秀 まほら mahora wielka i wspaniała ziemia (Yamato)
doskonała lokalizacja
wspaniałe miejsce
Szczegóły
此処 ここら kokora gdzieś tutaj Szczegóły
二親 にしんとう nishintou relacja w drugim stopniu Szczegóły
彼女 かのじょら kanojora one
ich (kobiet)
Szczegóły
男女平 だんじょびょうどう danjo byoudou równouprawnienie kobiet i mężczyzn Szczegóły
すうとう suutou ??? Szczegóły
位階勲 いかいくんとう ikaikuntou ??? Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF