小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
ふれ fure ogłoszenie
obwieszczenie
urzędowe informacja
kontakt
Szczegóły
そく soku kontakt
dotknięcie
dotykowy przedmiot
zanieczyszczenie
nieczystość
brud
buddyzm Szczegóły
有りれた ありふれた ari fureta spodziewany
oczekiwany
banalny
powszechny
pospolity
przyziemny
prozaiczny
mało znaczący
Szczegóły
れ合い ふれあい fureai kontakt
styczność
łączność
bliski kontakt (z kimś)
wzajemny dotyk
Szczegóły
れ合う ふれあう fureau wejść w kontakt Szczegóły
れる ふれる fureru dotykać
czuć
doświadczać
doznawać
mieć kontakt z
być emocjonalnie poruszony
ruszać (temat)
poruszać (temat)
wspominać (o czymś)
napomykać (o czymś)
nawiązywać (do czegoś)
być w konflikcie z
naruszać (np. prawo)
obwieszczać
ogłaszać
Szczegóły
はだざわり hadazawari dotknięcie (czegoś)
uczucie (czegoś)
struktura
konsystencja
Szczegóły
かぶれ kabure wysypka
rumień
wykwit
wpływ
oddziaływanie (np. negatywne lub krytyczne)
zwariowanie na punkcie (czegoś)
mieć wpływ na wszystkie otaczające nas rzeczy (szczególnie język, kulturę i etc)
Szczegóły
かんしょく kanshoku czucie (np. wrażenie dotyku)
zmysł dotyku
odczuwanie dotyku
odczuwanie
wrażenie
konsystencja (jedzenia podczas jedzenia)
Szczegóły
かおぶれ kaobure personel
członkowie
skład
obsada
ogłoszenie o następnym dniu rywalizacji (w sumo)
Szczegóły
まえぶれ maebure herold
zwiastun
zapowiedź
poprzednie zawiadomienie
uprzednie zawiadomienie
Szczegóły
折にれて おりにふれて ori ni furete przy każdej okazji
ilekroć nadarzy się okazja
od czasu do czasu
okazyjnie
sporadycznie
czasami
Szczegóły
さわる sawaru dotykać
czuć
ruszać
napomykać
wspominać (o czymś)
nawiązywać (do czegoś)
Szczegóły
せっしょく sesshoku kontakt
styczność
znajomość
Szczegóły
しょっかく shokkaku zmysł dotyku
namacalny
dotykalny
Szczegóły
しょくばい shokubai katalizator Szczegóły
しょくはつ shokuhatsu wybuch poprzez zetknięcie się
wybuch poprzez dotknięcie
wywoływać (coś)
wywołać
uruchomić
wyzwalać
wzbudzenie
Szczegóły
ていしょく teishoku naruszenie (np. prawa, traktatu)
konflikt (z teorią, twierdzeniem i etc)
sprzeczność
niezgodność
kolizja (pierwotne znaczenie, archaizm)
zderzenie (pierwotne znaczenie, archaizm)
kontakt (pierwotne znaczenie, archaizm)
dotknięcie (pierwotne znaczenie, archaizm)
Szczegóły
ありれる ありふれる ari fureru ??? Szczegóły
有りれる ありふれる ari fureru ??? Szczegóły
れる ありふれる ari fureru ??? Szczegóły
あしざわり ashi zawari czucie na stopach
czucie pod stopami
Szczegóły
当たらずらず あたらずさわらず atarazu sawarazu unikać zaangażowania się
(bycie) wymijający
Szczegóły
直接接 ちょくせつせっしょく chokusetsu sesshoku bezpośredni kontakt Szczegóły
ふれ fure ogłoszenie
obwieszczenie
urzędowe informacja
kontakt
Szczegóły
れ合い動物園 ふれあいどうぶつえん fure ai doubutsuen ogród zoologiczny, w którym zwiedzający (zwłaszcza dzieci) mogą dotykać lub karmić niektóre zwierzęta Szczegóły
れ合い広場 ふれあいひろば fureai hiroba miejsce spotkań
otwarte miejsce na spotkania, targi i etc
Szczegóły
れ込み ふれこみ furekomi ??? Szczegóły
れ込む ふれこむ fure komu udawać
symulować
pozować
Szczegóły
込む ふれこむ fure komu udawać
symulować
pozować
Szczegóły
れ回る ふれまわる furemawaru ??? Szczegóły
回る ふれまわる furemawaru ??? Szczegóły
り合う ふりあう furiau dotykać siebie nawzajem Szczegóły
合う ふりあう furiau dotykać siebie nawzajem Szczegóły
鎧袖一 がいしゅういっしょく gaishuu isshoku (uderzenie kogoś) z łatwością
pojedynczym ciosem
Szczegóły
逆鱗にれる げきりんにふれる gekirin ni fureru rozwścieczyć swojego przełożonego
rozwścieczyć swojego szefa
wywołać gniew u swojego szefa
ponosić cesarski gniew
obrazić cesarza
Szczegóły
言語接 げんごせっしょく gengo sesshoku kontakt językowy
kontakt z językiem
Szczegóły
腫れ物にるように はれものにさわるように haremono ni sawaru you ni z wielką ostrożnością
ostrożnie
delikatnie
Szczegóły
はざわり hazawari konsystencja jedzenia np. twardość, chrupkość Szczegóły
ひかりしょくばい hikari shokubai fotokatalizator
fotokataliza
skrót Szczegóły
媒作用 ひかりしょくばいさよう hikari shokubai sayou fotokataliza zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyniku działania promieniowania UV, promieniowania widzialnego lub podczerwieni, w obecności substancji, która absorbuje światło i jest zaangażowana w przemiany chemiczne reagentów Szczegóły
非接 ひせっしょく hisesshoku bez kontaktu
bezdotykowy
zbliżeniowy (np. płatność kartą)
Szczegóły
ひっしょく hisshoku czucie pędzla lub pióra Szczegóły
法にれる ほうにふれる hou ni fureru naruszyć prawo
pogwałcić prawo
wejść w konflikt z prawem
Szczegóły
言いらす いいふらす iifurasu rozpowiadać plotki
szerzyć plotki
mówić o
Szczegóły
らす いいふらす iifurasu rozpowiadać plotki
szerzyć plotki
mówić o
Szczegóły
即発 いっしょくそくはつ isshoku sokuhatsu krytyczna sytuacja
ryzykowna sytuacja
niebezpieczna sytuacja
Szczegóły
耳目にれる じもくにふれる jimoku ni fureru ??? Szczegóły
じんぶれ jinbure polecenie, aby przejść do bitwy
rozkaz wydany na polu bitwy
Szczegóły
核心にれる かくしんにふれる kakushin ni fureru dostać się do istoty (sprawy)
dojść do głównego punktu
Szczegóły
気がれる きがふれる ki ga fureru wariować
szaleć
oszaleć
postradać zmysły
Szczegóły
気に きにさわる ki ni sawaru zranić uczucia
skrzywić kogoś
Szczegóły
琴線にれる きんせんにふれる kinsen ni fureru poruszyć czułą strunę
zagrać na uczuciach
wyrażenie idiomatyczne Szczegóły
まちふれ machi fure miejski ład (okres Edo)
zarządzenie wydane przez szoguna lub daimyo mające wpływ na całe miasto i przekazane przez miejskich urzędników
Szczegóły
まちふれ machi fure miejski ład (okres Edo)
zarządzenie wydane przez szoguna lub daimyo mające wpływ na całe miasto i przekazane przez miejskich urzędników
Szczegóły
目にれる めにふれる me ni fureru przykuć wzrok
wpaść w oko
przyciągać uwagę
Szczegóły
みみざわり mimi zawari uczucie które dostaje się od słuchania czegoś nie jest sprzeczne z 耳障り Szczegóły
虫に むしにさわる mushi ni sawaru mieć ból brzucha
działać na nerwy
mało znane słowo Szczegóły
濃厚接 のうこうせっしょく noukou sesshoku bliski kontakt (z osobą zarażoną) Szczegóły
濃厚接 のうこうせっしょくしゃ noukou sesshokusha bliski kontakt (z osobą)
kontakt wysokiego ryzyka
Szczegóły
おふれ ofure zawiadomienie urzędowe
z okresu Edo odezwa wydana przez szogunat (lub np. daimyo) zwykle do ogółu ludności
skrót Szczegóły
おふれ ofure zawiadomienie urzędowe
z okresu Edo odezwa wydana przez szogunat (lub np. daimyo) zwykle do ogółu ludności
skrót Szczegóły
おふれがき ofuregaki w okresie Edo orędzie wygłoszone przez szogunat (lub daimyo) zwykle do ogółu populacji Szczegóły
おふれがき ofuregaki w okresie Edo orędzie wygłoszone przez szogunat (lub daimyo) zwykle do ogółu populacji Szczegóły
御襁褓気 おむつかぶれ omutsu kabure wysypka od mokrej pieluchy (np. na pupie)
odparzenie od pieluchy
Szczegóły
お襁褓気 おむつかぶれ omutsu kabure wysypka od mokrej pieluchy (np. na pupie)
odparzenie od pieluchy
Szczegóły
オムツ気 オムツかぶれ omutsu kabure wysypka od mokrej pieluchy (np. na pupie)
odparzenie od pieluchy
Szczegóły
さきぶれ sakibure wstępna zapowiedź
wstępny komunikat
zwiastun
Szczegóły
らぬ神に祟りなし さわらぬかみにたたりなし sawaranu kami ni tatari nashi nie wywołuj wilka z lasu
jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego
idiom Szczegóły
らぬ神にたたりなし さわらぬかみにたたりなし sawaranu kami ni tatari nashi nie wywołuj wilka z lasu
jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego
idiom Szczegóły
らぬ神に祟り無し さわらぬかみにたたりなし sawaranu kami ni tatari nashi nie wywołuj wilka z lasu
jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego
idiom Szczegóły
さわり sawari wrażenie
dotyk
czucie
wrażenie osoby
puenta
pointa
Szczegóły
り金 さわりがね sawarigane siodełko w shamisen podtrzymujące drugą i trzecią strunę mało znane słowo Szczegóły
西洋気 せいようかぶれ seiyou kabure osoba nadmiernie udająca zachodnie zachowanie
osoba chcąca zachowywać się, jak osoba z zachodu
poniżająco Szczegóły
面積 せっしょくめんせき sesshoku menseki obszar styku (połączenia elektrycznego) Szczegóły
せっしょくしゃ sesshokusha bliski kontakt (z osobą)
kontakt wysokiego ryzyka
Szczegóły
癪に しゃくにさわる shaku ni sawaru drażnić
rozdrażniać
irytować
działać na nerwy
zdenerwować
być wkurzający
być niewdzięczny
Szczegóły
したざわり shita zawari konsystencja jedzenia Szczegóły
りがいい したざわりがいい shitazawari ga ii delikatność i przyjemność na języku Szczegóły
りが良い したざわりがよい shitazawari ga yoi delikatność i przyjemność na języku Szczegóły
りがよい したざわりがよい shitazawari ga yoi delikatność i przyjemność na języku Szczegóły
しょっかん shokkan organ dotyku Szczegóły
しょっかん shokkan zmysł dotyku
poczucie bycia dotkniętym
Szczegóły
しょっきゅう shokkyuu ??? baseball Szczegóły
媒作用 しょくばいさよう shokubai sayou działanie katalityczne
kataliza
chemia Szczegóły
しょくえ shokue nieczystość od kontaktu ze śmiercią, ciążą, miesiączką itp. archaizm Szczegóły
しょくほう shokuhou obraza przepisów prawa Szczegóły
法少年 しょくほうしょうねん shokuhou shounen nieletni przestępca w wieku poniżej czternastu lat
małoletni mający kłopot z prawem
Szczegóły
しょくし shokushi nogogłaszczka odnóże pajęczaków Szczegóły
しょくしん shokushin palpacja Szczegóły
手動物 しょくしゅどうぶつ shokushu doubutsu ramieniowe gromada morskich zwierząt bezkręgowych należących do typu żebropławów Szczegóły
手冠 しょくしゅかん shokushukan lofofor aparat czułkowy niektórych wtórnojamowych bezkręgowców morskich, złożony z podstawy i korony orzęsionych czułków otaczających otwór gębowy Szczegóły
手冠動物 しょくしゅかんどうぶつ shokushukan doubutsu czułkowce
lofoforowce
hipotetyczny takson w randze nadtypu grupującego trzy typy morskich bezkręgowców: kryzelnice, mszywioły i ramienionogi, mało znane słowo Szczegóły
手責め しょくしゅぜめ shokushu zeme gwałt mackami ośmiornicy wulgarnie Szczegóły
合うも他生の縁 そでふりあうもたしょうのえん sode furi au mo tashou no en nawet przypadkowe spotkanie może doprowadzić do głębokiej więzi przysłowie Szczegóły
そくえ sokue nieczystość od kontaktu ze śmiercią, ciążą, miesiączką itp. archaizm Szczegóły
ていしょく teishoku naruszenie (np. prawa, traktatu)
konflikt (z teorią, twierdzeniem i etc)
sprzeczność
niezgodność
kolizja (pierwotne znaczenie, archaizm)
zderzenie (pierwotne znaczenie, archaizm)
kontakt (pierwotne znaczenie, archaizm)
dotknięcie (pierwotne znaczenie, archaizm)
Szczegóły
ていしょく teishoku naruszenie (np. prawa, traktatu)
konflikt (z teorią, twierdzeniem i etc)
sprzeczność
niezgodność
kolizja (pierwotne znaczenie, archaizm)
zderzenie (pierwotne znaczenie, archaizm)
kontakt (pierwotne znaczenie, archaizm)
dotknięcie (pierwotne znaczenie, archaizm)
Szczegóły
てざわり tezawari dotyk
dotknięcie
Szczegóły
寄るとると よるとさわると yoru to sawaru to kiedy tylko przyjdą razem Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF