小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Słownik japońsko-polski / polsko-japoński
Wybierz wszystkie Odznacz wszystkie

Wyniki wyszukiwania

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
がく gaku kwota
obramowany obraz
Szczegóły
ひたい hitai czoło Szczegóły
がくぶち gakubuchi rama
ramka
np. do zdjęcia, ozdobna rama drzwi i etc Szczegóły
がくめん gakumen wartość nominalna
cena nominalna
Szczegóły
限度 げんどがく gendogaku limit kredytowy na karcie kredytowej Szczegóły
げんがく gengaku redukcja
zmniejszenie
obniżka
Szczegóły
げつがく getsugaku miesięczna kwota
miesięczna ilość
miesięczna wartość
Szczegóły
はんがく hangaku połowa kwoty Szczegóły
きんがく kingaku kwota pieniędzy używane bez kontekstu Szczegóły
こうがく kougaku ogromna suma pieniędzy Szczegóły
きょがく kyogaku wielka suma
wielka kwota
Szczegóły
ねんがく nengaku roczna kwota
roczna ilość
Szczegóły
さがく sagaku różnica
bilans
Szczegóły
しょうがく shougaku mała kwota
małą suma (np. pieniędzy)
niski nominał
Szczegóły
そうがく sougaku kwota ogólna Szczegóły
たがく tagaku ogromna liczba pieniędzy Szczegóły
ていがく teigaku przydział
racja
ustalona ilość
Szczegóły
ぜいがく zeigaku kwota podatku Szczegóły
ぜんがく zengaku suma
łączna suma
pełna ilość
Szczegóły
ぞうがく zougaku zwiększanie ilości
zwiększanie kwoty
Szczegóły
ばいがく baigaku podwójny wynik Szczegóły
びょうがく byougaku (tak mały jak) czoło kota Szczegóły
賃料減 ちんりょうげんがく chinryou gengaku obniżka czynszu
redukcja czynszu
Szczegóły
超過 ちょうかがく choukagaku nadmiar
nadwyżka
Szczegóły
中間配当 ちゅうかんはいとうがく chuukan haitougaku dywidendy okresowe Szczegóły
でびたい debitai wystające czoło Szczegóły
どうがく dougaku ta sama ilość Szczegóły
負債総 ふさいそうがく fusai sougaku łączna kwota zadłużenia Szczegóły
負担 ふたんがく futangaku kwota do poniesienia
swój udział w kosztach
Szczegóły
がっかく gakkaku ??? Szczegóły
ぶち がくぶち gakubuchi rama
ramka
np. do zdjęcia, ozdobna rama drzwi i etc Szczegóły
縁舞台 がくぶちぶたい gakubu chibutai proscenium
przedscenie
część sceny znajdująca się przed kurtyną w budynku teatralnym, wykorzystywana głównie w początkowej i końcowej części przedstawienia Szczegóły
入り がくいり gakuiri oprawiony (w ramkę) np. plakat, obraz Szczegóły
合計 ごうけいがく goukeigaku suma całkowita Szczegóły
合計金 ごうけいきんがく goukei kingaku suma całkowita (pieniędzy)
łączna kwota
Szczegóły
へいがく heigaku liczba żołnierzy Szczegóły
へんがく hengaku oprawione zdjęcie lub motto zwykle poziome, zawieszone nad bramami lub belką nad oknem Szczegóły
保険 へんがくほけん hengaku hoken ubezpieczenie zmienne Szczegóły
年金 へんがくねんきん hengaku nenkin zmienna renta roczna Szczegóły
被害 ひがいがく higaigaku ilość (zakres) uszkodzeń Szczegóły
被害総 ひがいそうがく higai sougaku całkowity koszt zniszczeń Szczegóły
広い ひろいひたい hiroi hitai wysokie czoło
szerokie czoło
Szczegóły
当て ひたいあて hitai ate (wojskowa) opaska na głowę ze wzmocnioną metalową płytką
czerwona opaska
archaizm Szczegóły
ひたいあて hitai ate (wojskowa) opaska na głowę ze wzmocnioną metalową płytką
czerwona opaska
archaizm Szczegóły
烏帽子 ひたいえぼし hitaie boshi czarny jedwabny lub papierowy “trójkąt” noszony na czole zwykle noszona przez dzieci Szczegóły
ひたいがみ hitaigami pukiel włosów nad czołem
włosy na czubku głowy
Szczegóły
ひたいがね hitaigane opaska (wojskowa) ze wzmocnioną metalową płytką archaizm Szczegóły
に手を当てる ひたいにてをあてる hitai ni te o ateru położyć rękę na czole Szczegóły
を集める ひたいをあつめる hitai o atsumeru zastanowić się wspólnie
zebrać się (do dyskusji)
zebrać się na naradę
Szczegóły
奉納 ほうのうがく hounougaku ??? Szczegóły
評価 ひょうかがく hyoukagaku wartość szacowana
oszacowanie
Szczegóły
評価 ひょうかかく hyoukakaku wartość szacowana
oszacowanie
Szczegóły
時価総 じかそうがく jikasou gaku kapitalizacja rynkowa Szczegóły
受注 じゅちゅうがく juchuugaku wielkość zamówień
portfel zamówień
portfel zleceń
Szczegóły
かがく kagaku całość
ilość
kwota
suma
Szczegóły
けいがく keigaku ???
pamiątkowe zdjęcie
pamiątkowa fotografia
Szczegóły
献金 けんきんがく kenkingaku kwota datków Szczegóły
控除 こうじょがく koujogaku kwota odliczona od
odliczenie od
potrącenie od
obniżenie
Szczegóły
きょうがく kyougaku wąska ramka (wyświetlacza, np. monitora) Szczegóły
まっかく makkaku czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
まっかく makkaku czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
まっこう makkou czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
まっこう makkou czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
まんがく mangaku pełna kwota Szczegóły
もこう mokou czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
もこう mokou czerwona opaska noszona przez niższej rangi urzędników, archaizm Szczegóły
ねこびたい nekobitai (tak mały jak) czoło kota Szczegóły
猫の ねこのひたい neko no hitai mały obszar
maleńki obszar
mała powierzchnia
maleńka powierzchnia
czoło kota
idiom Szczegóły
年金 ねんきんがく nenkingaku kwota wypłaty renty
renta roczna
Szczegóły
年産 ねんさんがく nensangaku roczna produkcja Szczegóły
納税 のうぜいがく nouzeigaku kwota należnego podatku Szczegóły
ぬかがみ nukagami pukiel włosów nad czołem
włosy na czubku głowy
Szczegóły
おおびたい oobitai męska fryzura z małymi bakami i szerokim czołem okres Edo Szczegóły
ベッド さがくベッド sagaku beddo łóżko szpitalne, które nie jest w pełni objęte krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym
łóżko szpitalne, które podlega dodatkowej opłacie
Szczegóły
最高 さいこうがく saikougaku suma kapitału Szczegóły
最高入札者 さいこうがくにゅうさつしゃ saikougaku nyuusatsusha osoba oferująca najwyższą cenę Szczegóły
さんがく sangaku ??? Szczegóły
さんがく sangaku wielkość produkcji
ilość produkcji
Szczegóły
差引支給 さしひきしきゅうがく sashi hiki shikyuugaku płaca netto
zapłacona kwota netto
Szczegóły
差し引き支給 さしひきしきゅうがく sashi hiki shikyuugaku płaca netto
zapłacona kwota netto
Szczegóły
請求 せいきゅうがく seikyuugaku kwota zapłacona lub zażądana Szczegóły
生産 せいさんがく seisangaku ilość produkcji
wielkość produkcji
Szczegóły
支払 しはらいがく shiharaigaku kwota płatności
kwota zapłaty
kwota wpłacona
Szczegóły
支払い しはらいがく shiharaigaku kwota płatności
kwota zapłaty
kwota wpłacona
Szczegóły
支給 しきゅうがく shikyuugaku zasiłek
dodatek
Szczegóły
支出 ししゅつがく shishutsugaku wydatki lub wypłaty pieniędzy ilość Szczegóły
しょうがく shougaku mała kwota
małą suma (np. pieniędzy)
niski nominał
Szczegóły
そがく sogaku wartość przedmiotu sporu Szczegóły
損害 そんがいがく songaigaku wysokość odszkodowania lub straty Szczegóły
総支給 そうしきゅうがく soushi kyuugaku płaca brutto
całkowita zapłacona kwota
Szczegóły
剃上げ すりあげびたい suriage bitai wysokie i szerokie czoło Szczegóły
納税者 たがくのうぜいしゃ tagakunouzeisha osoba płacąca najwyższe podatki Szczegóły
ていがく teigaku mała ilość Szczegóły
給付金 ていがくきゅうふきん teigakukyuufukin pieniądze przydzielane w celu stymulacji ekonomii (kwiecień 2009) Szczegóły
輸入 ゆにゅうがく yunyuugaku poziom importu
poziom przywozu
Szczegóły
輸出 ゆしゅつがく yushutsugaku wartość eksportu Szczegóły
残余 ざんよがく zan'yogaku równowaga
balans
Szczegóły
ざんがく zangaku pozostała ilość
stan konta
balans konta
Szczegóły
控除 ぜいがくこうじょ zeigaku koujo ulga podatkowa Szczegóły
ぜんがく zengaku czoło Szczegóły
Pobierz mały skromny japoński słownik w pliku PDF