小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
りょう ryou ilość
liczba
mierzenie
objętość
wielkość
wolumen
Szczegóły
はか haka postęp Szczegóły
びりょう biryou bardzo mała ilość
maleńka ilość
Szczegóły
ぶんりょう bunryou ilość
kwota
Szczegóły
致死 ちしりょう chishiryou śmiertelna dawka Szczegóły
げんりょう genryou stracenie w ilości
stracenie objętości
stracenie masy
Szczegóły
はかる hakaru mierzyć
ważyć
badać
kalkulować
mierzyć czas
przypuszczać
wnioskować
Szczegóły
じゅうりょう juuryou waga Szczegóły
感慨無 かんがいむりょう kangai muryou głębokie wzruszenie
głębokie uczucie
Szczegóły
けいりょう keiryou pomiar
wymiar
miara
Szczegóły
けいりょう keiryou waga lekka Szczegóły
きんりょう kinryou ciężar
waga
Szczegóły
降水 こうすいりょう kousuiryou suma opadów atmosferycznych
ilość opadów atmosferycznych
Szczegóły
無重 むじゅうりょう mujuuryou nieważkość
zerowa grawitacja
Szczegóły
むりょう muryou niezmierzony
niewymierny
bezgraniczny
ogromny
Szczegóły
おんりょう onryou głośność dźwięku
natężenie dźwięku
Szczegóły
りきりょう rikiryou zdolność
umiejętność
talent
siła fizyczna
Szczegóły
販店 りょうはんてん ryouhanten sklep wielkopowierzchniowy
sklep sprzedający masowo duże ilości towarów
np. supermarket Szczegóły
りょうけい ryoukei zdanie sędziego
orzeczenie sędziego
wyrok sędziego
ocena przypadku
ocena sprawy
Szczegóły
りょうさん ryousan masowa produkcja Szczegóły
りょうてき ryouteki ilościowy Szczegóły
さいりょう sairyou odmierzanie
wymierzanie
rozwaga
roztropność
Szczegóły
さんりょう sanryou produkcja Szczegóły
せんりょう senryou dawka radioaktywności Szczegóły
しつりょう shitsuryou masa Szczegóły
しょうりょう shouryou mała ilość
mała dawka
o ograniczonych horyzontach myślowych (szczególnie 小)
ciasnota umysłowa (szczególnie 小)
Szczegóły
しょうりょう shouryou mała ilość
mała dawka
o ograniczonych horyzontach myślowych (szczególnie 小)
ciasnota umysłowa (szczególnie 小)
Szczegóły
しゅうりょう shuuryou plon
rozmiar zbiorów
wydajność zbiorów
Szczegóły
そくりょう sokuryou pomiar
badanie
Szczegóły
そうりょう souryou kwota łączna
zagregowana ilość
Szczegóły
すいりょう suiryou ilość wody Szczegóły
すいりょう suiryou zgadywanie
odgadywanie
przypuszczenie
domysł
domniemanie
Szczegóły
すうりょう suuryou ilość
wielkość
Szczegóły
たいりょう tairyou ogromna ilość
masywna ilość
masowy (np. masowa produkcja, masowy przewóz, masowa zagłada)
Szczegóły
たりょう taryou duża ilość
duża wielkość
Szczegóły
ていりょう teiryou stała ilość
ustalona ilość
niezmienna ilość
Szczegóły
てきりょう tekiryou odpowiednia ilość Szczegóły
うりょう uryou opad deszczu ilość Szczegóły
ようりょう youryou pojemność
objętość
pojemność elektryczna
Szczegóły
ぜんりょう zenryou cała ilość Szczegóły
ぶつりょう butsuryou ilość zasobów materiałowych Szczegóły
貯水 ちょすいりょう chosuiryou ilość przechowywanej wody
ilość magazynowanej wody
Szczegóły
ちゅうりょう chuuryou średni ilość
średnia wielkość
średnia skala
średni rozmiar
Szczegóły
どりょう doryou hojność
szczodrość
wspaniałomyślność
wielkoduszność
tolerancja
długość i pojemność
miara
Szczegóły
どうりょう douryou ta sama ilość Szczegóły
どうりょう douryou pęd Szczegóły
えきりょう ekiryou miara objętości płynów Szczegóły
ふうりょう fuuryou przepływ powietrza
ruch powietrza
objętość powietrza
Szczegóły
がんりょう ganryou zawartość
treść
Szczegóły
がりょう garyou wspaniałomyślność
wielkoduszność
tolerancja
Szczegóły
ぎりょう giryou zdolność
umiejętność
kwalifikacje
talent
Szczegóły
漁獲 ぎょかくりょう gyokakuryou ilość złowionych ryb Szczegóły
発熱 はつねつりょう hatsunetsuryou kaloryczność
wartość kaloryczna
Szczegóły
へんりょう henryou zmienna
zmienność
Szczegóły
ひりょう hiryou porównanie
epistemologia
Szczegóły
ひょうりょう hyouryou zmierzony ciężar
ważenie
zważenie
maksymalna waga (na skali)
Szczegóły
ひょうりょう hyouryou zmierzony ciężar
ważenie
zważenie
maksymalna waga (na skali)
Szczegóły
じゅんりょう junryou waga netto Szczegóły
重力質 じゅうりょくしつりょう juuryoku shitsuryou masa grawitacyjna Szczegóły
じゅうりょう juuryou zużyta ilość
wykorzystana ilość
zmierzona ilość lub wskaźnik
Szczegóły
かりょう karyou zbyt duża dawka leku Szczegóły
かつりょう katsuryou aktywność stężeniowa
aktywność
w termodynamice chemicznej to efektywne stężenie substancji Szczegóły
きりょう kiryou uroda
wygląd
osobiste piękno
zdolność
umiejętność
talent
uznanie
godność
powaga
Szczegóły
こつりょう kotsuryou ??? Szczegóły
こうりょう kouryou hojny
wspaniałomyślny
szczodry
Szczegóły
こうりょう kouryou hojny
wspaniałomyślny
szczodry
Szczegóły
こうりょう kouryou porównanie mało znane słowo Szczegóły
こうりょう kouryou namysł
rozwaga
Szczegóły
こうりょう kouryou intensywność
nasilenie
stężenie
np. promieniowania, światła i etc Szczegóły
こうりょう kouryou ważenie
pomiar ilości
określanie ilościowe
Szczegóły
降雪 こうせつりょう kousetsuryou ilość opadów śniegu Szczegóły
きょうりょう kyouryou ciasnota poglądów
ciasnota umysłowa
Szczegóły
埋蔵 まいぞうりょう maizouryou depozyt
rezerwa
Szczegóły
ねつりょう netsuryou kaloryczność
wartość kaloryczna
ilość ciepła
kaloria
kalorie
Szczegóły
にゅうりょう nyuuryou udój mleka (krowy) Szczegóły
れんりょう renryou waga 1000 arkuszy papieru
waga ryzy papieru
Szczegóły
臨界 りんかいりょう rinkairyou masa krytyczna Szczegóły
りゅうりょう ryuuryou strumień objętości
ilość przepływu
zdolność wyjścia lub przepustowości w jednostce czasu
Szczegóły
さいりょう sairyou mądrość i wspaniałomyślność
błyskotliwa inteligencja i szerokość poglądów
wymiar
objętość i waga
Szczegóły
さいりょう sairyou ładowność
nośność
Szczegóły
せいりょう seiryou głośność głosu Szczegóły
生産 せいさんりょう seisanryou wielkość produkcji
ilość produkowanych towarów
Szczegóły
積載 せきさいりょう sekisairyou ładowność Szczegóły
しゃくりょう shakuryou branie pod uwagę
wziąć pod uwagę
Szczegóły
しりょう shiryou rozważne przemyślenie
myśl
Szczegóły
しょうりょう shouryou narada
obrady
dyskusja
Szczegóły
しょうりょう shouryou zmierzony ciężar
ważenie
zważenie
Szczegóły
しょうりょう shouryou zmierzony ciężar
ważenie
zważenie
Szczegóły
しゅりょう shuryou ilość napoju alkoholowego
ilość picia
swoje własne zdolności w piciu
Szczegóły
たいりょう tairyou masa ciała Szczegóły
とうりょう touryou równa ilość Szczegóły
とうりょう touryou odpowiednik
ekwiwalent
równoważnik
równowartość
równoznacznik
równoznaczny
równoważny
Szczegóły
投薬 とうやくりょう touyakuryou dawka
doza
dawkowanie
Szczegóły
運輸 うんゆりょう un'yuryou wielkość ruchu np. ulicznego Szczegóły
うんりょう unryou stopień zachmurzenia
pokrywa chmur
Szczegóły
ようりょう youryou dawka Szczegóły
ゆりょう yuryou ilość gorącej wody źródlanej Szczegóły
輸送 ゆそうりょう yusouryou ruch przewożonych towarów
ilość przewożonych towarów
Szczegóły
ざんりょう zanryou pozostała ilość Szczegóły
ぞうりょう zouryou zwiększanie głośności lub ilości Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF