小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
りょう ryou dobry (np. jakość, warunki)
dobra (np. ocena z egzaminu, w skali 優, , 可 (drugi stopień od najlepszego))
Szczegóły
ふりょう furyou zły
niedobry
kiepski
delikwent
chuligan
łobuz
Szczegóły
ふりょうひん furyouhin gorszy towar
niższej jakości towar
wadliwy produkt
Szczegóły
方が ほうがよい hou ga yoi (po czasowniku w czasie przeszłym) lepiej będzie (dawanie rady)
(po przeczeniu czasownika) lepiej będzie jeśli nie (zrobisz czegoś, dawanie rady)
Szczegóły
ほうが ほうがよい hou ga yoi (po czasowniku w czasie przeszłym) lepiej będzie (dawanie rady)
(po przeczeniu czasownika) lepiej będzie jeśli nie (zrobisz czegoś, dawanie rady)
Szczegóły
ka akceptowalny
zaakceptowany
satysfakcjonujący
zadowalający
dopuszczony
dostateczny
znośny
pozwolony
aprobata
zgoda
bycie przychylny
głosowanie na tak
zdanie (np. ocena z egzaminu, w skali 優, , 可 (trzeci stopień od najlepszego))
Szczegóły
かいりょう kairyou polepszenie
udoskonalenie
ulepszenie
usprawnienie
reformowanie
Szczegóły
なかよく nakayoku być w dobrej komitywie z
być w serdecznych stosunkach z
szczęśliwie
pokojowo
zaprzyjaźnić się z
Szczegóły
なかよし nakayoshi bliski przyjaciel
serdeczny przyjaciel
zażyły przyjaciel
przyjaciel od serca
kumpel
Szczegóły
なら nara Nara miasto Szczegóły
りょうこう ryoukou łaskawy
życzliwy
pomyślny
satysfakcjonujący
zadowalający
Szczegóły
りょうさい ryousai dobra żona Szczegóły
りょうしき ryoushiki opamiętanie
zdrowy rozsądek
Szczegóły
りょうしん ryoushin sumienie Szczegóły
りょうしつ ryoushitsu dobra jakość Szczegóły
さいりょう sairyou najlepszy Szczegóły
手際 てぎわよく tegiwayoku skutecznie
sprawnie
efektywnie
zręcznie
umiejętnie
Szczegóły
うんよく un'yoku szczęśliwie Szczegóły
よい yoi dobry
poprawny
prawidłowy
udany
miły
przyjemny
serdeczny
gotowy
przygotowany
dochodowy
opłacalny
korzystny
ok
zwykle pisane przy pomocy kany Szczegóły
かったら よかったら yokattara jeśli chcesz Szczegóły
よき yoki dobroć
dobro
Szczegóły
よく yoku miło
przyjemnie
właściwie
dobrze
zręcznie
umiejętnie
sprawnie
całkowicie
w pełni
często
wiele
Szczegóły
よさ yosa zasługa
zaleta
cnota
dobra jakość
Szczegóły
し悪し よしあし yoshi ashi właściwie lub niewłaściwie
dobrze lub źle
zaleta lub wada
Szczegóły
ゆうりょう yuuryou ponadprzeciętny
wybitny
doskonały
znakomity
wspaniały
Szczegóły
ぜんりょう zenryou dobroć
uprzejmość
wspaniałość
doskonałość
wybitność
cnota
Szczegóły
悪貨は貨を駆逐する あっかはりょうかをくちくする akka wa ryouka o kuchi kusuru gorszy pieniądz wypiera lepszy ekonomia, cytat z prawa Kopernika-Greshama Szczegóły
悪貨は貨を駆逐する あくかはりょうかをくちくする akuka wa ryouka o kuchi kusuru gorszy pieniądz wypiera lepszy ekonomia, cytat z prawa Kopernika-Greshama Szczegóły
べら bera wargacz gatunek ryby Szczegóły
ちょい不 ちょいわる choi waru nieco złe
nie dość dobre
nieco dziki (np. moda)
Szczegóły
ちゅうりょう chuuryou lojalny
lojalność
Szczegóły
土壌改 どじょうかいりょう dojou kairyou melioryzacja gleby Szczegóły
栄養不 えいようふりょう eiyou furyou niedożywienie
niedożywieniowy
Szczegóły
古きき時代 ふるきよきじだい furuki yoki jidai stare dobre czasy
dawne dobre czasy
cudowne czasy
Szczegóły
導体 ふりょうどうたい furyou doutai izolator
nieprzewodnik
słaby przewodnik
Szczegóły
外人 ふりょうがいじん furyou gaijin niepożądany cudzoziemiec Szczegóły
貸し付け ふりょうかしつけ furyoukashi tsuke dług nieściągalny
wierzytelność nieściągalna
Szczegóły
行為 ふりょうこうい furyou koui występek
zły uczynek
złe prowadzenie się
przestępcze zachowanie
Szczegóły
行為少年 ふりょうこういしょうねん furyoukoui shounen młodociany przestępca Szczegóły
交友 ふりょうこうゆう furyou kouyuu mieszanie się z niewłaściwymi ludźmi
wejście w złe towarzystwo
Szczegóły
債権処理 ふりょうさいけんしょり furyou saiken shori sprzedaż złych kredytów
pozbycie się złych kredytów
Szczegóły
発育不 はついくふりょう hatsuiku furyou niedorozwój
słaby rozwój
nieprawidłowy rozwój
spowolniony rozwój
Szczegóły
早ければ早いほど はやければはやいほどいい hayakereba hayai hodo ii im wcześniej tym lepiej Szczegóły
早ければ早い程 はやければはやいほどいい hayakereba hayai hodo ii im wcześniej tym lepiej Szczegóły
早ければ早いほど はやければはやいほどよい hayakereba hayai hodo yoi im wcześniej tym lepiej Szczegóły
早ければ早い程 はやければはやいほどよい hayakereba hayai hodo yoi im wcześniej tym lepiej Szczegóły
ひんよく hin' yoku poprawnie
prawidłowo
w dobry sposób
wyrafinowanie
w dostojny sposób
Szczegóły
品種改 ひんしゅかいりょう hinshu kairyou dobór hodowlany Szczegóły
本染分倍 ほんそめわけべら honsomewake bera wargatek sanitarnik
wargatek czyściciel
gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny wargaczowatych, znany jako ryba czyściciel, Labroides dimidiatus Szczegóły
い日を選ぶ いいひをえらぶ iihi o erabu wybrać szczęśliwy (pomyślny) dzień Szczegóły
い大人 いいおとな ii otona dorosły w twoim wieku (powinien, nie powinien i etc)
dorosły mężczyzna
dorosła kobieta
osoba, która jest w dojrzałym wieku (aby wiedzieć lepiej)
często używane sarkastycznie Szczegóły
いら ira choerodon azurio ryba Szczegóły
人生最 じんせいさいりょう jinsei sairyou najlepsze … w swoim życiu Szczegóły
じゅごん jugon diugoń przybrzeżny
diugoń
dugoń
piersiopławka
morski ssak zaliczany do rzędu brzegowców, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny diugoniowatych, dugong dugon Szczegóły
じゅんりょう junryou prosty i miły
niewinny
Szczegóły
じゅんりょう junryou dobry i posłuszny
delikatny
łagodny
Szczegóły
じゅんりょう junryou dobry i posłuszny
delikatny
łagodny
Szczegóły
じゅんりょう junryou czystość
nieskazitelność
czysty (i dobry)
autentyczny
prawdziwy
Szczegóły
勘の かんのよい kan no yoi szybki w pojmowaniu
spostrzegawczy
wnikliwy
intuicyjny
Szczegóły
体にく合う からだによくあう karada ni yoku au dobrze dopasowane (np. ubranie)
być dobrze dla zdrowia
Szczegóły
かりょう karyou dobry
pomyślny
korzystny
udany
Szczegóły
血行不 けっこうふりょう kekkou furyou niewydolność krążenia krwi Szczegóły
狡兎 こうとりょうく kouto ryouku kiedy wróg zostanie pokonany, zwycięscy żołnierze mogą zostać zabici Szczegóły
何だって なんだっていい nan datte ii (nieważne co) wszystko jest w porządku kolokwializm Szczegóły
のら nora pole
farma
wiejski
rolniczy
rolny
zabłąkany (np. kot, pies)
nieuprawniona (szczególnie aplikacja mobilna)
Szczegóły
女房と畳は新しい方が にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい nyoubou to tatami wa atarashii hou ga ii żony i maty tatami są najlepsze, gdy są nowe przysłowie Szczegóły
女房と畳は新しい方が にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい nyoubou to tatami wa atarashii hou ga yoi żony i maty tatami są najlepsze, gdy są nowe przysłowie Szczegóły
置けば おけばよい okeba yoi jest w porządku ...
najlepiej jest ...
zwykle czasownik-て... Szczegóły
置けばかった おけばよかった okeba yokatta chciałbym mieć ...
powinienem mieć ...
byłoby lepiej, gdybym miał ...
Szczegóły
おんりょう onryou delikatny
łagodny
uprzejmy
życzliwy
miły
Szczegóły
遅かりし由之助 おそかりしゆらのすけ osokarishi yuranosuke pozwolić szanse na zrobienie aby przemknąć przez palce mało znane słowo Szczegóły
導体 りょうどうたい ryoudoutai dobry przewodnik np. ciepła Szczegóły
心がとがめる りょうしんがとがめる ryoushin ga togameru mieć grzechy na sumieniu Szczegóły
せんりょう senryou członek parlamentu
poseł
elita
Szczegóły
した方が したほうがよい shita hou ga yoi lepiej byłoby to zrobić Szczegóły
したほうが したほうがよい shita hou ga yoi lepiej byłoby to zrobić Szczegóły
質の しつのよい shitsu no yoi dobrej jakości
najwyższej jakości
Szczegóły
消化不 しょうかふりょう shouka furyou niestrawność
dyspepsja
Szczegóły
素行不 そこうふりょう sokoufuryou złe zachowanie Szczegóły
たちの たちのよい tachi no yoi dobroduszny
o dobrym charakterze
Szczegóły
質の たちのよい tachi no yoi dobroduszny
o dobrym charakterze
Szczegóły
体調不 たいちょうふりょう taichou furyou słabe zdrowie fizyczne
kiepskie zdrowie fizyczne
słaba kondycja
Szczegóły
便りがないのはい便り たよりがないのはよいたより tayori ga nai no wa yoi tayori brak wiadomości to dobra wiadomość przysłowie Szczegóły
便りが無いのはい便り たよりがないのはよいたより tayori ga nai no wa yoi tayori brak wiadomości to dobra wiadomość przysłowie Szczegóły
く断る ていよくことわる teiyoku kotowaru odmówić komuś (pod jakimś pretekstem) bez obrażania go
odmówić grzecznie
odmówić elegancko
Szczegóły
土地改 とちかいりょう tochi kairyou melioracja (zabiegi ulepszające glebę) Szczegóły
割とどうでも わりとどうでもよい wari to dou de mo yoi ??? slang, żartobliwie Szczegóły
い感じ よいかんじ yoi kanji przyjemne uczucie
dobre wibracje
Szczegóły
いかんじ よいかんじ yoi kanji przyjemne uczucie
dobre wibracje
Szczegóły
いこと よいこと yoi koto dobra rzecz
miła rzecz
dobry uczynek (zwykle jako 〜をいことに(して))
dobra wymówka (zwykle jako 〜をいことに(して))
dobra okazja (zwykle jako 〜をいことに(して))
okrzyk używany do wyrażenia pomysłu lub zachęcania do odpowiedzi (język kobiet)
Szczegóły
い事 よいこと yoi koto dobra rzecz
miła rzecz
dobry uczynek (zwykle jako 〜をいことに(して))
dobra wymówka (zwykle jako 〜をいことに(して))
dobra okazja (zwykle jako 〜をいことに(して))
okrzyk używany do wyrażenia pomysłu lub zachęcania do odpowiedzi (język kobiet)
Szczegóły
い大人 よいおとな yoi otona dorosły w twoim wieku (powinien, nie powinien i etc)
dorosły mężczyzna
dorosła kobieta
osoba, która jest w dojrzałym wieku (aby wiedzieć lepiej)
często używane sarkastycznie Szczegóły
い線を行く よいせんをいく yoi sen o iku być na właściwej ścieżce
być na właściwej drodze
być na dobrej drodze
iść dobrze
Szczegóły
かれと思う よかれとおもう yokare to omou życzyć, aby poszło dobrze
mieć dobre intencje
często jako かれと思って Szczegóły
きに計らえ よきにはからえ yoki ni hakarae ??? Szczegóły
きにはからえ よきにはからえ yoki ni hakarae ??? Szczegóły
くしたもの よくしたもの yoku shitamono wygodna rzecz
harmonijna, dobrze wykonana rzecz
???
Szczegóły
く焼き よくやき yoku yaki dobrze grilowany
dodatkowo grilowany
dobrze wysmażony
Szczegóły
ゆう yuu wspaniale (np. ocena z egzaminu, w skali 優, , 可 (najwyższa ocena))
wyższość
przewaga
doskonałość
delikatny
łagodny
elegancki
wytworny
zręczny (archaizm)
umiejętny (archaizm)
Szczegóły
ゆうりょうしょう yuuryoushou nagroda na perfekcję Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF