小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
いっち icchi najbardziej archaizm Szczegóły
いち ichi bardzo
doskonały
znakomity
Szczegóły
ドイツ doitsu Niemcy Szczegóły
れる はぐれる hagureru stracić z oczu (własnych towarzyszy)
zabłądzić
zabłąkać
stracić okazję (po formie czasownika bez masu, czasami っぱぐれる)
Szczegóły
いっぴん ippin arcydzieło
rzadki piękny przedmiot
klejnot
kamień szlachetny
Szczegóły
いつだつ itsudatsu dewiacja
odchylenie
Szczegóły
いつわ itsuwa anegdota Szczegóły
しゅういつ shuuitsu doskonały
znakomity
pierwszorzędny
perfekcyjny
perfekcja
doskonałość
znakomitość
Szczegóły
らす そらす sorasu wypuszczać
przepuszczać
opuszczać
tracić
Szczegóły
れる それる soreru zmienić kurs
skręcić
mijać (np. cel)
odchylać się
zbaczać
odbiegać (np. od tematu)
czynić dygresję
Szczegóły
あいった aitta Maitreya
Ajita (jeden z szesnastu arahantów)
Szczegóły
あんいつ an'itsu bezczynność
lenistwo
Szczegóły
注意をらす ちゅういをそらす chuui o sorasu odwracać uwagę osoby Szczegóły
都々 どどいつ dodoitsu nierymowa, niemetryczna japońska powszechna piosenka o miłości lub limeryk składający się z 7-7-7-5 sylab mało znane wyrażenie, archaizm Szczegóły
都都 どどいつ dodoitsu nierymowa, niemetryczna japońska powszechna piosenka o miłości lub limeryk składający się z 7-7-7-5 sylab mało znane wyrażenie, archaizm Szczegóły
ドイツご doitsugo język niemiecki Szczegóły
らかす はぐらかす hagurakasu uchylać się
uchylić się
unikać
uniknąć
zwiać komuś
uciec komuś
Szczegóły
はぐる haguru zbaczać
gubić się
zgubić się
Szczegóły
はやる hayaru być niecierpliwy
być chętny
być ochoczy
być niespokojny
być nerwowy
być impulsywny
być porywczy
być w gorącej wodzie kapany
być podniecony
być podekscytowany
być w dobrym nastroju
Szczegóły
ほいつ hoitsu przepuszczenie piłki przez łapacza, podczas gdy zawodnicy atakujący zdobędą bazę baseball Szczegóły
ほんいつ hon'itsu działanie szybkie
uciekanie
umykanie
robienie, jak się chce
Szczegóły
ほういつ houitsu brak umiaru
rozwiązłość
rozpusta
Szczegóły
ひょういつ hyouitsu wyluzowany
spokojny
beztroski
niefrasobliwy
Szczegóły
いちぶつ ichibutsu pierwszorzędny okaz
pierwszorzędny przedmiot
znakomity przedmiot
znakomity artykuł
doskonała rzecz
znakomita osoba
doskonała osoba
Szczegóły
早く いちはやく ichi hayaku natychmiast
szybko
bez zwłoki
bezzwłocznie
przed innymi
pierwszy
Szczegóły
速く いちはやく ichi hayaku natychmiast
szybko
bez zwłoki
bezzwłocznie
przed innymi
pierwszy
Szczegóły
いちもち ichimochi pierwszorzędny okaz
pierwszorzędny przedmiot
znakomity przedmiot
znakomity artykuł
doskonała rzecz
znakomita osoba
doskonała osoba
Szczegóły
いちもつ ichimotsu pierwszorzędny okaz
pierwszorzędny przedmiot
znakomity przedmiot
znakomity artykuł
doskonała rzecz
znakomita osoba
doskonała osoba
Szczegóły
いっき ikki stracenie szansy
przegapienie szansy
Szczegóły
いっきゅう ikkyuu ??? Szczegóły
いんいつ in'itsu rozpusta
rozwiązłość
deprawacja
Szczegóły
いんいつ in'itsu odosobnienie
osamotnienie
Szczegóły
散に いっさんに issan ni z maksymalną prędkością Szczegóły
いっし isshi anegdotyczna historia Szczegóły
失利益 いっしつりえき isshitsu rieki utracone zyski prawo Szczegóły
いっしょ issho zagubiona książka
zgubiona książka
Szczegóły
いっしゅつ isshutsu ??? Szczegóły
いっそく issoku ??? Szczegóły
いっそう issou ucieczka
pędzenie
Szczegóły
いっす issu stracić (szansę, okazję)
minąć (szansę, okazję)
przeoczyć
ominąć
zapomnieć
odbiegać (np. od norm)
zbaczać
Szczegóły
する いっする issuru stracić szansę
przeoczyć
zapomnieć
Szczegóły
いつぶん itsubun zagubiona praca
utracone dzieło
zagubione dzieło
częściowo stracona praca
literacki fragment
dzieło, które przetrwa poprzez cytaty
dzieło najwyższej jakości
Szczegóły
いつぶん itsubun coś niesłyszalnego o Szczegóły
いつぶつ itsubutsu pierwszorzędny okaz
pierwszorzędny przedmiot
znakomity przedmiot
znakomity artykuł
doskonała rzecz
znakomita osoba
doskonała osoba
Szczegóły
いつじ itsuji anegdota
nieznany fakt
Szczegóły
いつみん itsumin pustelnik
samotnik
odludek
Szczegóły
いつもつ itsumotsu pierwszorzędny okaz
pierwszorzędny przedmiot
znakomity przedmiot
znakomity artykuł
doskonała rzecz
znakomita osoba
doskonała osoba
Szczegóły
いつらく itsuraku przyjemność Szczegóły
いつざい itsuzai wybitny talent Szczegóły
常軌をした じょうきをいっした jouki o isshita dziwny
dziwaczny
ekscentryczny
eratyczny
Szczegóły
常軌をする じょうきをいっする jouki o issuru przeciwstawiać się przyjętym normom
zachowywać się w niekontrolowany i zwariowany sposób
być ekscentryczny
Szczegóły
気がれる きがそれる ki ga soreru być rozpraszany
być dekoncentrowany
Szczegóły
気持ちをらす きもちをそらす kimochi o sorasu odwracać uwagę osoby Szczegóły
気をらす きをそらす ki o sorasu rozpraszać
dekoncentrować
Szczegóły
こういつ kouitsu ??? Szczegóły
食い くいはぐれ kui hagure stracić posiłek
utrata środków na utrzymanie
Szczegóły
食いれる くいはぐれる kui hagureru stracić posiłek
stracić środki na utrzymanie
Szczegóły
食いっ くいっぱぐれ kuippagure brakujący posiłek Szczegóły
食いれる くいっぱぐれる kuippagureru stracić posiłek
stracić środki na utrzymanie
Szczegóły
食いっれる くいっぱぐれる kuippagureru stracić posiłek
stracić środki na utrzymanie
Szczegóły
的をれる まとをそれる mato o soreru nie trafić w cel Szczegóły
目をらす めをそらす me o sorasu odwrócić wzrok
odwracać wzrok
Szczegóły
れる みそれる misoreru nie rozpoznać
nie doceniać
Szczegóły
乗りれる のりはぐれる nori hagureru spóźnić się np. na pociąg, statek Szczegóły
御見 おみそれ omisore nierozpoznanie kogoś
niedocenianie
Szczegóły
お見 おみそれ omisore nierozpoznanie kogoś
niedocenianie
Szczegóły
さんいつ san'itsu rozproszenie
rozpraszanie
Szczegóły
性的 せいてきいつだつ seiteki itsudatsu zboczenie płciowe
dewiacja seksualna
anomalia seksualna
Szczegóły
針路をれる しんろをそれる shinro o soreru zboczyć z kursu
odchylić się z kursu
Szczegóły
れ弾 それだま sore dama przypadkowa kula
zbłąkana kula
Szczegóły
れ玉 それだま sore dama przypadkowa kula
zbłąkana kula
Szczegóły
れ矢 それや soreya zabłąkana strzała Szczegóły
たくいつ takuitsu ekscelencja
starszeństwo
mało znane słowo Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF