小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
つみ tsumi grzech
wina
przestępstwo
zbrodnia
występek
Szczegóły
ざい zai przestępczość Szczegóły
はんざい hanzai przestępstwo
wykroczenie
zbrodnia
Szczegóły
はんざいしゃ hanzaisha kryminalista
przestępca
zbrodniarz
Szczegóły
むざい muzai naiwność
niewinność
prostoduszność
Szczegóły
しゃざい shazai przeprosiny Szczegóły
ゆうざい yuuzai winny Szczegóły
ざいにん zainin przestępca
osoba łamiąca prawo
złoczyńca
Szczegóły
びざい bizai drobne przestępstwo
wykroczenie
występek
Szczegóły
妨害 ぼうがいざい bougaizai utrudnianie przestępstwo Szczegóły
侮辱 ぶじょくざい bujokuzai przestępstwo zniesławienia (oszczerstwa) Szczegóły
ちょうざい chouzai słyszenie spowiedzi
słuchanie spowiedzi
Szczegóły
だいざい daizai poważne przestępstwo
grzech ciężki
Szczegóły
だんざい danzai wyrok
potępienie
Szczegóły
堕胎 だたいざい dataizai nielegalna aborcja Szczegóły
だざい dazai popadanie w grzechu Szczegóły
どうざい douzai ta sama wina
ten sam grzech
Szczegóły
えんざい enzai fałszywy zarzut
fałszywy oskarżenie
fałszywe przedstawienie
fałszywy obraz
Szczegóły
えんざい enzai fałszywy zarzut
fałszywy oskarżenie
fałszywe przedstawienie
fałszywy obraz
Szczegóły
えん えんざい enzai fałszywy zarzut
fałszywy oskarżenie
fałszywe przedstawienie
fałszywy obraz
Szczegóły
不敬 ふけいざい fukeizai obraza majestatu Szczegóły
ふくざい fukuzai poddanie się karze
przyznanie się do winy
niewykryte przestępstwo (mało znane słowo)
Szczegóły
ふくざい fukuzai poddanie się karze
przyznanie się do winy
Szczegóły
不倫 ふりんざい furinzai przestępstwo cudzołóstwa Szczegóły
不退去 ふたいきょざい futai kyozai bezprawne wtargnięcie
zajęcie nieruchomości i odmawianie opuszczenia
Szczegóły
風俗犯 ふうぞくはんざい fuuzoku hanzai przestępstwo przeciwko moralności publicznej
moralne przestępstwo
Szczegóły
げんざい genzai grzech pierworodny Szczegóły
偽証 ぎしょうざい gishouzai przestępstwo krzywoprzysięstwa Szczegóły
偽造 ぎぞうざい gizouzai fałszerstwo Szczegóły
強姦 ごうかんざい goukanzai gwałt (przestępstwo)
napaść czynna
Szczegóły
強盗 ごうとうざい goutouzai rabunek (przestępstwo)
kradzież (przestępstwo)
Szczegóły
ござい gozai pięć kar (podczas ritsuryo: lekka chłosta, ciężka chłosta, uwięzienie, wygnanie, śmierć, archaizm)
pięć kar (w starożytnych Chinach: tatuowanie, obcięcie nosa, obcięcie nogi, kastracja lub uwięzienie, śmierć)
Szczegóły
背任 はいにんざい haininzai nadużycie zaufania Szczegóły
反逆 はんぎゃくざい hangyakuzai zdrada wobec kraju, przestępstwo Szczegóły
破廉恥 はれんちざい haren chizai haniebne przestępstwo lub wykroczenie Szczegóły
幇助 ほうじょざい houjozai pomoc w dokonaniu przestępstwa
pomocnictwo
Szczegóły
放火 ほうかざい houkazai przestępstwo podpalenia Szczegóły
違警 いけいざい ikeizai (niewielkie) wykroczenie przeciwko policyjnym przepisom Szczegóły
遺棄 いきざい ikizai opuszczenie
porzucenie
Szczegóły
人道犯 じんどうはんざい jindou hanzai zbrodnia przeciwko ludzkości Szczegóły
じょうざい jouzai oczyszczanie grzechów Szczegóły
準強姦 じゅんごうかんざい jungou kanzai gwałt na osobie ubezwłasnowolnionej (przestępstwo)
przestępstwo napaści na tle seksualnym wobec osoby, która jest pod wpływem środków odurzających, śpi lub nie może stawiać oporu
Szczegóły
重大犯 じゅうだいはんざい juudai hanzai poważne przestępstwo
zbrodnia
Szczegóły
重犯 じゅうはんざい juuhanzai zbrodnia
poważne przestępstwo
Szczegóły
銃犯 じゅうはんざい juuhanzai przestępstwo z użyciem broni
przestępstwo związane z bronią
Szczegóły
じゅうざい juuzai zbrodnia
poważne przestępstwo
Szczegóły
姦淫 かんいんざい kan'inzai przestępstwo na tle seksualnym
przestępstwo seksualne
Szczegóły
姦通 かんつうざい kantsuuzai przestępstwo cudzołóstwa Szczegóły
完全犯 かんぜんはんざい kanzen hanzai zbrodnia doskonała Szczegóły
軽い犯 かるいはんざい karui hanzai drobne wykroczenie
drobne przestępstwo
Szczegóły
軽犯 けいはんざい keihanzai drobne wykroczenie
wykroczenie
występek
Szczegóły
計画犯 けいかくはんざい keikaku hanzai planowane przestępstwo
planowana zbrodnia
Szczegóły
けいざい keizai drobne wykroczenie
występek
Szczegóły
企業犯 きぎょうはんざい kigyou hanzai przestępczość korporacyjna Szczegóły
公害 こうがいざい kougaizai zanieczyszczenie (przestępstwo) Szczegóły
こうざい kouzai egzekucja przez powieszenie
powieszenie
Szczegóły
こうざい kouzai zarówno dobre i złe
wartości i wady
Szczegóły
凶悪犯 きょうあくはんざい kyouaku hanzai okropne przestępstwo
ohydne przestępstwo
Szczegóły
共謀 きょうぼうざい kyoubouzai spisek (przestępstwo)
zmowa (przestępstwo)
spisek w celu popełnienia przestępstwa
Szczegóły
恐喝 きょうかつざい kyoukatsuzai wymuszenie
szantaż
wyłudzenie
haracz
Szczegóły
きょうざい kyouzai przestępstwo eksponowania obciętej głowy Szczegóły
麻薬犯 まやくはんざい mayaku hanzai przestępstwa związane z narkotykami Szczegóły
めんざい menzai przebaczenie
wybaczenie
ułaskawienie
uniewinnienie
Szczegóły
めつざい metsuzai pokuta
odkupienie
ekspiracja
Szczegóły
無原 むげんざい mugenzai nieskazitelność
niepokalaność
np. wolne od grzechu pierworodnego Szczegóły
無実の むじつのつみ mujitsu no tsumi fałszywy zarzut
fałszywe oskarżenie
Szczegóły
内乱 ないらんざい nairanzai ??? Szczegóły
横領 おうりょうざい ouryouzai przywłaszczenie występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku Szczegóły
るざい ruzai banicja
wygnanie
zesłanie
Szczegóły
詐欺 さぎざい sagizai oszustwo Szczegóły
三族の さんぞくのつみ sanzoku no tsumi przestępstwo w którym ukarani zostaną trzy rodzaje krewnych mało znane słowo Szczegóły
殺人 さつじんざい satsujinzai przestępstwo morderstwa Szczegóły
性犯 せいはんざい seihanzai przestępstwo na tle seksualnym
przestępstwo seksualne
Szczegóły
政治犯 せいじはんざい seiji hanzai przestępstwo z pobudek politycznych
przestępstwo polityczne
Szczegóły
青少年犯 せいしょうねんはんざい seishounen hanzai przestępstwo popełniane przez osoby młode Szczegóły
戦争犯 せんそうはんざい sensou hanzai zbrodnia wojenna Szczegóły
窃盗 せっとうざい settouzai kradzież
złodziejstwo
rabunek
Szczegóły
親告 しんこくざい shinkokuzai rodzaj przestępstwa, które wymaga formalnej skargi od ofiary w celu ścigania sprawcy Szczegóły
しざい shizai przestępstwo zagrożone karą śmierci Szczegóły
しょくざい shokuzai pokuta
zadośćuczynienie
odpokutowanie
Szczegóły
傷害 しょうがいざい shougaizai obrażenia ciała
obrażenia cielesne
przestępstwo Szczegóły
少年犯 しょうねんはんざい shounen hanzai przestępczość nieletnich
przestępczość młodocianych
Szczegóły
集団犯 しゅうだんはんざい shuudan hanzai zbiorowa wina
zbiorowe poczucie
Szczegóły
収賄 しゅうわいざい shuuwaizai przekupstwo
łapówkarstwo
łapownictwo
przestępstwo Szczegóły
組織犯 そしきはんざい soshiki hanzai przestępczość zorganizowana Szczegóły
推定無 すいていむざい suitei muzai domniemanie niewinności Szczegóły
逮捕監禁 たいほかんきんざい taihokankinzai bezprawne aresztowanie i uwięzienie
nielegalne aresztowanie i zamknięcie
Szczegóły
たいざい taizai poważne przestępstwo
grzech ciężki
Szczegóły
とくざい tokuzai pokuta
zadośćuczynienie
odpokutowanie
Szczegóły
とざい tozai kara więzienia od jednego do trzech lat, archaizm Szczegóły
猥褻 わいせつざい waisetsu zai obraza moralności przestępstwo Szczegóły
予備 よびざい yobizai przestępstwo przygotowania do popełnienia przestępstwa
przygotowanie przestępstwa
Szczegóły
よざい yozai inne przestępstwa Szczegóły
誘拐 ゆうかいざい yuukaizai porwanie
uprowadzenie
przestępstwo Szczegóły
ざんざい zanzai dekapitacja
ścięcie głowy
rodzaj egzekucji Szczegóły
ぜんざい zenzai poprzednie skazanie
poprzedni wyrok skazujący
Szczegóły
ぞくざい zokuzai pokuta
zadośćuczynienie
odpokutowanie
Szczegóły
憎悪犯 ぞうおはんざい zouo hanzai przestępstwo motywowane nienawiścią rasową, narodowościową i etc Szczegóły
贈賄 ぞうわいざい zouwaizai korupcyjne przestępstwo Szczegóły
ずざい zuzai kara więzienia od jednego do trzech lat, archaizm Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF