小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
きょう kyou sutra Szczegóły
fu przejść
upływać
przemijać
mijać
przejeżdżać
doświadczać
przeżywać
przejść przez
archaizm Szczegóły
けい kei ???
długość geograficzna
pismo święte
sutra
trans-
Szczegóły
たて tate pionowo
podłużny
długość
wysokość
Szczegóły
たていと tateito osnowa układ nitek biegnących wzdłuż tkaniny Szczegóły
げっけい gekkei miesiączkowanie
menstruacja
okres
miesiączka
Szczegóły
へる heru upływać
mijać
przemijać
przechodzić przez
przejść przez
doświadczać
doświadczyć
Szczegóły
いきさつ ikisatsu szczegół
detal
okoliczność
przesłanka
cała historia
sekwencja wydarzeń
chronologia
Szczegóły
自律神 じりつしんけい jiritsu shinkei nerwy autonomiczne Szczegóły
自由 じゆうけいざい jiyuu keizai gospodarka wolnorynkowa Szczegóły
けいど keido długość geograficzna Szczegóły
けいえい keiei konstrukcja
zarządzanie
administrowanie
operacja
projekt
Szczegóły
営者 けいえいしゃ keieisha menedżer
zarządzający
Szczegóły
けいひ keihi wydatek
wydatki
koszt
nakład
Szczegóły
けいじょう keijou zwykły
zwyczajny
pospolity
przeciętny
powszechny
Szczegóły
常利益 けいじょうりえき keijou rieki bieżący zysk
zwyczajny dochód
zwykły dochód
dochód bez podatku dochodowego
Szczegóły
けいか keika postęp
progres
Szczegóły
けいけん keiken doświadczenie Szczegóły
験値 けいけんち keikenchi punkty doświadczenie np. w grach RPG Szczegóły
験豊富 けいけんほうふ keiken houfu doświadczony
znający się
dobrze zorientowany
Szczegóły
験者 けいけんしゃ keikensha doświadczona osoba
osoba, która jest szczególnie doświadczona
Szczegóły
企庁 けいきちょう keikichou Agencja Planowania Gospodarczego ang: Economic Planning Agency, zlikwidowana w 2001 roku Szczegóły
けいれき keireki życiorys Szczegóły
けいり keiri zarządzanie
rachunkowość
Szczegóły
けいろ keiro kurs
trasa
droga
ścieżka
kanał
proces
sposób
metoda
Szczegóły
けいゆ keiyu przez
via
Szczegóły
けいざい keizai ekonomia
finanse
biznes
gospodarowanie
Szczegóły
済封鎖 けいざいふうさ keizaifuusa blokada ekonomiczna
embargo
Szczegóły
済学 けいざいがく keizaigaku ekonomika
ekonomia
Szczegóły
済界 けいざいかい keizaikai świat ekonomii
świat gospodarki
sfery finansowe
koła finansowe
Szczegóły
済研究所 けいざいけんきゅうしょ keizai kenkyuusho ekonomiczne centrum badawcze Szczegóły
済企画庁 けいざいきかくちょう keizai kikakuchou Agencja Planowania Ekonomicznego ang: Economic Planning Agency, zlikwidowana w 2001 roku Szczegóły
済成長率 けいざいせいちょうりつ keizai seichouritsu wskaźnik wzrostu gospodarczego
tempo wzrostu gospodarczego
stopa wzrostu gospodarczego
Szczegóły
済的 けいざいてき keizaiteki ekonomiczny
gospodarczy
gospodarny
oszczędny
Szczegóły
無神 むしんけい mushinkei nieczułość
niewrażliwość
obojętność
gruboskórny
niewrażliwy
Szczegóły
日本 にほんけいざい nihon keizai japońska gospodarka
japońska ekonomia
Szczegóły
にっけい nikkei pochodzenia japońskiego
indeks japońskiej giełdy
Szczegóły
せいけい seikei polityka i ekonomia Szczegóły
しんけい shinkei nerwy
nerwowość
wrażliwość
czułość
Szczegóły
しんけいしつ shinkeishitsu nad wrażliwy Szczegóły
たつ tatsu mijać
przemijać
upływać
przechodzić
np. czas Szczegóły
とうけい toukei wschodnia długość geograficzna Szczegóły
ぶっきょう bukkyou buddyjskie sutry Szczegóły
知覚神 ちかくしんけい chikaku shinkei nerw czuciowy Szczegóły
ちょっけい chokkei średnica Szczegóły
聴神 ちょうしんけい chou shinkei nerw słuchowy Szczegóły
大蔵 だいぞうきょう daizoukyou Tipitaka zbiór nauk buddyjskich, spisany w języku palijskim Szczegóły
どっきょう dokkyou intonowanie sutry Szczegóły
どきょう dokyou intonowanie sutry Szczegóły
動眼神 どうがんしんけい dougan shinkei nerw okoruchowy Szczegóły
えききょう ekikyou Yi jing
Księga przemian
jeden z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię Szczegóły
副神 ふくしんけい fukushinkei dodatkowy nerw Szczegóły
顔面神 がんめんしんけい ganmen shinkei nerw twarzowy Szczegóły
ぎきょう gikyou apokryficzna sutra utworzona w Chinach lub Japonii Szczegóły
ぎんけい ginkei długość galaktyczna Szczegóły
ごきょう gokyou pięcioksiąg konfucjański Szczegóły
へいけい heikei menopauza Szczegóły
腓腹神 ひふくしんけい hifuku shinkei nerw łydkowy
nerw udowo-goleniowy
Szczegóły
法華 ほっけきょう hokkekyou Lotus Sutra skrót Szczegóły
ほんぎょう hongyou główna sutra w buddyzmie Szczegóły
一切 いっさいきょう issaikyou kompletne buddyjskie pisma Szczegóły
じゅきょう jukyou intonowanie lub czytanie sutry Szczegóły
蝸牛神 かぎゅうしんけい kagyuu shinkei nerw ślimaka (ucho) Szczegóły
かいきょう kaikyou wstępna sutra (buddyzm)
otwarcie sutry
rozpoczęcie czytania sutry
Szczegóły
かんぎょう kangyou ciche czytanie sutry
Amitayurdhyana Sutra (skrót)
Szczegóły
感覚神 かんかくしんけい kankaku shinkei nerw czuciowy Szczegóły
かんきん kankin ciche czytanie sutry Szczegóły
けっきょう kekkyou czytanie sutry na zakończenie Szczegóły
こうけい koukei długość ekliptyczna Szczegóły
こうきょう koukyou Księga Nabożności Synowskiej Szczegóły
嗅神 きゅうしんけい kyuushinkei nerw węchowy Szczegóły
マル マルけい maru kei ekonomia marksistowska skrót Szczegóły
無量寿 むりょうじゅきょう muryou jukyou ??? Szczegóły
のうきょう noukyou podarowanie ręcznej kopii sutry do świątyni albo pieniędzy na jej miejscu Szczegóły
おきょう okyou sutra uprzejmie Szczegóły
おきょう okyou sutra uprzejmie Szczegóły
おうけい oukei długość ekliptyczna Szczegóły
肋間神 ろっかんしんけい rokkan shinkei nerw międyżebrowy Szczegóły
三叉神 さんさしんけい sansa shinkei nerw trójdzielny Szczegóły
西 せいけい seikei długość geograficzna zachodnia Szczegóły
せいきょう seikyou kanon Pisma Świętego
kanon świętego pisma
Szczegóły
せきけい sekikei napis ze świętym pismem na kamieniu Szczegóły
脊髄神 せきずいしんけい sekizui shinkei nerwy kręgowe Szczegóły
せっけい sekkei napis ze świętym pismem na kamieniu Szczegóły
せっけい sekkei rektascensja Szczegóły
せっきょう sekkyou wykład z sutry Szczegóły
せっきょう sekkyou napis ze świętym pismem na kamieniu Szczegóły
しゃきょう shakyou ręcznie skopiowana sutra Szczegóły
しきょう shikyou Księga Pieśni kompilacja chińskiej poezji pochodzącej z okresu między XI a VII wiekiem p.n.e. Szczegóły
しんきょう shinkyou wyznawane poglądy
wyzwanie wiary
kredo
Szczegóły
歯神 ししんけい shishinkei nerw zębowy Szczegóły
しょけい shokei pierwsza miesiączka
rozpoczęcie miesiączkowania
pierwsza menstruacja
Szczegóły
しょきょう shokyou Księga Dokumentów
Shujing (Shu Ching)
zbiór historycznych dokumentów chińskich z VI w. p.n.e., zaliczany do pięcioksięgu konfucjańskiego Szczegóły
しょうけい shoukei handel i ekonomia Szczegóły
運動神 うんどうしんけい undoushinkei nerw ruchomy
neuron ruchomy
Szczegóły
ざいけい zaikei polityka i ekonomia Szczegóły
座骨神 ざこつしんけい zakotsu shinkei nerw kulszowy Szczegóły
前庭神 ぜんていしんけい zentei shinkei nerw przedsionkowy Szczegóły
舌咽神 ぜついんしんけい zetsuin shinkei nerw językowo-gardłowy Szczegóły
ずきょう zukyou intonowanie lub czytanie sutry Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF